TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XX | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XX 28.12.2015 01:39

TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XX

TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XX


 

 

Küçük topluluklarımızın son kısmı ve ilginç yerleşim yerlerimizin ilk kısmıyla Türk atmosferinde gezintiye devam ediyoruz..   

 

107 – KÜÇÜK TOPLULUKLAR (Devamen dördüncü kısım) :

·        TELEÜTLER – Şorlarla beraber yaşayan Altay Türklerindendir. Sayıları 3 bine yakın olup Kemerova’da yaşarlar.

·        TELENGİTLER – Altayların güney yamaçlarında yaşayan Şamanist Türkler. Çoğunlukla Teleski Gölü civarında yaşayan 5 bin kadar kadim Türk.

·        TEPTERLER – Tatarların bir kolu (Volga) olup Tataristan, Başkurtistan ve komşu cumhuriyetlerde yaşarlar.

·        TOBOL TATARLARI – İrtiş Nehri civarında Tobol’da yaşarlar. Diğer adı; Sibirya Tatarları.

·        TOFALAR- Diğer adı Karagas olup Tuva’ya yakın Tulun havalisinde yaşarlar. Sayıları birkaç bindir.

·        TORBEŞLER – Makedon Müslümanları olarak da bilinirler. Torba-cı yada Türk-baş sözcüklerinden gelme Torbeşler de Kuman soyludur ve tıpkı Pomaklar gibi konuştukları dil (Makedonca) nedeniyle Makedonlaştırılma tuzağındadırlar. Türkiye haricinde halen Makedonya’daki sayıları 40-50 bin civarındadır.   

·        TORGUTLAR – 4 Oyrat kabilesinden biridir, Lama Budizmine mensupturlar. Çin’deki sayıları 110 bin, Moğolistan’daki sayıları ise 15 bin kadardır.

·        TRUHMENLER – Rusya Stavropol’da yaşayan Türkmenlere verilen isimdir. Truhmence denilen bir şivede konuşurlar ve Çovdur, İgdir, Söyüncacı adlı 3 kabileye ayrılırlar. Sayıları 15-16 bin civarındadır.

·        TURKALAR – Burkina Faso’da yaşayan 50 - 60 binlik bir azınlık; Gur İnsanlar olarak da biliniyorlar ve Turka / Gur dilinde konuşuyorlar.

·        TÜRK KASTI – Gurlu Ordusuyla Ortaasya’dan Hindistan’a getirilen Oğuz Türkleri. Kuzey Hindistan’da Rajput, Garval ve Kumaon gibi yerlerde yaşarlar. Sayılar 2.500 kadardır.

·        UDEGEYLER – Rusya’nın Kabarovsk ve Primorski bölgelerinde yaşayan 2 bin Tunguz kökenli eski halk. Şamanistler ama Müslüman Adıgeylerle isimdaşlar.

·        UDİLER / UDİNLER – Odyakların Kafkasya’da kalanları, Viking tanrısı Odin’le de ilgili gözüküyorlar. Hıristiyanlığı kabul edenleri benliklerini kaybetse de Müslüman 4 bin kadar Udi halen Azerbaycan Gebele’de yaşamaktadır.[1]

·        ULAHLAR / VALLAHLAR – Rumca konuşan ama Türkçeyi de bilen Makedonyalılar. Onları; yerli-yabancı birçok tarihçi Türk kökenli, Batılı gezginlerse Grek kökenli saymaktadır. Bir kısmı Bektaşî Müslüman, bir kısmı Ortodoks Hıristiyandır. İsimleri ya ‘Ulak’tan (postacı) yada ‘Vallahi’den (yemin) geliyor. Yarım milyona yakın bu kütlenin ancak 10/1’i Türklerle alâkadar.

·        ULIÇLAR – Rusya’nın en doğusundaki Kabarovsk Bölgesinin Ulçski kasabasında yaşayan eski bir Tunguz topluluğu. Sayıları 3-4 bin civarındadır.

·        URANHAYLAR – Çoğunluğu Müslüman olup Tuva ve Altay gibi özerk cumhuriyetler ile Moğolistan’da yaşarlar. Sayıları 50 bin civarındadır.

·        URUMLAR- Diğer ismiyle Urum Kıpçaklar ama kendilerine Greko Tatar diyorlar. Diyar-ı Rum tabirinin günümüzdeki uzantıları. Gagavuzlar gibi hem Ortodokslar hem de Türkçeye ve Türk kültürüne sadıklar.

Ukrayna’da Eski Kırım, Balıklava, Kerç, Kefe, Yalta, Gözleve ile Donetsk şehirlerinde ve Abhazya, Ermenistan, Kazakistan gibi ülkelerde yaşıyorlar. Sayıları 80 ila 100 bin arasında. Yunanlıların üzerlerinde yoğun bir Helenleştirme politikası var.

  • VEPLER / VESLER – Arap kaynaklarının Visu ismini verdiği Beşermen kökenli bir topluluktur. Rusya’da Karelya Özerk Cumhuriyeti içindeki kendilerine ait millî merkezde yaşamaktalar. Hıristiyandırlar ve sayıları 6 - 7 bin civarındadır.
  • YENİCELER (YENIDJHE) – Wikipedia’ya göre Avrupa’nın Kelt soylu göçebe topluluklarından ama ismi de, isme yapılan son eki de özbeöz Türkçe. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Fransa’da yaşayan Yenicelerin sayısı 40-50 bin civarında. Tabi, Türkiye’deki Yenice soyadlarını hesaba katmazsak.
  • YENİSEYLER – Yeniseyce denilen ve tükenmekte olan bir dili konuşan, aynı zamanda da Amerika’daki Kızılderililerle akrabalıkları tespit edilen kadim Türkler olup sayıları birkaç bindir.
  • YUGURLAR – Sarı Uygurlar olarak da bilinirler. Çin’de / Doğu Türkistan’da sayıları 15 bin civarındadır.

 

108 – İLGİNÇ TÜRKİK YERLEŞİM YERLERİ[2]: Bizim bilmediğimiz yada yarım yamalak bildiğimiz ama bir şekilde etki alanımıza girmiş olan diyarlar var. Kaderin şakaymış gibi sunduğu, tarih ve coğrafyanın ikramı sürpriz diyarlar..

 

·        TURKS & CAİCOS ADALARI – Atlas Okyanusu’nda, Küba açıklarında bir adalar

topluluğu. Caicos’un Türkçesi Kayıklar. Piri Reis’in meşhur haritasında adaların olduğu yerde de kayık resmi var. Amcası Kemal Reis’in Antil Adaları seferlerinde uğradığı (1470 – 1480’li yıllar) yerlerden. 1799’dan beri İngiltere’ye bağlı..

Başkenti Grand Turk / Cockburn (Kökburun) Town. Çevre yerlerde Rumkaya, Onkaya, Yüzkaya, Saltkaya ve Keskinada da var. Yüzölçümü 418 km2. Nüfusu 40 bine yakın. İsminin hatırına bile siyasi ilişki kurulabilir. Muhtemelen arkasından Meluncanlar gibi bir vaka daha çıkabilir.

           

·        KOKOS (COCOS) ADALARI – Hint Okyanusu’nda, Endonezya açıklarında bir İslam adası.

Aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu üyesi. Keyling Adası olarak da bilinir.

Daniel Defoe’nin meşhur eseri Robinson Kruze’nin burada geçtiği kabul edilir. Jurassic Park filmi de bu adada çekilmişti.

Halkı Müslüman Malay’lardan müteşekkildir. Bayrağı Türkmenistan bayrağının simetriği.. Başkenti Bantam. Yüzölçümü 14 km2. Nüfusu bin kişi.

 [1] Elnur Ağayev (Azerbaycan’ın Etnik Yapısı)

[2] Bazı kaynaklar:tr.wikipedia.org, en.wikipedia.org, www.orsam.org.tr, www.yenidenergenekon.com, www.anadolu.eu, www.aksiyon.com.tr, nl.wikipedia.org, www.barbaros.biz, http://encycl.opentopia.com, ahmetdursun374.blogcu.com, www.milliyet.com.tr

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/