TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XV | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XV 20.11.2015 20:28

TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XV

TÜRKOSFER / Türkofon Milletler Topluluğu – XV

Bu bölümde bir kısmı uzak amcaoğullarımız sayılan Kızılderililer ile özel bilgiler ve Amerika kıtalarındaki bütün yerli unsurlarla ilgili istatistikî bilgiler paylaşılacaktır.

 

104 – KIZILDERİLİLER / YERLİLER : Kızılderililerle ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarınca yapılan bir çok çalışma onların bizle kısmi olarak akraba olduğunu ortaya koymuştur. Türk Dünyası’yla ilgili bazı toplantılarda katılımcı olarak da bazılarına rastlıyoruz. Dille, uygarlıkla, gelenekle hatta gen yapısıyla ilgili çalışmalar bu noktada ciddi ispat delilleri üretmiştir.

Kıtaların ayrışımından önce veya sonrasında yılın 3’te 2’sinde donan Bering Boğazı yoluyla taşınan ortak kültür unsurları daha çok Tunguz, Uygur, Nayman, Yakut ve Yukagirleri hatırlatıyor. Fazla ayrıntılandırmadan bazı Kızılderili topluluklarını[1] bizdenlik noktasında sıralayabiliriz. Neticede önemli olan Türkî Milletler Topluluğu olarak böyle bir potansiyeli değerlendirmeye almaktır. [2]

 • APAÇİLER – Apalaş Dağları’na ad verenler. Apa -  Aba’cı olmak gibi bir keyfiyetleri var.

İyi savaştıklarından olsa gerek Amerikalılar isimlerinden savaş helikopteri yaptı. Ünlü liderleri Geronimo (Goyatlay), aslen bir Şamandır.

 • ATABAŞKANLAR – Dillerinde en çok Türkçe kelime olanlardır. Kızılderili ana lehçesi

onlarınkidir. Genç kızların başlarına nişan tüyü, erkeklerin başlarına Türk adı verilen başlık takması adettendir.

 • BOZKURTLAR – Adı üstünde.. Kızılderili flamalarında bile yer alır ve ayrıyeten bir kabile

ismidir. Diğer adıyla Mohikanlar.

 • ÇEROKİLER – Türevleri Çoruk, Çoroh. Kızılderili dilinin alfabesini onlar geliştirdi.

Kapitalizm onları bir jip markasına indirgedi. Sayıları 250 bin civarında. Zorla uygarlaştırıldılar. 

 • ÇEYENLER (Şayenler) – Sayan Dağlarının Yeni Dünya’daki temsilcileri.
 • KAMELLA – Göktanrı’dan rahmet dilemek için direğe tırmanma merasimini

sürdürürler.

 • KARAAYAKLAR – Yerliler arasında Müslümanlığa en çok girenler, kendi ifadelerine

göre de geri dönenler. 

 • KEÇUVALAR – İsimleri ve geçimleri keçiyle alâkalı. Eski sicim oyunumuzu hala oynarlar.
 • KOMANÇİLER – Kumanca konuşanlar. Meşhur şefleri Gümüş Bıçak (Tosava).
 • MOHAVKLAR – Yasçılık gibi eski cenaze geleneğimizi, uzuneşek gibi birçok eski

oyunumuzu hâlen yaşatırlar. Nişanlı kızları başlarına nişan tüyü takarlar.

 • NAVAHO – Türklerinkine benzer bir yaratılış destanları var. Sayıları 300 bin civarında

ve Türkler gibi sarışınlar. Arizona’daki Havasu (Gök mavisi su) gölü onların topraklarında.

 • OLMEKLER – Milâttan Önceki bin yılda Güneydoğu Meksika uygarlığını oluşturanlar.

Pala bıyıklı ve güreşçi bu topluluğun diğer adı Turska.

 • ONEDYALAR – DNA analizinde Türklerle aynı genleri taşıyanlar.
 • SİYULAR / SU’LAR (Papıti, Muhave, Kalamat, Şoson, Irok) – Bektaşi semahına

benzeyen ve ‘Hu’ çekilen ayinleri vardır. Kendilerine Siyu yerine Dakota yada Lakota derler. Sayıları 150 bin civarındadır. Oturan Boğa (Tatanga Iyotake) ve Kızıl Bulut (Mahpiu-luta) en önemli şefleri.

 • ŞANILAR ve OCİBVALAR – Navaholar gibi sarışın Kızılderili Kabileleri olup ‘Tork’ adı

verilen ay yıldızlı kemik kolye takarlar. Kanada ve ABD sınırında 180 bin civarındalar.

 • TOLTEKLER – Altından ırmaklar akan Cennete ‘Akui’, bereket tanrıçasına ‘Tez Katlı

Poka’ (Tez Katlı Boğa) diyenler. 12 Hayvanlı takvimi kullandılar.

 • YAKIMALAR – Hala Göktanrı’ya inanan yerliler.
 • YAKUTAT – Güney Alaska’da yaşayanlar; Saka Sire’de yaşayan Yakutların devamı.
 • DİĞER YERLİLER : ** Peru’daki İngalar / İnkalar (Kopuzlu saz gelenekleri var.

Hanedana Ay ullu - Ulu soy, hükümdara Kur Hakan, içkiye Çira - Şıra diyorlar. Çocuklara kahramanlık yapmadan ad vermiyorlar. Ak tenliler, uzun bıyıklılar ve kahverengi saçlılar)

** Orta Amerika’daki Mayalar (Kendi ifadeleriyle dilleri Mayanca; yaşadıkları Yuca-tan bölgesinin adıysa Türkistan kaynaklıdır. Buluğa eren çocuğa ok ve yay, ölüm yıldönümlerinde ise Yıl Aşı verirler)

                                         ** Brezilya’daki Zakumalar (Ölene dek güreş gelenekleri var)

** Kore’deki İlular (Türk kökenlidirler. Nişanlanan kızlar saçlarına nişan  tüyü takarlar)

                             ** Fiji’deki Rotumalar (Altay dil ailesindendirler)

 

 • İLGİNÇ İSİMLİ KABİLELER VE KOLLAR : Absalak, Aday, Akatek, Akçin, Alacaluf, Alafay,

Alkansay, Akomavi, Alnabak, Apalay, Apayka, Arapoha, Arıkara, Atakapa, Atfalatı, Atna, Ayakhemen, Barasana, Bayogula, Betçuk, Bora, Boruka, Cadde, Cahcan, Celilo, Çalak, Çango, Çatlotlık, Çilkotin, Çovikhan, Çumaş, Denesulin, Eklemaş, Endeve, Eyak, Geler, Gitsiken, Hakaltek, Han, Havasupay, Hayda, Hayhay, Hoçank, Holikaçuk, Hopa, İpay, İshak, İşil, Kaça, Kalapalo, Kalapuya, Karaca, Karip, Karkin, Karok, Kav, Kayapo, Kaygani, Kaynay, Kekçi, Kiçe, Kiçkapu, Koçlan, Konkav, Kovanok, Koyukon, Kamanagoto, Kumeyay, Kuzgun, Küçüntikka, Külçene, Künün-a Güna, Laguna, Mandan, Milkayaka, Mikmak, Minsi, Miştek, Montavuk, Mundurucu, Nazca, Noksak, Okanogan, Okçay, Ona, Ottava, Oş, Pamunkey, Paypay, Pipil, Sabakol, Sak, Salınan,  Sarıbıçak, Sebendoy, Seri, Suletoluk, Suma, Suval, Takana, Takelma, Takla, Taraksa, Tatlan, Tepehan, Tilengit, Tipay, Tolkapaya, Tolu, Tolupan, Topaçula, Tova, Tukano, Tula, Valla Valla, Vay Vay, Yakonan,

Yamana, Yamul, Yavapay, Yemez, Yine, Yokut, Yoncalla, Yora, Yukuy, Yuma, Yurok, Yüçhun.

 

      Avcılık, at, kayık, oba, çadır, kilim, makosen, demir, el öpme, kırklama, beşik

kertmesi, kurgan, türe, kına, kan davası, ah-men (doktor), ilk-alan-zah (ebe), Göktanrı, Havasu, brakisefallik, yıldız, bozkurt, Türkçe kelimeler ve hitaplar ortak benzerliklerimizden bazıları. DNA benzerlikleri ise ispatlanmış durumda.

      Coğrafi Keşifler başlangıcında sayıları 50 milyon[3] civarındayken bugün bu sayı 3,7

milyon civarındadır. Kızılderililer ağırlıklı olarak ABD ve Kanada’daki ‘Rezervasyon’ bölgelerinde yaşarlar. Orta ve Güney Amerika dahil kıtadaki tüm yerli unsurlar ise 48 - 50 milyonluk bir yekûn yapıyor.[4] Bizim için hazır lobi.

 

    Peru   Peru

13,8 milyon

 

    Meksika   Meksika

10,1 milyon

 

    Bolivya   Bolivya

   6,0 milyon

 

    Guatemala   Guatemala

5,4 milyon

 

    Ekvador   Ekvador

3,4 milyon

 

    Amerika Birleşik Devletleri   ABD

2,5 milyon

 

    Kolombiya   Kolombiya

1,4 milyon

 

    Kanada   Kanada

   1,2 milyon

 

    Brezilya   Brezilya

700 000

 

    Şili   Şili

692 000

 

    Arjantin   Arjantin

600 000

 

    Venezuela    Venezuella

525 000

 

    Honduras   Honduras

520 000

 

    Nikaragua   Nikaragua

445 000

 

    Panama   Panama

205 000

 

    Paraguay   Paraguay

95 000

 

    El Salvador   El Salvador

70 000

 

    Kosta Rika   Kosta Rika

60 000

 

    Guyana   Guyana

60 000

 

    Grönland   Grönland

52 000

 

    Belize   Belize

25 000

 

    Fransız Guyanası   F.Guyanası

20 000

 

    Surinam   Surinam

20 000

 

 

 

 

 

[1] Sadece ABD’nde tanınan 554 kabile bulunmaktadır.

[2] Bazı boylar hakkında kaynak kişiler: Ord. Prof. Dr. R.Oğuz TÜRKKAN, Prof. Türker ERDOĞAN, Prof. Timur KOCAOĞLU, Prof. Dennis SİNOR, Prof. M. Mandelstam BALZER, Dr. Levent BOZATLI, S.Tufan GÜLALTAY, H.Cemil TANJU, Ali ÇINAR, Yavuz TANYERİ.

[3] O sırada Dünya nüfusu da 400 – 500 milyon civarında idi.

[4] en.wikipedia.org (artı; tablo)http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/