Öğretmen seminerleri seminer dönemlerinde yapılamaz mı? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Öğretmen seminerleri seminer dönemlerinde yapılamaz mı? 05.03.2020 23:57

Öğretmen seminerleri seminer dönemlerinde yapılamaz mı?

Bilindiği üzere öğretmenler, haziran ayında derslerin kesildiği günden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar mesleki çalışma yani seminer çalışması yapmak zorundadırlar. Ayrıca 2019-2020 öğretim yılından itibaren kasım ve nisan aylarında olmak üzere 5’er günlük iki ara tatilimiz oldu. Aslında tam olarak “tatil” demek de pek doğru değil bu döneme. Zira ara tatillerde öğretime ara verilse de, hem öğrenciler hem de öğretmenler için sosyal, sportif, kültürel vb. çeşitli etkinliklerle eğitim devam etmekte aslında.

Bir şekliyle (öğretmen, öğrenci veli vs.) eğitimin içinde olanlar bilirler ki öğretmenler eğitim-öğretimin devam ettiği zamanlarında zaman zaman seminerlere alınırlar. Seminerde olan öğretmenin dersleri genelde boş geçer, öğretmen görevli-izinlidir yani öğretmen açısından idari ve özlük olarak pek sorun yoktur. Öğretmen okul yerine seminer merkezine gider, ama derslerin boş geçmesi, öğretmeni olmayan sınıfın takibi, kontrolü için okul idarecileri, boş geçen günlerdeki müfredatın telafisi nedeniyle öğrenci ve veliler açısından büyük sorunlar, rahatsızlıklar oluşturmaktadır. Ders dönemlerindeki bu tür seminerler istisnai bir durum da değildir, özellikle mahalli seminerler yıl boyu devam eder.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları" başlıklı 38. maddesinde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

“Öğretmenlerin mesleki çalışmaları;

MADDE 38 - (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır."

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları" başlıklı 87. maddesinde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

"Öğretmenlerin mesleki çalışmaları;

MADDE 87- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur."

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre öğretmenler; haziran ayında derslerin kesildiği günden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar mesleki çalışma yani seminer çalışması yapmak zorundadırlar. Bir de bu öğretim yılında

uygulamaya konulan kasım ve nisan aylarındaki 5’er günlük ara tatilleri de buna eklediğimizde öğretmenlerin seminere alınması için yeterli zaman olduğu görülür.

Öğretmenlerin asıl işi malum ders okutmaktır, mevzuatta seminer dönemleri için de yeterli zaman ayrılmıştır. Buna rağmen ders zamanında öğretmenin sınıfının boş kalmasına rağmen seminere alınmasının mantığını anlamak mümkün değildir. Bu konuda yerel ve merkezi yöneticilerimiz gerekli düzenlemeleri yapmalı, gerekli önlemleri almalı, ders yılı içerisinde öğretmenlerin seminere alınması istisnai hale getirilmelidir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/