Kur’an Okuyun, Diyanet Okumayın Diyor | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Kur’an Okuyun, Diyanet Okumayın Diyor 20.02.2019 21:56

Kur’an Okuyun, Diyanet Okumayın Diyor


Hemen herkesin bildiği üzere Kur’an-ı Kerimin ilk emri “Oku” olmuştur. Kur’an’ın birçok ayetinde öğrenme, ilim, bilgili olmak, aklı kullanmak vs, emredilmektedir. Buna rağmen Müslümanlar dönemsel istisnalar hariç ilme yeterli ilgiyi maalesef göstermemişlerdir. Günümüzdeki Müslüman ülkelerin durumu ortadadır. İlk vahyin mesajını Müslümanlardan ziyade gayrimüslim ülkeler tatbik ettiği görülmektedir. Bu paradoksu Ziya Paşa şöyle ifade eder:

“Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm,

Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün viraneler gördüm”

Yavuz Bülent Bakiler de ”Kur’an’ın ilk emri keşke okuma olsaydı, o zaman belki okurduk” diyerek güzel bir ironiyle vahameti anlatır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız 3 Mart 1924 tarihinde Şer`iye ve Evkaf Vekâleti`nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumumuzdur. 1950’li yıllara kadar ülkemizde İmam-Hatip yetiştiren dini eğitim kurumlarımız yoktu. 1950’lerden sonra İmam-Hatip Liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri açılmaya başlandı ve kısmen de olsa bir rahatlama oldu. Günümüzde ise neredeyse İmam Hatip okulu olmayan ilçe kalmadı, İHL’lerin sayısı 1000’i, İlahiyat Fakültelerinin sayısı da 100’ü aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 01.02.20019 tarihinde sözleşmeli pozisyonlarda istihdam etmek üzere 9500 personel alım ilanına çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan duyuruda, “taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlara 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak ilan edilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli 3 bin Kur’an Kursu öğreticisi, 6 bin İmam Hatip ve 500 Müezzin kayyım alınacaktır” denildi.(https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Documents/4B%20SÖZLEŞMELİ%20SINAV%20DUYURUSU.pdf)

Buraya kadar her şey normal, her kamu kurumu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı da ihtiyaç duyduğu personeli kadro durumuna göre istihdam edecek. Ancak aşağıda sunulan ilanın detaylarına bakıldığında, adayların sahip oldukları eğitime göre hangi pozisyonlara kaçar personel alınacağı açıklanmış, yani eğitim durumlarına göre kadro sayılarının belirlendiği görülmekte.

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her

bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından

sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin

kayyım alınacaktır.

UNVANI KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU K.S.

1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 200

2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 2,000

3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İİH.L. + Hafız 20

4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 10

4-B 5 KPSSP124 Diğer Lisans + İH.L. + Hafız 10

Sözleşmeli 6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 10

Kur’an 7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 300

Kursu 8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İH.L. 100

Öğreticisi 9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 20

10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 10

11 KPSSP122 İH.L. + Hafız 300

12 KPSSP122 İH.L. 20

TOPLAM 3,000

UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU K.S.

1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 15

2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 1,585

3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İİH.L. + Hafız 10

4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 50

4-B 5 KPSSP124 Diğer Lisans + İH.L. + Hafız 10

Sözleşmeli 6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 80

İmam- 7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 150

Hatip 8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İH.L. 500

9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 300

10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 50

11 KPSSP122 İH.L. + Hafız 2750

12 KPSSP122 İH.L. 500

TOPLAM 6,000

UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU K.S.

1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 15

2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 5

4-B 3 KPSSP124 Diğer Lisans + İH.L. / Lise + Hafız 25

Sözleşmeli 4 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 50

Müezzin- 5 KPSSP123 Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 15

Kayyım 6 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İH.L. / Lise + Hafız 30

7 KPSSP122 İ.H.L / Lise + Hafız 300

8 KPSSP122 İH.L. 60

TOPLAM 500

Eğitim durumları ise;

“İlahiyat Fakültesi+Hafız”, “ İlahiyat Fakültesi”, “Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + hafız”,

“Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız” , “Diğer Lisans + İ.H.L”, “ İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız”

“İlahiyat Ön lisans + İ.H.L”., “ İlahiyat Ön lisans, Diğer Ön Lisans + İ.H.L”., “ İ.H.L. + Hafız, İ.H.L.”

olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir.

Eskiden okullaşmanın, eğitim imkânlarının yetersiz olduğu dönemlerde, kurumların meslek

elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla, ülkemizde birçok kamu kurumu tarafından (Maliye Meslek

Lisesi, Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi vb.) meslek liseleri açılmış ve buralardan

mezun olanlar kurumlarda istihdam edilmişlerdir. Günümüzde Türkiye’sinde her kademede

okullaşma yükselmiş, Üniversitelerin bünyesinde Fakültelerin yanında Meslek Yüksek Okulları

açılmış olup bunlar meslek liselerinin işlevini yüksek okul seviyesinde yerine getirmektedirler. Bu

yüzden de eskiden açılan birçok meslek lisesi günümüzde kapanmış, kapanmayanların (Sağlık Meslek

Lisesi gibi) mezunları da üniversitesini bitirmeden mesleğe kabul edilmemektedir. Bunun tek istisnası

şuanda İmam_Hatip Lisesi Mezunlarının Diyanet İşleri Başkanlığına İmam-Hatip,Müezzin ve Kur’an

Kursu Öğreticisi olarak kabulüdür.Herhangi bir kamu kurumu kurumuna bir meslek elemanı

alacağında, söz konusu meslek alanında en üst seviyede eğitim alanlar içerisinden alım yapması en

mantıklı ve en adil olanıdır. Meslekle ilgili daha fazla eğitim alan var iken daha az eğitim alanın

kamuda istihdamı adaletle, hukukla bağdaşmaz. Eskiden Eğitim Fakültesi mezunlarının yeterli

olmadığı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı da Öğretmen Lisesi mezunlarını öğretmen olarak

alıyordu, ama şu anda Eğitim Fakültesi mezunları bile Bakanlığın ihtiyacından çok fazla olduğundan

uzun zamandır öğretmen alımlarında asgari lisans mezuniyet şartını getirmiştir.

Günümüzde 100’den fazla ilahiyat Fakültesinden her yıl 10 bin kadar öğrenci mezun

olmakta,ayrıca “Açık Öğretim” sistemiyle İlahiyat Ön lisans ve İlitam eğitimlerini tamamlayanlar

Diyanetin ihtiyacını kat be kat karşılayacak durumda iken Diyanetin bu çağda hala ısrarla İHL

mezunu meslek elemanı istihdam etmesinin makul bir sebebi bulunmamaktadır. İlanda İmam Hatip

alımında 500 İHL’lilere ayrılmış, binlerce İlahiyat fakültesi mezununun işsiz olduğu bir ortamda lise

mezunu alımı ısrarının sebebini bilmek kamuoyunun hakkıdır.

Öncelik ilahiyat Fakültesi mezunlarına verilmesi, bunlarla ihtiyacın karşılanamadığı

durumlarda,İlitam ve İlahiyat Ön lisans mezunlarından da alım yapılması uygun olur. Ama Hafız bile

olunsa bu çağda sadece lise tahsili bulunan bir kişinin meslek elemanı olması, “önderlik “yapması

kabul edilebilir değildir. Günümüzde şartlar gelişmiş, her vilayetimizde Üniversite ve hemen her

üniversitemizde İlahiyat Fakülteleri açılmıştır. Hafız İHL mezunları için İlahiyat Eğitimlerini de

tamamlamak bu çağda zor değildir. Hafız+ İHL mezunlarını mesleğe kabul etmek, onların yapmaları

gereken örgün yüksek öğretimlerini de engellediğinden Diyanet bu kişileri istihdam etmekle onlara

dolaylı olarak zarar da vermektedir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/