EĞİTİMDE NELER YAPILMALI? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>EĞİTİMDE NELER YAPILMALI? 28.09.2018 01:26

EĞİTİMDE NELER YAPILMALI?


Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla öğrenci, bir milyonu aşkın personeli ile ülkemizin en büyük bakanlığıdır. Hemen her ailenin eğitim çağında çocuğu vardır, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığında olup bitenler milletimizin tamamını ilgilendirir. Bu kadar devasa Bakanlığın yönetimi haliyle zordur. Eğitimdeki birikmiş sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması pek kolay olmasa da bir yerden başlanması, günübirlik değil, uzun vadeli planlar yapılması, cesur ve radikal kararlar alınması ve uygulanması faydalı olacaktır.

Bu Bağlamda;

1.12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmeli, eskiden olduğu gibi, ilkokul zorunlu olmalı. Ortaokul ve lise, öğrencilerin/velilerin tercihine bırakılmalıdır.

2- Akademik liselere belirli bir diploma notunun, ya da yapılacak liselere giriş sınavında belirlenecek bir barajın altında kalan öğrenciler alınmamalıdır. Bu öğrenciler meslek liselerine,çıraklık eğitim merkezlerine yani mesleki eğitime yönlendirilmelidir.

3.Fatih projesi uygulamaları,akademik liselerle sınırlandırılmalıdır.Meslek liselerinde, ilkokullarda ve Ortaokullarda akıllı tahtaların çok faydalı olduğu söylenemez.

4.“Ücretsiz ders kitabı” uygulaması tekrar gözden geçirilmelidir. Tüm öğrencilere ücretsiz kitap verme yerine, buradan elde edilecek kaynaklar, okullarımızın kırtasiye giderleri,temizliği, güvenliği, bakım ve onarımına harcanmalıdır.

5.Günlük ders saatleri azaltılmalı, Ana sınıflarında 4, İlkokullarda 5,Ortaokul ve Liselerde 6 saat olmalıdır. Günlük eğitim yarım gün olmalı öğleyin 13.00-14.00’lerde bitirilmelidir. Öğleden sonraları, isteyen öğrenciler okullarda, Belediye ya da Bakanlıklar bünyesinde, akademik, sportif, kültürel etkinliklere katılmalıdırlar.

6.Ortaöğretim kurumları, %30’u akademik, %70’iMesleki eğitim olacak şeklinde yeniden dizayn edilmelidir.

7.Meslek liselerinin Ortaokulları açılmalı, İlkokuldan sonra yönlendirme başlamalı, öğrenci, kabiliyet ve başarısına göre mesleki ya da akademik Ortaokuluna yönlendirilmelidir.

8.Halen meslek liselerinin 9 ve 10. Sınıfların akademik liselerin müfredatı uygulanmakta, Fen liselerindeki öğrencilere verilen Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji vb. akademik derslerin aynısı meslek lisesi öğrencilerine de verilmeye çalışılmaktadır. İlgili derslerin öğretmen istihdamı dışında hiç bir faydası olmaya bu uygulamaya son verilmeli, meslek liselerinde meslek derslerinin yanında, beşeri ilişkiler, iletişim, iş ahlakı vb. derslere ağırlık verilmelidir.

9.Tüm eğitim kurumlarında değerler eğitimine önem verilmeli, eğitimde,vatanını, milletini seven, dürüst, işini doğru yapan, iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirilme hedeflenmelidir.

10.Öğretmenlere verilecek her türlü eğitim ve seminer, derslerin kesildiği tarihten Haziran ayı sonuna kadar planlanmalı/uygulanmalıdır.

11.Günümüzde ulaşım imkânları çoğalmış, toplu ulaşımın, dolmuş ve belediye otobüslerinin girmediği yerleşim yerleri pek kalmamıştır. Bu nedenle bir çok sıkıntı yaşanan yatılı okul ve taşımalı eğitim uygulaması, tekrar gözden geçirilmeli ve istisna haline getirilmelidir.

12.Kent merkezlerinde arsaları çok kıymetli merkezi konumdaki okullarımız satılmalı, buradan elde edilecek gelirle İl ve ilçelerdeki uygun yerlerde “Eğitim Kampusları” oluşturulmalıdır.Bu yapılabilirse derslik sayıları çoğalacak, Bakanlığın hedefleri arasındaki normal eğitime geçişin önündeki en büyük engel kalkmış olacaktır.

13.Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapatılmalı ya da yeniden düzenlemeye gidilerek her ilçede ortaokul ve liseler için iki kurs merkezi belirlenmeli, tüm ilçenin öğrencileri buralarda profesyonel bir yönetim anlayışı ile hafta sonları kurslara alınmalı, öğrenciler diğer okullardaki rakiplerini ve seviyelerini görerek kendisine yön vermelidir. Yine öğrenci yıl boyu okulunda beraber olduğu öğretmenin dışında farklı öğretmenlerin de anlatımlarından faydalanmış olur.

14. Bakanlığımızın, mesleğinde tecrübe kazanmış, eğitim derdi olan, eğitime gönül vermiş, bu konuya mesai harcamış, kitaplar yazmış, lisansüstü eğitimler yapmış vs. nitelikleri ile her ilde temayüz eden sahadaki en az bin kadar eğitimciden oluşan “Eğitim Meşveret Heyeti” belirlenmeli ve zaman zaman bu heyetle çalıştaylar düzenlenmeli, soruların tespiti ve çözüm yöntemleri belirlenmelidir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/