CEMAATLER, TARİKATLAR, VAKIFLAR!!! | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>CEMAATLER, TARİKATLAR, VAKIFLAR!!! 05.12.2016 14:26

CEMAATLER, TARİKATLAR, VAKIFLAR!!!

Konumuzu daha iyi anlayabilmek için kavramlara açıklık getirmek istiyorum;

Tarikat; Allah’a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri. İslamiyet’te, İslamiyet’in kalbi boyutu üzerinde duran ve ’’kalbin fıkhı’’ diye nitelenen tasavvuf öğretisinin uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.

Cemaat; İnsan topluluğu, bir fikir ve inanç etrafında toplanmış kimseler.

Vakıflar; Bazı kamu hizmetlerinin sürekli yapılabilmesi için şahıslar tarafından bırakılan mülk ve paradır. Sadaka da denir.

Yukarıda kısaca vakıf, cemaat ve tarikatların özünü izah etmeye çalıştık. Bu güzel anlamlara rağmen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllar boyunca cemaatlerin, cemiyetlerin, tarikatların, vakıfların baskısı ve taassubu altında kalmıştır. Bu cemaat, cemiyet, tarikat ve vakıflar amaçları doğrultusunda değil de adeta devleşmek, tekleşmek, güçleşmek ekseni üzerinde hareket etmişlerdir. Aslı görevlerinin dışına çıkmışlardır. Bunları kontrol etmek, dizginlemek, esas yoluna çekmek dinsizlik sayılmıştır. Bu dernek, cemaat, cemiyet, tarikat ve vakıfların bir çoğu Cumhuriyete, devlete adeta düşmanca hareket etmiştir. Aralarında kesinlikle bir ahenk yoktur. Bir cemaat diğer bir cemaatle düşman gibidir. Bunlar insanlar arasındaki kardeşlik ve din bağlarını zedelemiştir. Türkiye de, siz, biz, onlar ve daha fazla hizipçiliğin kaynağı olmuşlardır. İşleri güçleri hizmetten ziyade rantlaşmak üzerine kurulmuştur. Her birinin Ceoları vardır. Gün geldi müteahhit oldular, gün geldi ticaret erbabı oldular, gün geldi taraftarlarının kanını emdiler, gün geldi siyasetçi oldular. Partilerle anlaşmaya gittiler. Parlamento da millet vekilleri ve bakanları oldu. İslam dinini tefrikaya düşürdüler. Milleti zarflarla, himmetlerle soydular. Milletin avucunda bulunan ilaç ve cenaze defin paralarına göz diktiler. Bunların arasından doyumsuz bir tanesi devletin tümüne hakim olmak için meclisi bombaladılar.

     Büyük Atatürk; 17 Aralık 1927 yılında, Ankara’da Türk milletine şöyle sesleniyordu; ‘’ Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları, Selçuklu ve Osmanlıyı bu yüzden batırdıkları için yasakladık. Çok değil yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz, göreceksiniz ki, bazı kişiler, bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyuna alarak başa geçecek, ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayınız ki, o gün geldiğinde, her bir taraf diğerini dinsizlikle ve vatan hainliğiyle suçlamaktan geri kalmayacaktır.’’ Büyük Atatürk’ün dediklerinin tamamı gerçekleşti. Şimdi; her köşe başında bir vakıf, bir dernek kurulmakta, cemaate, tarikata girenlerin önü açılmaktadır. Zengin olmanın en kısa yolu bunlara üye olmaktan geçmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı kış uykusundadır. Tarikatlar, cemaatler, vakıflar, dernekler palazlanırken, milleti soyarken, vatanı yıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı rahatlık içinde ve makam peşindedir. Artık ezan bile kasetten verilmektedir. Bu gibi cemaat. Tarikat, vakıf ve dernekler bu aymazlıkla devam ederse, belki de dönüşü olmayacak yeni bir ihanetin önü açılacaktır. Çözüm olarak; Atatürk’ün yolunda, O’nun düşünce ve gözlemlerinin ışığında hareket ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yeniden yapılandırarak, Türk milleti, bu zillet ve illetin sömürü aracı olmasından kurtarılmalı, bu kurumların denetimi behemehal aralıksız yapılmalıdır. Ya da işleyişlerine son verilmelidir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/