ATATÜRK’ÜN SİYASET EKSENİ ,’’TÜRK MİLLİLETÇİLİĞİ’’DİR! | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>ATATÜRK’ÜN SİYASET EKSENİ ,’’TÜRK MİLLİLETÇİLİĞİ’’DİR! 14.07.2016 01:15

ATATÜRK’ÜN SİYASET EKSENİ ,’’TÜRK MİLLİLETÇİLİĞİ’’DİR!


Türk Milletinin devletiyle,vatanıyla kıyamete kadar yaşamasını temel gaye kabul eden Türk Milliyetçiliği, millet fertlerinin her birinin düşüncesinde ve gönlünde daima canlı olarak yaşamaktadır.Milletler zaman boyutu çok uzun olan, yaşayan varlıklardır.Onlar da ilk önce varlıklarını sürdürmek isterler,şartlar olgunlaştıkça yayılıp genişlemeye çalışırlar.Millet kimliğine sahip olan her topluluğun var olma ve yaşama hakkı vardır bu hak o toplumun temel gayesini oluşturur.Bu temel gayenin tehlikeye düştüğünün hissedildiği andan itibaren milliyetçilik hareketleri toplumda  hakim olmaya başlar.Bu his ve hareketin gereğini yerine getiren milletler bağımsız yaşarlar.Sıcak savaşın çok acımasız; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçlarını yaşayan ve çok iyi tecrübe eden Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği ülküsü ,ilmi gerçeklere dayanır.İmparatorlukta ki ümmetçilik anlayışından, millet sürecine geçiş döneminin öğretici dersleriyle yetişen Atatürk,bu konuda şöyle diyordu; ‘’Biz ,millet fikrini tatbike çok gecikmiş ve çok bilgisizlik göstermiş bir milletiz,bu durumun yol açtığı zararları fazla faaliyetle telafi etmeye çalışmalıyız; Biliniz ki ,milliyet nazariyesini, milliyet ülküsünü çözüp dağıtmaya ,çalışan nazariyelerin dünya üzerinde tatbik kabiliyeti bulunmamıştır’’.Atatürk; ‘’Esas olan Türk Milletinin haysiyetli bir millet olarak yaşamasıdır.Bu esas, ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir.Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun bağımsızlıktan mahrum olmuş bir millet medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz’’demiştir.Yine Atatürk; ’’ Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek , insanlık özelliklerinden mahrumiyeti,beceriksizliği ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.’’’’Halbuki Türk’ün haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.Bundan dolayı, ya istiklal ya ölüm demiştir’’.

  Atatürk; milli birliğimizi belirleyen en önemli iki unsurun ‘’ dil ve din ‘’ olduğunu belirtmektedir.Türk Milliyetçiliğinin hayat damarları olan tarih şuurunun bilgiyle güçlendirilmesi ve sevdirilmesi konusunda ciddi başarılar sağlamıştır.Yine Atatürk; ‘’ Bilirsiniz ki Milliyetçilik anlayışını, milliyetçilik ülküsünü yıkmaya çalışan güçlerin dünya üzerine uygulama kabiliyetleri bulunmamıştır.Çünkü tarih ,gelişmeler ,olaylar ve gözlemler , insanlarda milletler arasında hep bu anlayışın egemen olduğunu göstermiştir.Bu ülkeye karşı başvurulan büyük karşı deneylere rağmen yine de milli duygunun öldürülemediği ve yine kuvvetle yaşadığı görülmektedir’’.’’Şahsınız için değil, fakat mensup olduğunuz millet için, elbirliği ile çalışalım,çalışmanın en büyüğü budur.’’Her milletin kendine mahsus gelenekleri,kendine mahsus adetleri,kendine göre milli hususiyetleri vardır.Hiç bir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır.Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği bir milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti içinde kalabilir.Bunun neticesi şüphesiz ki çok acıdır’’.’’Benim hayatta yegane fahrim ,servetim,Türklük ‘ten başka bir şey değildir’’.’’Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz demiştir’’.

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/