YENİDEN BİRLİK, YENİDEN DİRLİK VE DÜZEN İÇİN! | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>YENİDEN BİRLİK, YENİDEN DİRLİK VE DÜZEN İÇİN! 11.08.2016 00:20

YENİDEN BİRLİK, YENİDEN DİRLİK VE DÜZEN İÇİN!


    15 Temmuz ve sonrası millet olduğumuzla övünenler, birliğin ne kadar önemli olduğunu haykırıp bunun gereği için Yenikapı da milyonların karşısında el ele tutuşanlar artık sizden bu birlikteliğin gereğini istemek hakkımızdır değil midir? Bu devlet benimdir diyenler, kendileri dışında kalanlar kimlerdir diye sormak lazım gelmez mi? Eğer benim değil bizimdir diyorsanız o zaman bunu bir an önce hayata geçirmek gerekmez mi?

Peki ne yapmalı?

Önce TRT den başlamalı ve kesinlikle herkesin rahatlıkla seyredebileceği, her düşüncenin ifade edilebileceği bir yayın politikası acilen geliştirilmelidir. Sonra yargı tamamen bağımsız hale getirilmelidir ve herkesin güvenebileceği bir yargı sistemi kurulmalıdır. Milli Eğitim dernek, vakıf ve cemaatlerin boy gösterdiği alan olmaktan çıkartılmalıdır. Milli Eğitim Millet bilincinin verildiği, milli ve manevi değerlerin aşılandığı birimler haline dönüştürülmelidir. Öğretim değil eğitim öncelenmeli okul kurum yöneticilerinin görevlendirilme şekilleri yeniden gözden geçirilmelidir. Cami ve kışla siyasetten arındırılmalı İmama Hatip ve diğer okulla eşit davranılmalıdır ayrımcılık bitirilmelidir. Liyakat ve ehliyet devlet yönetiminde esas olmalıdır.

Devlet yönetimi kurallı kaideli ve köklerimize bağlı hale getirilmelidir. Bunun için kültürümüzde var olan şu temel ilkeler hayata geçirilmelidir.

 1-Ortak Akıl: Türk Devlet yapısında tek kişilik karar alma diye bir teamül yoktur. Çünkü töre karar alma yetkisini Kurultay, beyler meclisi, ulular meclisi ya da toya vermiştir. Bu küçük bir aşiret hatta yerleşim alanında bile görülen bir töredir. Hatta devlet yönetme kültüründe köylerde adına ihtiyar heyeti denilen köyün öğretmeni, imamı, muhtarı ve köyün ileri gelen bir kişisinin olduğu bir meclis vardır ve kararlar burada çıkmaktadır. Aşiretler ya da Oymaklar da ise ileri gelenler bir araya gelir problem ne ise üzerinde konuşup karar verirler. Atilla nın üç meclisi olduğu ve kararların buralardan geçtiği bilinir. Bilge Kağan ise Vezir Tonyukuk’un ve kardeşlerinin Devlet kurulmasındaki rolünü bizzat kendisi aktarmaktadır. “Kardeşim ve iki şad oğlanla gece uyumadım, gündüz uyumadım azlık milleti çoğalttım” ifadesi başarmanın kolektif çalışma sonucu olduğunu göstermektedir.

2-Mutlak Adalet: Türk Törükten gelir, Törük Töreden, Töre de adaletten gelir.” Adalet tanrının insanlar için koyduğu düzenin adıdır. (Kutadgu Bilig 3192)” Düzenin esası ise yerli yerine oturtmaktır. Yerli yerine oturtmak hikmettir. Yani yaradanın hikmetidir. Hikmette düşünmek vardır, tefekkür vardır, irfan vardır. Yaradılanı yaratan için sev, ona iyi davran adaletle hükmet, sevgiyi esas al, karıncayı bile incitme. Türkler her savaşlarını adalet için yapmışlardır. Mazlum olan milletlerin yardımlarına koşmuşlardır. Asla köle alış verişi içerisinde olmamışlardır. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatı Türkte “Zor devlete girerse töre bacadan çıkar” diyor.

  3- Mutlak Bağımsızlık: Şartlar ne olursa Türk Töresi esir olmayı esaret altında yaşamayı kabul etmez. Gücü yettiği ölçüde ya mücadele eder, ya esir yaşamaktansa göç etmeyi, ya da şahadete ermeyi tercih eder. Alpaslan’ın Malazgirt Zaferinden önce beyaz kefenini giyip bana inanan arkamdan gelsin, şahadeti göze alamayanlar şimdiden geri dönebilir çağrısı Ya Zafer Ya Ölüm ifadesidir. Yine Çanakkale de Mustafa Kemal paşanın “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diye talimat vermesi ölümü düşünen ama esareti düşünmeyen bir haykırışın ifadesidir. Temel ilke “Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. ……Bundan ötürü, ya bağımsızlık ya ölüm! Nutuk 1919 1.s:13 Bu sözden de görüleceği gibi esaret Türk Milleti nin karakterine uygun değildir.

   Sonuç olarak; Yeniden birlik, yeniden dirlik ve düzen için, milli devlet için, kardeşlik için, birlik ve beraberlik için, güçlü bir Türkiye için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Vatandaş devletine, devlet vatandaşına mutlaka güvenmelidir. İşte o zaman güçlü devlet, güçlü millet olur birliğimiz ve beraberliğimiz pekişir her türlü zorluğa göğüs germe fırsatını yakalamış oluruz!..

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/