TÜRK EĞİTİM SEN’İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VARDIR? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>TÜRK EĞİTİM SEN’İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VARDIR? 29.02.2016 19:27

TÜRK EĞİTİM SEN’İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VARDIR?

Türk Eğitim Sen kurulduğu ilk günden beri tüzüğünün başına “Çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğinin karşılığını alan bir sendikacılık” diyerek yola çıktı. Tabi ki öncelik eğitim çalışanının itibarını arttırmak, can ve mala güvenliğini sağlayacak bir çalışma ortamını oluşturmak, idare edenlerin adil olmalarını istemek, kurallı kaideli herkese eşit bir yönetim anlayışını oluşturmaktır.

Ancak bu genel meselelerin yanı sıra gündem çalışmasını oluşturup alanda ve çalışan nezdinde, kamuoyunda farkındalık yaratmak için bir takım çalışmalar yapmayı da ihmal etmemektedir.

Sıralarsak: 1- Hukuka saygılı bir devlet yönetiminden beklenen başta Danıştay olmak üzere verilen hukuki kararların uygulanmasını talep etmektedir.

2-İdareci atamalarında mülakattan vazgeçilmesini, bunun yerine yazılı sınav ve ilave olarak güven verici bir eleme sisteminin getirilmesini talep eder.

3- Başka hükümet veya bakanlarca verilen kazanımların bugün yok sayılmasına karşı durur ve devlette süreklilik ilkesine uyulmasını ister.

4-Devlet ve millet geleceği için kurallı kaideli, planlı programlı uzun vadeli eğitim stratejilerinin oluşturulmasını ister. Bu stratejiler oluşturulurken eğitimle ilgili paydaşların görüşleri alınır.

5-Memurlarımız için görev tanımının getirilmesini, tayin terfi vs haklarının düzene sokulmasını ister.

6-2005 te yapılan uzman öğretmenlik sınavlarının ya devam ettirilmesi, ya da bir şekilde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletinin sağlanmasını ister.

7- Ek göstergenin 3600 a çıkartılmasını ister.

8-Ücretli öğretmenlere asgari ücretin üzerinde bir ücret verilmesini ve nöbet ücretinden istifade edilmelerini talep eder.

9-Türk Eğitim Sen emekli ikramiyelerine, emekli maaşlarına kurs ücreti ve ek ders ücretlerinin dahil edilmesini ister.

10- Asgari geçim indirim taban miktarının arttırılarak kişi başı yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmasını ve böylece alınan zamların vergiye gitmesinin engellenmesini ister.

11-657 Sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen iş güvencemizin korunmasını ister.

12-Siyasetin çeşitli yandaş memur sendikaları vasıtasıyla çalışanları tehdit etmelerinin, korkutup ürkütmelerinin, mobing uygulamalarının son bulmasını ister.

13- Birinci derecedeki yakınlar için refakatçi uygulamalarına yeni düzenlemelerin getirilmesini ister.

14-Kariyer edinme, görevde yükselme, üst kademede görev almak için adil düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda bütün memurların önü açılsın ister.

15- Çift nöbet verilmesine karşı çıkar, tek nöbet verilisin ve nöbet ücreti altı saate çıkartılsın ister.

16-Eğitimi yönetenlerin halkla ilişkiler ve insan psikolojisinde anlayan, eğitimi bilenlerden oluşturulmasını, eğitime acemi, insani ilişkileri iyi olmayanların idarecilikten alınmasını talep eder.

17-Mülki idari amirler il ve ilçe yöneticileri sivil topluma yaklaşımlarında hiçbir ayrıma tabi olmasın ister ve görüş alış verişinin arttırılmasını ister.

18-Devletin vatandaşını dahası memurunu aldatmasını yanlış bulur ve karşı çıkar.

19-Anne adaylarına ve annelere kolaylık sağlanmasını, Kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını, Ailelerin birleştirilmesi eş durumu atamaları, yüksek lisans yapanlara kolaylık sağlanmasını ister.

20-İş yerinde her türlü mobingin bitmesini, yöneticilerin açık ve şeffaf olmalarını ister.

Sonuç olarak Türk Eğitim Sen Milli Eğitimde her kademedeki iş ve icraatların takipçisidir. Gördüğü eksikleri yüzyüze, basın yoluyla ya da çeşitli eylemlerle dile getirerek kamuoyu oluşturur. Eğitim çalışanı için bir nevi sigorta görevini üstlenmekte ve geniş bir güvenlik şemsiyesi açmış bulunmaktadır. Bu anlamda her şartta memurun yanında yer almakta ve sorun çözme iddiasında olduğunu haykırmaktadır.
Remzi ÖZMEN 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/