MATURİDİYE | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>MATURİDİYE 30.12.2016 22:40

MATURİDİYE


Bugün bir zavallı imamın hutbeyi kafasına göre yorumlaması nedeniyle yeniden Türk-İslam yaşama modelini hatırlatmak istedik..Türk Milletinin itikad konusunda görüşünü rehber aldığı İmam Muhammed Mansur “Matüridiyye” birçok konuda diğer itikadi mezhep imamlarıyla farklı düşünmüşlerdir. Bunlardan en önemlileri
1-İman konusu
2-Günaha bakış
3-Akıl ve nakil konuları
4-Mükellefiyetler
5-Küfür veya dinden çıkma başlıklarıdır.
1-İman: Bunlardan ilki iman mevzuudur. Çünkü Hanefi Fıkhı ve İmam Muhammed Mansur itikad anlayışında ağız ile ikrar kalp ile tasdik iman etmek için yeterlidir, diyor. Oysa Eşarilikte ise dil ile ikrar, kalp ile tasdik, azalarla tatbik etmek ancak insanı iman ettirtir diyor. Buna göre namaz kılmayan bir insan günahkar olmanın ötesinde Müslüman olamaz veya diğer islamın farzlarından biri eksik yapılırsa bu kafir olmaya yeterlidir hükmü vardır. Oysa günah işlemek kişiyi kafir yapmaz sadece günahkar yapar 
2-Günah: İkinci husus “Biz hiç kimseyi bir günahtan dolayı küfürle itham etmeyiz, kimseyi de imandan çıkarmayız.” Fıkhı Ekber Şerhi sayfa 23 Maturudi Belki İslam itikadında en çok üzerinde durulması gereken ifadelerden biri budur. Çünkü iki ayet ve birkaç hadis ezberleyip vaaz kürsülerinde önüne geleni kafir ilan edenler, insanlar arasında fitnenin yayılmasına neden olmaktalar. İmam bu ifadesine şu delilleri göstermektedir. İman ve günah birbirleriyle çelmeyen iki farklı mahaldedir. Yani ikisi de kul içindir. Buna örnek olarak zina işleyen Maiz bin Malik’in gelip bunu Peygamber Efendimize açıkça itiraf etmesini göstermekte yine “Size bir fasık haber getirdiğinde onu araştırın” Hucurat 6 diyerek eğer bahsedilen biri kafir olsaydı Allah onun tanıklığını red ederdi, diyerek tezine delil göstermektedir. 
3-Akıl ve Nakil: Bir diğer farklılık akıl ile nakil konusundadır. Maturidi akaidinde akıl önemlidir. Fakat Eşariye alimlerine göre hiçbir şey akıl yoluyla insan için gerekli hale gelmez, akıl yoluyla olsa olsa bazı şeylerin kötülüğü bazıların da iyiliği anlaşılır diyorlar. İmam Muhammed Mansur ise aklın insana sorumluluk yüklediğini dolaysıyla akıl buluğ olunca sorumluluk vacip olur diyerek Allah’ın şu ayetini örnek gösterir. “Hakkında bilgin olmayan bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. El-İsra 17/36 Bu organlara sorumluluk yüklemenin hikmeti iradeyi doğru kullanmakla ilgilidir. Hak ile batıl ancak akıl yoluyla birbirinden ayırt etmek mümkün olur. Maturidiye Akaid –Nureddin E Sabuni-sayfa 168
4-Mükellefiyet: Burada güç yetirilmeyen işler konusunda kişinin mükellef mi yoksa azademi olduğu konusunda Maturidilikte kişi güç yetiremeyeceği işlerden mesul değildir. Çünkü körü görmekle, kötürümü yürümekle mükellef tutmak ya da acizi yükümlülük altında tutmak hikmetten uzaktır diyor. Oysa Eşariler bu konuda farklı düşünmekteler. Maturidiye Akaidi Nureddin Es Sabuni sayfa:137
5-Küfür: Küfür hariç büyük günah işleyen kimse ne kafir ne de münafık olur. Şayet tövbe etmeden ölürse Allah Teala, ya bir şefaatçinin şefaati sayesinde veya kendi lutuf ve keremiyle onu af eder, yahut işlediği suç miktarınca cezalandırıldıktan sonra mutlaka cennete koyar. Maturidiye Akaid Nurettin E Sabuni sayfa.159 Diğer itikad-i mezheplerin bu konuya farklı baktıklarını görüyoruz.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/