BUGÜNKÜ ANLAMIYLA BAŞKANLIK, DEVLET FELSEFEMİZE UYGUN DEĞİLDİR! | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> BUGÜNKÜ ANLAMIYLA BAŞKANLIK, DEVLET FELSEFEMİZE UYGUN DEĞİLDİR! 06.01.2016 23:33

BUGÜNKÜ ANLAMIYLA BAŞKANLIK, DEVLET FELSEFEMİZE UYGUN DEĞİLDİR!

BUGÜNKÜ ANLAMIYLA BAŞKANLIK, DEVLET FELSEFEMİZE UYGUN DEĞİLDİR!

                         

    Türk Milleti; son iki bin yıllık tarih göstermiştir ki asla devletsiz olmamıştır. Bu devlet kurma ve yönetme tecrübesi ister istemez bir devlet felsefi oluşturmuştur ve kurulan her devlet bu felsefeyi kendisine rehber edinmiştir.  

       Türklerin Tarih boyunca kurduğu dünyaya hükmeden iki büyük İmparatorlukları vardır. Bunlardan bir Hun İmparatorluğudur, ötekisi Osmanlı İmparatorluğudur. Bu iki imparatorluğunun da kuruluşları Sultanlık ya da Krallık üzerine bina edilmemiştir. Teoman-Mete ve Atilla gibi önemli Hakanları olmasına rağmen Hun İmparatorluğunun üç meclisi ve bir de bunların üstünde seçkinler meclisi vardır. Birinci meclisin görevi dini işler ile ilgili karar vermekti. İkinci meclis ise baharda toplanır askeri işler ile ilgili kararlar alırdı. Üçüncü meclis sonbaharda toplanarak devlet işleri ile ilgili önemli kararlar alır ve en son karar ise seçkinler meclisine bırakılırdı ve bunlar toyun doğal üyeleriydi.  Toyun aldığı kararları ise Hakan uygulardı. Osmanlı İmparatorluğu kendi kültürümüz ve köklerimizden beslendiği sürece Bilge insanlar ve toy en önemli karar verici merkez olmuşlardır. Ne zaman ki bu gelenek terk edilmeye ve tek adamlığa dönülmüşse o zaman da felaketlerin ardı arkası kesilmemiş binlerce yıllık devlet birikimiz Arap geleneğine feda edilmiş ve sonuç hüsran olmuştur.

    Şimdi tekrar devlet kültürümüzün başkanlık sistemiyle uyuşan ve uyuşmayan yönlerine bakalım.

1-Devlet kültürümüz devleti temsil noktasında olan kişinin siyasi görüşü, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun herkese eşit davranmayı gerektiriyor.

2-Hakan hiçbir konuda tek başına karar alıcı değildir.

3-Son söz Hakan’ın değil Toy’undur. Yani seçkinler meclisinindir.

4- Devletin temelini adalet oluşturur Hakan adaletin temsilcisi ve uygulayıcısıdır. Hakan’ın da hukuk önünde hesap verirliği vardır.

5-Bir aşamalı değil birkaç aşamalı meclis ile halkın aslında karar alma mekanizmasında etkili olduğu Osmanlı İmparatorluğu bozulmadan önceki dönem de bile görülmektedir.

6-Devlet yönetiminde yakın tarihte bile son söz Hakan’ın değil bilgelerin olmuştur. Nizamül Mülk ve Koçi Bey bunlara önemli örneklerdir.

Bugün düşünülen şekliyle

 1-Başkanlık sisteminde her ne kadar kanunları meclis yapsa da yaptıran başkan olduğu için onun istekleri doğrultusunda çıkacaktır, meclis şeklen vardır aslında o da yoktur, başkan aslında kraldır padişahtır.

2- Başkan dokunulmazlık açısında kalın zırhlarla korunmakta kötü niyetli bir insanın elinde cellat ipine dönüşe bilmektedir.

3-Üçüncü sakıncası hukuk ile ilgili aşırı müdahaleci olduğu için hukuk başkanın talepleri doğrultusunda işleyecektir.

4- Başkanlık sistemini isteyenlerin bugüne kadar planlı bir hesapla gündemi buraya taşıdıkları gözlenmektedir. Örneğin Cumhurbaşkanlığını seçimle iş başına getirmeyi oyladıklarında bunun mecliste seçilememesine bağlayarak bir anlamda takiye yapmışlardı. Oysa şimdi görülüyor ki seçilmiş bir Cumhurbaşkanı vardır tabiî ki taraflı olması gerekir. Bu da yetmiyor devlette çift başlılık vardır diyerek bütün planlananların başkanlığı gündeme taşımak için olduğu daha net ortaya çıkmıştır.

    Bütün bunlardan önemlisi ise seçmenin bir kısmının karşı olduğu siyasi kimliği olan bir yönetici olduğu için muhalif olanların başkana hiçbir zaman güvenleri olmayacaktır. Günümüz için ise en önemli kaygı hiç kuşkusuz siyasi kaygılar ve özgürlüklerdir. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca iki zat başkanlık unvanını almış veya kendisine layık olarak görmüştür. İkisi de ihtilal komutanları Cemal Gürsel ve Kenan Evrendirler.

  Sonuç olarak Başkanlık sistemi diyenlerin niyetleri dünden bugüne yaptıklarına bakılınca milletin hayrıyla ikbal ve istikbali ile ilgili değildir. Devlet felsefemiz ile de hiçbir ilgisi yoktur.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/