PİSSAYI GEÇ, GERÇEKLERİ GÖR!..   | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> PİSSAYI GEÇ, GERÇEKLERİ GÖR!.. 07.12.2016 21:39

PİSSAYI GEÇ, GERÇEKLERİ GÖR!..


    Tarih 9.12.2011 yer İstanbul Ticaret Merkezi binası. Toplantıya aralarında Ensar, İlim Yayma, Önder, Öz kur, Eğitim Bir sen ve yaklaşık kırk sivil toplumun kuruluşun üyesi olduğu ancak aynı toplantıda bazılarının bulunmadığı bir toplantı düzenliyoruz. Bu toplantıda Türk Eğitim Sen’i de ben temsil ediyorum. Yaklaşık bir yıldan beri Eğitimin problemlerinin konuşulduğu bu toplantılara her seferinde bir kuruluş ev sahipliği yapıyor. Bu toplantının ev sahibi de İstanbul Ticaret odasıdır. Bizi misafir eden ise O. Albayrak Bey’dir. Eğitimde yeni yapılandırmada üzerinde mutabakata vardığımız maddeler toplantı sonunda karar altına alınıp bir rapor olarak üyelere bildiriliyor. Sonuç raporumuzda 17 madde vardır. Bunlardan bazıları ittifakla bazıları ise oy çokluğuyla rapora girmiştir.

B) TESBİTLER
     Hazırlık çalışmaları devam eden “Yeni Anayasa” ile birlikte;
     1.
   Eğitim ve öğretim hakkı, “yasal güvence” altına alınmalı; kılık-kıyafet dahil, hiçbir gerekçeyle engellenmemeli.
     2.
   Örgün ve yaygın eğitimde, tüm vatandaşlar için “fırsat eşitliği” sağlanmalı.
     3.   Müfredat programlarında; ”yerel” ve “bölgesel” değerler ile “ulusal” ve “evrensel” değerlerin sentezi yapılmalı.
     4.
   Kadroların ve kurumların ana misyonu; “eğitim” (duygu-düşünce-davranış gelişimi), ”öğretim” (bilgi-beceri gelişimi), ”yönetim” (sevk ve idare refleksinin gelişimi) olarak tarif edilmeli, tanımlanmalı.
     5.
   Eğitimin her kademesi, “hayatla bağlantılı” olmalı ve teori-pratik bağlantısı kurulmalı.
     6.
   Eğitimde, “yerel yönetimler” daha etkili ve yetkili hale getirilmeli.
     7.   Eğitimin tüm safha ve süreçlerinde, hem ilgili şahıslar ve kurumlar arasında, hem de devlet ile millet arasında tam bir “uyum ve işbirliği” sağlanmalı.
     8.   Öğretmen yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “yetki ve sorumluluk” alanı içinde olmalı.    
     9.   Zorunlu eğitim; 2+5+3=10 formülüne göre, “kesintili” olarak uygulanmalı.

   Bizler Eğitimin 2+5+3=10 şeklinde olması anasınıfının zorunlu olmasını savunmuştuk ve kabul görmüştü. Tarih 07.04.2012 Yer yine İTO. Sayın Bakan Ömer Dinçer toplantıya davet etmişti. Saat 14 te toplantı başladığında platformumuza üye sivil toplumun logosu ekrana yansıtılmıştı. Sayın Bakan konuşmasında 4+4 ü açıklıyordu. Sıra bizim sekreteryaya geldi ve adımıza Z.E. konuşuyordu. 4+4’ü övüyordu. İşte o zaman bizim bir yıl boyunca boşu boşuna zaman israfında bulunduğumuzu anlamıştım. Durumu Genel Başkan İsmail Koncuk Bey’e açtım ve platformu bir sonraki davetimle terk ettiğimizi açıkladım.

   Sonuç PİSSA nın yaptığı değerlendirme sonucu 2003 yılının gerisine düştüğümüz gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Peki bu düşüş ne zamandan itibaren başlamıştır. 2012 yılından itibaren geriliyoruz. O yıl okula aldığımız öğrenciler şimdi beşinci sınıflarda okuyorlar. Beşinci sınıfların durumunu birkaç öğretmene sordum. Cevap aynıydı. Tarihin en kötü beşinci sınıflarını okutuyoruz. Elbette sorun sadece bu değildir. Liyakatsiz idareciler, eğitimi ideolojik dönüşüm aracı olarak görmek, itibarsızlaştırılan ve moralsiz bırakılan öğretmenler, atmış aylık çocukları birinci sınıfa almalar ve daha onlarca neden eğitimdeki başarısızlığı hazırlayan etkenlerdir. PİSSA şunu demiş, bunu demiş ne fark eder. Sonuç ortadır. Bizim itirazlarımızı dikkate almayanlar yine yanılmışlardır.Ya bu yanlışlardan dönüp ortak aklı oluştururuz, ya da yeni nesilleri heba ederiz.

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/