LİSELERE GEÇİŞİN NASILI | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>LİSELERE GEÇİŞİN NASILI 07.04.2018 22:37

LİSELERE GEÇİŞİN NASILI

İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılı başlarında kısa adı TEOG olan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavı kaldırılmış, Bu konu o günlerde çokça tartışılmıştı. Bu tartışmalar Eylül 2017 tarihinden, 2018 yılı Mart sonuna kadar devam etti. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 26 Mart 2018tarihinde yayımlanarak bu tartışmalar, en azından bakanlık açısından bitirilmiş oldu. Fakat olaya veliler açısından baktığımızda, orta öğretime geçiş konusu daha çok tartışılacağı benziyor.

TEOG sınavının kaldırıldığı günlerde “TEOG YERİNE İBİP” başlıklı bir yazı ile değerlendirmelerde bulunmuş, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ’ın basına yansıyan; “İnşallah bu TEOG´un kaldırılması da çok daha iyi olacaktır. Uygulamada herkes görecektir ki ´Gerçekten iyi oldu teşekkür ederiz´  diyeceklerdir… Yani yapılmadan önce itiraz var, yapıldıktan sonra  ´Herhalde gereksiz yere itiraz etmişiz´ diyorlar… Dolayısıyla tüm velilerimizden istirhamım şu ki; evlatlarınız evladımız; kafalarında en ufacık bir soru dahi olmasın.  Kendilerini kaygıya, sıkıntıya düşürecek hiçbir şey olmayacaktır… Son sözümüz şu, bize güvenin. Niyetimiz halis…” şeklindeki açıklamalarına yer vermiştik. TEOG´un kaldırılmasından sonra üzerinde durulan modeller hakkında değerlendirmelerde de bulunmuştuk. Değerlendirmemiz sonunda;

 “Öğrencilerin not ortalamasına göre yerleştirme yapılması” ilkesini işlevsel bulduğumuzu belirtmiş, ilkokul dördüncü sınıftan itibaren beş, altı, yedi ve sekizinci sınıfta öğrencilerin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarına göre ve her yılın başarı puanının etkisinin farklı oranda olmasını, davranış notları, sosyal etkinliklere katılım ve spor başarılarının da küçük oranlarda etkisini önermiştik. Böylece ilköğretimi bitirme puanı(İBİP) elde edilir. İBİP puanı 90 ve üzerinde olan öğrenciler fen liseleri v.b  yüksek puanlı liselere girmek için okul tarafından ya da merkezi olarak düzenlenecek sınavlara girme hakkı elde ederler. Bu sınav, “şişirme notlarla gelen öğrencilerin(!)” elenmesi için gereklidir. Bu not ortalamasının tutturulamadığı veya yüksek geldiği durumlarda, müracaat eden öğrencilerden yapılan sınavda en yüksek notu olanlar, kontenjan dâhilinde kayıtlarını ilgili okullara yaptırırlar. Teog ile ilgili önerimiz bu şekildedir, demiştik. 26 Mart 2018 tarihli MEB Ortaöğretime Geçiş Yönergesine baktığımızda, katıldığımız bazı noktaların yönergede yer aldığını görmekteyiz.

                Yönergeden, öğrencilerin yüzde doksanlar oranında, sınavsız yerleştirme sonucu, ikametgâh adreslerine göre lise öğrenimine başlayacaklarını anlıyoruz. Öğrenciler; evlerine en yakın olan ve kendi adresleriyle ilişkilendirilmiş okulları tercih edecekler. Eğer bazı okullar çok tercih edilir ve okul bu öğrencilerin kayıtlarına cevap veremez ise bu durumda kayıt olmak isteyen öğrencilerin ortaokul başarı puanlarına bakılacak. Fakat bizim yukarıda belirttiğimiz gibi 4-5-6-7 ve 8. Sınıf başarı puanlarına değil; sadece 6-7 ve 8.Sınıf başarıları dikkate alınacak. Öğrencilerin ortalama yüzde doksanı bu şekilde yerleştikten sonra geriye kalan yüzde onluk kesim ise Mayıs 2018 de ilan edilecek olan, merkezi sistemle öğrenci alan okullara yerleşecekler. Bu liseler; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Uygulayan Liseler olacak.  Bu yıl ilk defa Haziran ayında yapılacak olan sınavda yine 6-7 ve 8.sınıf müfredatından sorular sorulacak. Bu sınav, her ne kadar isteğe bağlı bir sınav olsa da öyle görünüyor ki 8.sınıf öğrencilerinin tamamı bu sınava girmek isteyecek. Bu sınav farklı olacak, stresi olmayacak kabilinden açıklamalar boş açıklamalardır. Bir sınav olduğuna göre elbette yine stresi de olacaktır.

                Ayrıca adrese dayalı sisteme göre, merkezi sınavla öğrenci alan okulların dışındaki diğer okullara yerleştirilme işlemi de mutlaka puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Çünkü herhangi bir eğitim bölgesi için belirlenen liselerin de bazılarında yığılma olacaktır. Bu durumda yine puana göre bir sıralama ile talepler karşılanabilecektir ki makul olan da budur. Aksi halde bazı okullarda yığılma olacak, bakanlığımızın hiç istemediği ikili eğitim yapılması bile gündeme gelecektir. Yani yakın bir gelecekte sınav, puan ve sıralamaya dayalı yerleştirme yapılmasından kurtulmayı bekleyenler daha çok beklerler.

En yeni sistem, bir yenisi yayımlanana kadar şimdilik kısaca bu. Bu yeni sistemin özel okullara yönlendirmeyi bir miktar teşvik edeceğini düşünenlerdenim. Çocuğu yüzde onluk “nitelikli okullara” yerleşemeyen veliler adres kayıt bölgelerine tanımlı okullara da göndermek istemeyince özel okulların yolunu tutacaklardır. Zaten; özellikle çalışan anneler, çocuğunu sabah gönderip akşam alabileceği okul arıyor. Hatta akşam evde çocuğunun ödeviyle de uğraşmak istemeyenler de var. Bu okullarımızda ders sonrası ödevler de yaptırılıyor. Dolayısıyla veliler;  “dizi keyfinden, sosyal medyadan(!) mahrum kalmamış oluyorlar. Ayrıca;

“Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde özellikle nüfus ve kentin büyüklüğü gibi nesnel kriterler mutlaka dikkate alınmalıdır. Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak bazı Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri de merkezi sınavla öğrenci almalıdır

…Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar için “nitelikli okul” yerine “seçici okul” tanımlaması yapılmalıdır.”(http://www.ebs.org.tr/manset/4336/yeni-ortaogretime-gecis-sistemi-degerlendirmesi)

Peki, bu yeni durum ile sorunlarımızı çözdük mü? Hayır. Başka bir model ile çözebilir miyiz? Hayır. Burası Türkiye; yaparsın yaranamazsın, yapmazsın yaranamazsın. Burada herkes her şeyi bilir. Hele de mevzu, maarif ise. Kolay mı sandınız…

Türk Eğitim Sistemini ve en önemli iki sorununu tanımlayan Nurettin TOPÇU’ya ait bir aforizmada derki: “Türk eğitim sisteminin iki sorunu bulunmaktadır: Eğitim ve sistem.”

Es-selam.


http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/