GENÇLERLE BAŞBAŞA | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>GENÇLERLE BAŞBAŞA 07.03.2018 22:48

GENÇLERLE BAŞBAŞA


Bazı eserler, müellifinin ismi kadar bilinir. Bunlardan biri de “Gençlerle Başbaşa’dır. Ord. Prof.Dr. Ali Fuad Başgil’in bu küçük eseri de çok bilinen hatta 2004 yılında “100 Temel Eser” arasına alınarak, orta dereceli okul öğrencilerine tavsiye edilen bir kitaptır.

Memleketimizin kıymetlilerinden olan Başgil, 1893 yılında Samsun`un Çarşamba ilçesinde doğdu. 1. Dünya Savaşı`nın başlamasıyla eğitimini yarıda bırakıp yedek subay olarak askere gitti. 4 yıl boyunca Kafkas Cephesinde görev yaptı.  Sonrasında eğitimini tamamlamak için gittiği Fransa`da liseyi okudu. Daha sonra Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde öğrenimini tamamladı. Bunun yanında Paris Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile Paris Siyasi İlimler Merkezi`ni de bitirdi. Türkiye`ye dönerek İstanbul Üniversitesi`nde Anayasa Hukuku dersleriverdi. Adalet Partisi hareketi içerisinde siyasete atıldı. 15 Ekim 1961 seçimlerinde AP listesinden bağımsız Samsun milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanlığı`na adaylığını koyması üzerine 27 Mayıs Darbecileri tarafından, 24 Ekim 1961 gecesi Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay tarafından götürüldüğü Başbakanlıkta kendisine silah çekilip tehdit edilmesi üzerine adaylığından vazgeçerek,  Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden de istifa edip, yurt dışına çıktı ve Cenevre Üniversitesi`nde dersler verdi.  Sonrasında aynı üniversitede Türk Dili ve Türk Tarihi Kürsüleri`nde başkanlık yapmış, Adalet Partisi`nin %52 oy oranıyla tek başına kazandığı 1965 seçimlerinde Türkiye`ye dönerek İstanbul milletvekili seçilmiştir. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde İstanbul`da vefat etmiştir.(bkz: yeniakit.com.tr/kimdir/Ali_Fuat_Ba%C5%9Fgil)

Muradımız Başgil’in hayatını aktarmak değil elbette. Bir köşe yazısına sığdığı kadarıyla, okuyup istifade ettiğimiz “Gençlerle Başbaşa” adlı eseri çerçevesinde, hocanın “fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir eser” olarak nitelendirdiği ve “geleceğin ümidi olan gençleri, bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracak olan bu kitap; başarılı olmanın sırlarını göstermektedir” şeklinde yine kendi deyimiyle ifade ettiği eserinden altını çizdiğimiz bazı vecizelerle okurlara faydalı olabilmektir.

BAŞGİL Hoca; “ilmin kaynağı zekâ, işin ise, iradedir. İrade terbiyesinin en iyi şekilde sonuç verebilmesi için, ona erken başlamak gerekir. Alışkanlıklar kökleştikten ve huylar iyice yerleştikten sonra bu terbiye giderek zorlaşmakta ve sonuç vermek için Eyüp sabrı istemektedir” diyerek erken yaşlarda verilecek eğitim ve terbiyenin önemini belirtiyor.

Başgil’e göre; “başarının ilk düşmanı tembelliktir.” Tembellik insan karşısına çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir… Bir adı gevşeklik, bir adı hoppalık ve züppelik, bir adı uyuşukluk, üşengeçlik, keyfine düşkünlük, bencillik, uçarılıktır“Başarının diğer düşmanı kötü arkadaştır.” Arkadaşın kötüsü, emin ol ki, bir gencin başına gelebilecek kötülüklerden en kötüsüdür. Arkadaş olacağın kimsede arayacağın şart çalışkanlık,  dürüstlük ve iyilikseverlik olsun. Bu iyi huylarla bezenmiş olan bir insan diğer bütün iyi özelliklere de sahip demektir... “Başarının bir düşmanı da kötü örneklerdir.” …bunlar, ahlak düşkünlüğünü, bir zekâ eseri sanır, namuslulukla alay eder ve aldatarak ulaşmayı bir başarı sayar. Namusluluk, insanın vicdanı ile başbaşa kaldığında ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir.

“…hayatta başarılı olmak demek, doğruluğun ve namusluluğun gösterdiği yolda yürüyerek hedefe varmak demektir.” “Gerçek şu ki başarılı olmak, mutlu olmak demek değildir. İnsan başarılı olur, toplum içinde özlediği yerin daha üstünü bile alır da, mutlu olmayabilir.”

BAŞGİL Hoca; “başarının ilk şartı iradeli olmaktır”, der. İrade; yalnız insanı hayvandan değil, hem de insanları birbirinden ayıran ve aralarında üstünlük ve aşağılık farkları yaratan tek ruhsal kuvvettir. İradeli olmak sadece maddi ve sosyal anlamda bir başarının değil, mutlu olmanın bile temel şartıdır. “İnsanların çoğu, bindiği eşeği unutup da kayboldu sanarak pazarda eşek arayan Nasreddin Hoca’ya benzerler. Onlar da mutluluğun kendi içlerinde olduğunu unutarak onu barlarda kahvelerde ve eğlencelerde ararlar.” …Mutluluk; define gibi bir tesadüf kazması darbesiyle bulunuveren bir nimet değildir. O ne şanstır, ne mirastır ne piyangodur, ne mevkidir ne de servettir. Mutluluk gayretle ve irademizin kuvvetiyle ele geçirebileceğimiz bir kaledir.

Başgil; “Okulun ve eğitimcilerin başta gelen görevi, kaderini ve gelecekteki hayatının sorumluluğunu ellerinde tuttukları gençlerde başarı ve mutluluğa ulaştırıcı iyi alışkanlıklar oluşturmak ve onları kötü alışkanlıklardan korumaktır” der.

Hoca verimli çalışmaya dair ise; “…verimli çalışabilmenin fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç temel şartı vardır. Çalışmanın fiziksel şartı, sağlık ve sağlamlıktır… Duygusal şart, çalışmayı sevmek, zihinsel şartı da çalışmanın yöntemini ve yolunu bilmektir. Çalışmayı sevebilmek için insanın, emeğinin karşılığını alacağından ve toplumda layık olduğu yere gelebileceğinden şüphe etmemesi gerekir. Bu adalet, insan için devlet halinde yaşamanın sebeplerinden başlıcasıdır, demektedir.

 Bu küçük hacimli kitapta hemen her satırda altı çizilmesi gereken özlü sözler, doğru yol tarifleri bulunmakta.  Bunlardan biri de “alışkanlık” ve “kibarlık” kavramlarına dair:

“Alışkanlık yoluyla oluşan kötü huyların tutsaklığı, boyunduruk altındaki öküzlerin tutsaklığından daha ağırdır.”

“Kibarlıkta aşırılık ise, genellikle mayadaki kabalığı örtmek için bir maskedir.

Ali Fuad BAŞGİL Hoca, kitabın son bölümünde çalışma hayatının ve başarılı olmanın kanunlarını sıralamış. Ben, yetmiş beş madde saydım. Kısaca aktaracaklarım bunlar. Meraklısının kitabı alıp, okuyup, istifade etmesi daha doğru olacaktır.

Not: Yazının hazırlanmasında Ali Fuad BAŞGİL, “Gençlerle Başbaşa”, Yağmur yayınevi, İstanbul 2011, 71.basımdan yararlanılmıştır.

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/