TOPRAĞA ÇINAR DÜŞTÜ, YÜREKLERE NÂR DÜŞTÜ | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>TOPRAĞA ÇINAR DÜŞTÜ, YÜREKLERE NÂR DÜŞTÜ 12.09.2015 09:39

TOPRAĞA ÇINAR DÜŞTÜ, YÜREKLERE NÂR DÜŞTÜ

Davana ve emanetlerine sahip çıkabilmek ümidiyle, makamın cennet olsun şehidim…

Bahar mevsiminde hüznü yaşıyoruz. İhanet kurşunuyla güzel ülkemi kana bulayan hainlere şahit oluyoruz. Şehit kanları ile beslenen leş sürülerini, annelerin yüreğine ateş düşüren insan müsveddelerini, kandan beslenen siyasileri görüyoruz. Daha hayatının başında, bebelerini göremeden, mukaddesatı uğruna canını feda eden gençlerimize ağlıyoruz. Kahpece kurulan tuzaklarla şehit edilen evlatlarımızın acısı yüreklerimizi dağlıyor.

     Tarih hak ile batılın, doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün kavgasıyla doludur. Hakkın yanında Mevla, batılın yanında şeytan olmuştur. İyinin yanında müminler, kötünün yanında müşrikler olmuştur. Doğrunun yanında peygamberler, yanlışın yanında münafıklar olmuştur.

     Kirli oyunlar ile kahpece şehit edilen kardeşim. Fani olan bu alemden baki olan alemi kazanarak gidiyorsun. Canını bizim için, çocukların için, ülken için, değerlerin için, Allah için verdin. Karşılığında cenneti kazandın. Makamını Yüce Rabb’im kitabı Kur’an-ı Kerimde müjdeliyor. Seni öldürdüğünü zannedenlere ise yine Mevla’m gereken cevabı “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah`ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.” (Al-i İmran 169) fermanı ile veriyor. Geride bıraktıkların bize emanettir. Annen bizim annemiz, eşin bizim bacımız, çocukların bizim evladımızdır.

     Sen “Allah’a yemin ederek söylüyorum ki Nebimizin ayağına bir diken batmaktansa, evimden, hayatımdan, çoluk çocuğumdan olmaya razıyım!” diyerek şehadet şerbetini içen Hz. Hubeyb (r.a.)  ile haşrolurken, seni haince pusuya düşürerek şehit eden vatan ve millet düşmanları, kardeşini katleden Kabil ile haşrolacaklardır. Nasıl ki “Allah’ım! Şu anda düşman yüzlerden başka yüz göremiyorum! Allah’ım! Burada selâmımı Rasûlüne ulaştıracak hiç kimse yok! Ne olur ona selâmımı sen ulaştır! Allah’ım! Sen, bize Rasûlünün peygamberliğini bildirdin. Bize revâ görülenleri de ona sabahleyin bildir.” Diye dua eden Hz. Hubeyb’in (r.a.)  selamını Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Aleyke`s-Selâm!” diyerek aldı ise, senin de selamını Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)ın aldığına şüphen olmasın.

     Sen, katıldığı savaşta şehit düşen ve şehadet haberini vermek Peygamber Efendimizin doğru sözlü dostu "Sıddîk” lakaplı Hz. Hazret-i Ebu Bekir’e kalan, bütün kalbiyle     

- Yâ ..! Ya Nevfel...! diye "Ah" çekerek inlerken, şehit olduğu halde o sırada yaydan fırlamış ok gibi atı üzerinde yıldırım hızıyla yanlarına yetişen ve

- Buyur Yâ "Sıddîk"... Beni mi çağırdın. Ey Resulünün sevgilisi? diye soran, şehadetinden sonra Allah tarafından diriltilen ve yıllarca Allah için cenk edip "Yemame" çenginde şehitlik şerbetini içen Hz. Nevfel ile birlikte haşrolurken, seni öldürdüğünü zanneden ahmaklar ise küfür bataklığında boğulan ve ilahi emir ile lanetlenip elleri kuruyan Ebu Leheb ile birlikte dirileceklerdir.

     Sen Müslüman olduğu için her türlü işkenceye maruz kaldığı halde dininden dönmeyen ve Hz. Peygamber Efendimizin

-Yaserler sabredin, dayanın. Size vaat olunan yer şüphesiz Cennet’tir müjdelerim sizi, buyurduğu Hz.Yaser ve Hz.Sümeyye ile haşrolurken, seni kirli emelleri uğruna kahpece şehit edenler İslam’ın en büyük düşmanı Ebu Cehil ile birlikte haşrolacaklardır. 

     Sen İslâmiyet’le şereflenen, artık o andan itibaren Allah yolunda çarpışan bir mücahid olan, mücahidler safında düşman arasına cesurca dalan ve şehit olan, Resûl-i Ekrem’in "Eğer iman eder, bu iman ve bu şehadet üzere olursan sana Cennet var!" diye müjdelediği Hz.Yesar ile haşrolurken, sana bu sonu reva görenler ise Peygamberi öldürmek üzere yola çıkan ama başarılı olamayan Allah ve din düşmanları ile haşrolacaktır.

     Sen henüz yeni evlendiği günün gecesi Peygamber Efendimizin daveti doğrultusunda, daha gusül abdesti almadan, Uhud muharebesine katılıp şehit düşen ve dul eşinin sorusu üzerine Peygamber Efendimizin, “Sen eşini için hiç merak etme! 
Ben onu rahmet suları ile melekler tarafından yıkanırken gördüm
.” buyurduğu ve kendisine ``Gasilül- melâike`` yani (Meleklerin gusül ettirdiği) unvanı verilen Hz. Hanzala ile haşrolurken, senin kanın üzerinden siyaset devşirenler Allah’ın kelamı Kur’an’ı Kerimde lanetlenen küffar ile  haşrolacaklardır.

     Sen “Esedullah” yani Allah’ın aslanı lakaplı, Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza ile haşrolurken, şeni gaddarca şehit edenler ise kin ve nefretin öncüsü, vampirlikte çığır açmış Hind ile haşrolacaklacaklardır.

    Sen adaletiyle nam salmış, İslam’ın ikinci halifesi ve  “Ba­kın ba­ka­lım be­ni hançerleyen kim­dir” di­ye sor­duğunda ge­len ha­be­re gö­re onu Mu­ği­re b. Şu`be`nin kö­le­sinin han­çer­le­diğini öğrenince “Al­lah`a hamd ol­sun ki be­ni bir Müs­lü­man eliy­le öl­dürt­me­di” diye sevinen ve son nefesini  veren Hz.Ömer ile haşrolurken, senin canın üzerinden pazarlık yapan kahpeler ise İslam’dan nasiplenmemiş Hz. Ömerin katili Firuz ile haşrolacaktır.

     Sen Peygamber Efendimizin biricik torunları olan ve zehirli şerbet ile şehit edilen Hz.Hasan ve hunharca öldürülen Hz.Hüseyin ile haşrolurken, senin evlatlarını babasız bırakan caniler yezitlerle haşrolacaktır.

     Sen İslam’ın bayraktarları ve peygamberin sadık dostları ile haşrolurken, senin yuvanı yıkıp annelerin yüreklerine ateş düşürenler ise isimlerini bile buradan anmak istemediğim Allah, din ve insanlık düşmanı, kin ve nefret çuvalı leşlerle haşrolacaklardır.

     Sana kurşun sıkan zelilleri ve onlara her türlü desteği sağlayan deyyusları cehennemde zebaniler karşılarken, seni cennette ağuşunu açmış peygamber bekliyor olacak.

    Davana ve emanetlerine sahip çıkabilmek ümidiyle, makamın cennet olsun şehidim…

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/