Sana Emanet | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Sana Emanet 21.01.2020 15:28

Sana Emanet

Emanetçiyiz dünyada.

Doğduğumuzda ruhumuzun üflenmiş olduğu ve son nefese kadar taşıyacağımız beden emanet.

Şu fani dünyada yaşamak için her saniye ciğerlerimize çektiğimiz nefes emanet.

Bir ömür ibadetle geçirsek bile sadece bir sefer dünyayı temaşa etmenin bedelini ödeyemeyeceğimiz gözler emanet.

Bazen bir savaşı bitiren, bazen baş kestiren, bazen ağulu aşı yağ ile bal eden sözler emanet.

Bazen bizleri vezir eden, bazen de rezil eden diller emanet.

“Biz insanı en güzel surette yarattık” ilahi emriyle diğer varlıklardan üstün özelliğimizle düşünceler emanet.

Allah’ın (cc) göklere, yere ve dağlara sunduğu, onların bunu yüklenmekten kaçındıkları, ondan korkuya kapıldıkları ve sonunda bizim yüklendiğimiz değerler emanet.

İnsanları Hakk’a ulaştıran, helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayıran, doğru yol gösterici, mü’minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyici, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, indirilen saadet kaynağı, mübarek ve feyizli, son Peygamber Hz. Muhammed’e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiş, ferde ve cem’iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir hidayet rehberi son Mukaddes Kitap Kur’an-ı Kerîm emanet.

Allah tarafından konulmuş bir kanun olan, insanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildiren, yüce Rabbimize karşı ne şekilde ibâdette bulunacağımızı öğreten, iyi ve faydalı şeyler yapmaya sevkeden, zararlı işlerden de alıkoyan din emanet.

Ölümden önce her şey olan, ahiret için tarla, biri sevinç, biri üzüntü iki gün sayılan, bizim için yaratılan, tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ile gözleri dolduran, içerisinde canlı ve cansız varlıkları barındıran gelişmiş fiziksel ve kimyasal yapıya sahip etken gazlarla birlikte bir yaşam döngüsüne sahip dünya emanet.

Dünya hayatının süsü sayılan mal ve mülkler emanet.

Onlara “Öf bile demeyin” diye emrolunduğumuz anne ve babamız emanet.

Hayatımızı paylaştığımız en değerlilerimiz eşlerimiz emanet.

Ama en önemlisi bütün bunları geleceğe taşıyacak çocuklarımız emanet.

Bu bilinçle gençlere rehberlik eden Ensar Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı itibarıyla İstanbul’daki tüm resmi ve özel ortaokullarda “Sana Emanet Bilgi Yarışması” düzenliyor. Dört yıl önce başlayan proje 2017’de 7 bin, 2018’de 21 bin, 2019’da 65 bin ortaokul öğrencisine ulaştı ve bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Yarışma kapsamında dileyen her ortaokul öğrencisine “Sorularla 40 Derste Ahlak” kitabı ücretsiz dağıtılacak ve bu kitaptan sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar çeşitli ödüllerle mükâfatlandırılacak. Hz. Muhammed’in ahlakının öğrencilere öğretilmesi amaçlanan yarışmayla Hz. Muhammed’in ahlakının tanınması; sevgi, merhamet, kardeşlik, dürüstlük ve hayâ gibi güzel ahlak özelliklerinin ayet ve hadisler ışığında çocuklara öğretilmesi amaçlanıyor. 5. ve 6. sınıf ile 7. ve 8. sınıf kategorilerinde ayrı ayrı ama aynı zamanda düzenlenecek yarışmaya öğrenciler 21 Şubat’a kadar “www.sanaemanet.org” internet adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapan öğrencilerin ücretsiz kitapları kargo ile gönderilecek. Öğrenciler yarışma kapsamında yapılacak sınavın 50 soruluk birinci aşamasına 2 Nisan’da saat 10.00’da kendi okullarında girecekler ve 90 puan ve üzeri not alan öğrenciler, 18 Nisan’da saat 10.00’da Yarışma Kurulu tarafından belirlenecek merkezlerde düzenlenecek 80 soruluk ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanacaklar. İlçelerdeki sınavda 5. ve 6. Sınıflar kendi aralarında ve 7. ve 8. Sınıflar kendi aralarında derecelendirilecek ve birincilere üç bin lira, ikincilere iki bin lira ve üçüncülere de biner lira ödül verilecek. Akabinde aynı kategorilerde İstanbul İl dereceleri belirlenecek ve aynı ödüllerle ödüllendirilecekler.

Kıymetli veliler ve öğretmenler. Geleceğimizin teminatı bu gençler “Size Emanet”.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/