MANEVİ YOLCULUK | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>MANEVİ YOLCULUK 15.05.2015 14:09

MANEVİ YOLCULUK

miraç

  “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram`dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa`ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra 1) ilahi buyruğu inananların sadakatini ölçüyordu. Madde ötesi bir alemden bahsediyordu Yüce Yaradan. Gönlünde biraz şüphe olanların şüpheleri artarken Ebu Bekirlerin imanı daha da güçleniyordu “Muhammed diyorsa doğrudur” teslimiyetiyle. Sıddık unvanını alıyordu arkadaşına ve Yaradanına sadakatle. Çünkü biliyordu, Mevla dilerse yedi kat gökler açılır. Mevla dilerse mesafeler ortadan kalkar, zaman durur ve olmazlar olurdu.

     Miraç; Resulullaha ve ümmetine bahşedilmiş bir şereftir. Müşriklerin eza ve cefalarından, dünyevi sıkıntılardan üzülmüş sevgiliyi Yaradanın tesellisi ve ödüllendirmesidir. Peygamberimizin şahsında insanlığa sunulmuş bir medeniyet ufkudur.

     Miraç; Peygamber Efendimizin bütün velayet mertebelerinin üstünde bir büyüklük ve yücelikte, kainatın Rabbine ve sohbetine müşerref olması, ruhen, kalben ve bedenen alemler üstü seyahat etmesi, ibadetin hareketlerine manevi düşünceyi bindirerek, kainatı arkasına alıp, ilahi huzura eriştir.

     Miraç; mekanın zaman dairesi dışına çıkıp, imkan aleminin darlığından kurtulması, ezel ve ebedin bir anda bulunması, başlangıç ve sonun bir noktada görülmesi, insan idrakinin kavramaktan aciz olduğu bir şekilde gerçekleşen öteler ötesinde bir buluşma, ilahi kabul, ilahi ikram ve ilahi ihsandır.

     Miraç; Hicretin izni, İslam’ın küfre galebe çalacağının işareti, Mekke’nin fethinin müjdesi, Kabe’nin putlardan temizleneceğinin haberi, küfrün iman karşısındaki hezimeti ve insanları sıddık makamına yükselten sadakatin ölçüsüdür.

     Miraç; Resulullahın ümmeti adına Hakka giderek, Allah’tan başkasına kulluk edilmeyeceğini, anaya ve babaya iyiliği, tevbe edenlerin kurtulacağını, hısım, yoksul, yolda kalmışlara yardımı, malı tutumlu kullanılmayı ve israftan kaçınmayı, güzel söz söylemeyi, cimrilikten uzak durmayı, rızkın Allah’tan olduğunu, çocuklara sevgi göstermeyi, zinanın ve cana kıymanın yasak olduğunu, yetimin malını korumayı, verilen sözde durmayı, ölçü ve tartıyı düzgün yapmayı, bilmediğinin ardına düşmemeyi, kibirli olmamayı ve Allah’la birlikte başka tanrılar edinmemeyi getiren harf ve ses olmaksızın konuşmasıdır.

     Miraç; Bütün maddi ve manevi perdelerin açılması, görünen ve görünmeyen alemlerdeki güzelliklerin temaşası, insanlığın amel ve ibadetlerinin ahiretteki neticesinin bildirilmesi, asilerin cezalarını çekecekleri nar-ı cehennem ve inananların ebedi ıstırahatgahı olan cennetin sevgiliye gösterilmesidir.

     Miraç; Kulun rabbine selam ve ihtiramını arz ettiği, Rabbin kuluna selamla hitap ettiği ve inananlara esenlikler dile getirdiği mübarek bir gecedir.

     Mirac; Bütün mahlukatın ibadetlerine işlenmiş ve her seferinde Yaradanıyla buluşup, sadece dil ve bedenen değil, kalben ve ruhen teslim olup, Allah’a kulluğun ve onun hazinesinden, rahmetinden, feyiz ve bereketinden istemek, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden kurtulup, tertemiz bir kulluğa, en yüce bir mertebeye ermektir.

     Miraç; Müminlerin sonsuz bir imana ermenin saadetiyle kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakkın ebedi mülkünde seyir ve seyahate ererek cennette bulutsuz berrak bir mehtap gecesinde ayın göründüğü, bulutsuz bir günde güneşin net göründüğü gibi Rablerini göreceklerinin müjdesidir.

     Miraç; İnsanın kendi nefsinde imani bir yükselişin gerçekleşmesi, feraset ve basiretiyle kainata bakması, ilahi gücü anlaması ve teslimiyetidir. İhsanla, Allah’a onu görüyormuşçasına ibadet ediştir. Onu görmüyorsak ta O bizi görüyor his ve ruhuyla secdeye varıştır.

     Bu duygularla bu geceyi ihya etmek ümidiyle.

 

                                                    

    

     

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/