Ana Sayfa
Ana Sayfa >>KARANLIK GECELERİN SÖNMEYEN YILDIZLARI (IV) 17.01.2021 22:24

KARANLIK GECELERİN SÖNMEYEN YILDIZLARI (IV)

Allah ve Resûlü yolunda idam sehpasında can veren ilk şehit; darağacında ilk namaz kılan sahâbî Hubeyb b. Adiy

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı Huzeyfe b. Yemân

Şehitlerin efendisi Hz. Hamza

Peygamber efendimizin şairlerinden Kâ’b b. Mâlik

Resûlullah Efendimizin fedailerinden Muhammed b. Mesleme

Güzel yüzlü, tatlı sözlü, İslâm’da ilk öğretmen Mus’ab b. Umeyr

Fıkıh bilgini, vahiy kâtibi, helâl ve haramı iyi bilen sahâbî. Mu’âz b. Cebel

Hz. Peygamber’le birlikte Mekke’nin fethinde bulunan, Hâşimoğulları’nın en yaşlısı Nevfel b. Hâris

Ashâb-ı Kirâmın meşhur kumandanlarından Nu’mân b. Mukarrin

Mâbedi hayat olan bir âbid zat ve Medine’de ilk vefat eden muhacir sahâbî, Osman b. Maz’ûn

Mekke’de Kâbe kayyımlığı ile vazifeli Osman b. Talhâ

Savaş meydanlarında cengâverliğiyle meşhur, gür sesli ve güzel konuşan, Peygamber Efendimizin hatiplerinden Sâbit b. Kays

Kısa zamanda büyük hizmetlere vesile olan ve Peygamberimiz için, “Ensar içinde en sevgili olma” şerefini kazanan bahtiyar bir sahâbî, Sa’d b. Mu’âz

Cömert ve temiz kalpli, şehit olurken nasihat eden sahâbî, S’âd b. Rebi

Dünya karşılığında ahireti tercih eden, Allah ve Resulünü bütün isteklerinin önünde tutan ve Hz. Ömer`e benzeyen valisahâbî, Said b. Âmir

Allah Resûlü tarafından “Kur`an’ı şu dört kişiden alınız!” diye övülen, Kur`an aşığı, Ebû Huzeyfe’nin azatlısı ve Kur`an-ı Kerim’i en iyi okuyanlardan Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe

“Ashâb-ı Bedir” sıfatını kazanan cengâver ve Ashâb-ı Kirâmın okçularından Sehl b. Hanif

Çocuk sahâbîlerden ve Medine’de en son vefat eden sahâbî, Sehl b. Sâ’d

 Şecaat ve cesareti ile şöhret kazanmış, ok ve mızrak atışıyla, ata binişiyle usta bir süvari, piyadelerin en hayırlısı, Seleme b. Ekvâ

Uzun müddet en yakınları tarafından işkenceye tabi tutulan ve zulmün her türlüsüne maruz kalan, kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: Seleme b. Hişâm

Son Peygambere kavuşma hasretiyle baba servetini, dünya rahatını terk edip diyar diyar dolaşarak Medine’ye ulaşan, Ehl-i Beyt’ten sayılan İranlı sahâbî Selmân-ı Fârisi

Ahirette Resûlüllah’tan ayrı kalma korkusuyla zayıflayan, neşesi kaçan, beti-benzi sararan bir aşk insanı, Resûlullah’ın hizmetçisi Sevbân

Resûlullah’ın“İslâm’da önde bulunanlar” diye bahsettiği, Allah yolunda malını mülkünü terk eden sahâbî, Süheyb-i Rûmî

Mekke-i Mükerreme’ye “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk!” diyerek giren ilk Müslüman, Yemâme kabilesi reisi Sümâme b. Üsâl

Cömertliği ile meşhur, iyi bir şair ve zeki bir edebiyatçı, ışık saçan sahâbî, Tufeyl b. Amr

Ensar’ın büyüklerinden, Akabe biatlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî, Ubâde b. Sâmit

Kendi el yazması Kur`an’ı bulunan bir ilim eri, Ashâb-ı Suffe’den Ukbe b. Âmir

Cemel Vakası’nda Hazreti Aişe’ye edepsizce dil uzatan bir bedbahtı kılıcıyla ikiye bölen sahâbî, Üzeyne Kinânî

Hayatını İslâmî ilimlere adamış, kıraati ile meşhur sahâbî, Übeyy b. Kâ’b

Resûlullah’ın çok sevdiği sahâbîlerden “Allah Resûlü’nün Sevgilisi” isimli Üsâme b. Zeyd

Kur`an âşığı, Ashâb-ı Kirâmın sancaktarlarından Üseyd b. Hudayr

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî, Velîd b. Velîd

Kıyamet gününe Allah aşkı ile, Resûl sevgisi ile hazırlanan İbn-i Mesud Vehebi

Ebû Cüm’â, Ebû Reyme, Ebû Şeybe, Ebû Zaybe, Ebû Abdülaziz Ensarî, Ebû Abdullah, Ebû Umer, Ebû Umer Ensarî, Ebû Umretü’l-Ensarî, Ebû Umeyr Ensarî, Ebû Fesîle, Ebû Kuteyle, Ebû Mâ’kil Ensarî, Ebû Musa Gafikî, Ertad Sükûnî, Eslem Habeşi, Esved Habeşi, Esid Kinaî, Useyd Ensarî, Üseyr Dürmekî, Üseyr Ensarî, Eş’as Kindî, Ekrâ Temimî, Ekrâ Akkî, Ekrem Huzai, Eymen b. Übeyd, Eymen Esedî, Ühban Eslemi, Evs, Ebü’l-Kasım, Ebü’l-Kasım Ensarî

Ve…

Sevgili Peygamberimizin “Allah benim sahâbîlerimi, resullerden ve nebilerden sonra, insan ve cin, bütün ümmetlere üstün kılmıştır” buyurduğu ve dünyada iken gül yüzünü görme bahtiyarlığına nail olup ona ve getirdiklerine iman etme şerefiyle şereflenen yüz bin sahâbî…

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/