KÂİNATI AYAKTA TUTAN TOHUM; AİLE | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>KÂİNATI AYAKTA TUTAN TOHUM; AİLE 28.08.2019 23:53

KÂİNATI AYAKTA TUTAN TOHUM; AİLE

İslam bedenen ve ruhen sağlıklı insan yetiştirmeyi şiar edinmiştir. Sağlıklı nesiller ancak sağlıklı ortamlarda, sağlıklı ailelerde yetişir. Toplumun huzur ve mutluluğu, onu oluşturan bireyin mutluluğu ile bireyin mutluluğu ise içinde doğup büyüdüğü ailenin düzen, huzur ve mutluluğu ile yakından ilişkilidir.

Aile ilk eğitim yuvasıdır. İlk bilgileri aileden alan çocuğun karakteri ve kişiliği ailede oluşur. Anne şefkatiyle büyüyen çocuk merhametli bir birey olur. Çocukların ilk örneği anne ve babasıdır. Bütün güzel alışkanlıklar, ahlaki değerler, örf ve adetler aile içinde kazanıldığı gibi kötü alışkanlıkların temeli de ailede başlar.

Aile, mevcut birikimlerin yeni nesillere aktarıldığı kurumdur. Anne ve babalar çocuklarına bilgi ve tecrübelerini aile ortamı içinde aktarırlar. Manevi değerlerin, ideallerin yeni nesillere devredildiği toplumun temel taşlarıdır. Sevgi ve saygının, hak ve sorumluluğun, ihtiyaç ve yardımlaşmanın, huzur ve mutluluğun temeli meşru bir evlilikle oluşan ailede başlar.

Aile paylaşımın temelidir. Aile bireyleri iyi ve kötü günde, sevinçte ve hüzünde, hayatın zorlukları ve fırsatları karşısında birlikte olur, birlikte hareket ederler. Her türlü ihtiyaçlarını meşru zeminde gideren aileler iffetli ve namuslu bir hayatın kapısını aralar, huzurlu bir hayat yaşarlar.

Aile kadını yücelten yerdir. Kadını suçlu ilan eden ve nesilden nesile geçen asli günah sahibi sayan bir anlayışın tersine, onu toplumun manevi mimarı sayan ve cenneti ayakları altına seren bir anlayışın tezahürüdür aile.

Aile saygının ilk basamağıdır. Ailede saygıya en fazla layık olan kişiler anne ve babalardır.

Aile dini hassasiyetlerin ilk ocağıdır. Anne ve babaya isyan etmek Allah’a ortak koşmak gibidir. Peygamberimiz iyi davranmaya en fazla layık kişilerin anneler olduğunu, sonra da babaların geldiğini bildirmiştir. Ailenin üzerine bina edildiği anne ve babaları bu kadar önemli sayan dinimiz, anne ve babaya tanıdığı haklar gibi ailenin diğer bireylerine de önem vermiş ve bireylerin birbirlerine karşı haklarını korumuştur.

Aile huzurdur. Huzurla kurulmuş bir aileye de lütuftur çocuklar. Anne ve babanın birbirine karşı sevgilerinin meyvesidir onlar. Günün neşesi, evin sevinci, hayatın anlamı, neslin devamı ve toplumun refahıdır onlar.

Aile sevgidir. Ailede önce eşler arasında sevgi ve saygı tesis edilmeli, sonra da çocuklarda bunu hâkim kılmalıyız. Birbirine değer vermeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen eşlerin çocuklarına verebilecekleri maddi veya manevi bir şey olamaz. Karısına ve çocuklarına karşı sorumluluklarını bilen, onlara nazik davranan, kararlarında danışan, onları rahat ettirebilmek için helalinden çalışan ve onlarla paylaşan, ev işlerine yardım eden, ailesini kötü işlerden ve kötülüklerden koruyan, ailenin namus ve şerefine leke getirecek işlerden uzak duran kişi aynı şeyleri eşi ve çocuklarından da görecektir. Böyle bir kişinin hanımı da eşine karşı nazik olmalı, onun şeref ve haysiyetini korumalı, çocukları ile ilgilenmelidir.

Aile gelecektir. Çocuk sahibi olmak, şehevi arzuları helalinden tatmin etmek, ev düzeni kurmak, yakınların çoğalmasını sağlamak ve kadınların haklarını üstün tutarak nefis ile mücadelede galip gelmek gibi faydaları olan evlilikte evlenilecek kişinin dindar ve saliha olması, ahlaki güzelliğe sahip olması, yüz güzelliğinin bulunması, asil bir soya sahip olması gibi vasıfları aramak kurulacak aile yapısının sağlam olmasını sağlayacaktır.

Aile bir toplumun başlangıcıdır. Böyle bir ailede başlayan huzurlu ve mutlu hayat topluma yayılacak ve dünyaya hâkim olacaktır.

Bir milleti zayıflatmak ve yok etmek isteyen güçler ilk önce aileyi ve aile bağlarını zayıflatır, akabinde toplum kendiliğinden çöker. Son zamanlarda yaşadığımız vahim olayların sebebi aile yapısının bozulmasıdır. O yapıyı tekrar güçlendirdiğimiz vakit nahoş olaylar da son bulacak,  kadın ve erkek hak ettiği mevkide olacaktır.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/