GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ EĞİTİMLE OLUR. | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ EĞİTİMLE OLUR. 14.03.2017 09:26

GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ EĞİTİMLE OLUR.

eğitim

“Oku” emriyle başlar ilk vahiy. Allah(c.c.)  Kuran’da bilgi sahibi olmanın önemini “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” (Zümer,9)  diyerek belirtiyor. Peygamberimiz (s.a.v) de ilmin değerini “İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir, nerede bulursa onu alır.” (Tirmizi, İlim, 19.) sözüyle dile getirmiştir.  “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” diyen Hz. Ali de ilmin kıymetini ortaya koymuştur.

Devletler geleceklerini eğitimle kurarlar. Eğitim, ülkelerin ve geleceklerinin en değerli yatırım alanı ve en büyük öncelikleridir. Çünkü insana yapılan yatırım nesilden nesile aktarılan bir değer olur ve geçmişle gelecek arasında güçlü ve kalıcı bir bağ meydana getirir. Aynı zamanda eğitim; bireyin ve toplumun ertelenemez ve vazgeçilemez nitelikte temel bir insan hakkıdır.

Son on beş yıldır ülkemizde toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görülen eğitim bütçeden en fazla payı aldı. Milli değerler ancak nitelikli bir eğitim ile gelecek kuşaklara aktarılabilir düşüncesiyle eğitime ayrılan pay 11 kat artırılarak 122 milyar seviyesine çıkarıldı. Bir zamanlar kitap baskıları yetişmediği veya maddi sıkıntılar yüzünden alım sıkıntısı yaşandığı için günlerce kitap olmadan okula giden öğrenciler artık okulların başladığı ilk gün kitaplarını sıralarının üstünde ücretsiz bir şekilde hazır buluyorlar. 2003 yılından beri “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” projesi son üç yıldır özel okullarda da devam etmektedir.

İhtiyaç sahibi olup çocuklarını okutamayan ailelere çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay “Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Son on üç yılda 23,5 milyon çocuk için annelerine 4,6 Milyar TL ödendi. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı da bu sürede daha üst seviyelere yükseldi. Hayat boyu öğrenme perspektifi ile toplumumuzdaki eğitim hizmetleri sürmekte, tüm il ve ilçelerde halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, turizm eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, yetişkinler teknik eğitim merkezleri faaliyet göstermektedir.

Öğretmenlik yaptığım 2001 yılında sınıflardaki öğrenci sayısı 50 ile 90 arasındaydı. Bir sırada dört öğrenci okuttuğum yıllar artık mazide kaldı. Eğitimde o kadar çok şey değişti ki yetişmek mümkün olmuyor. 347 bin derslikten 617 bin dersliğe yükselen sınıflar ve yeni okul binaları özel okulların gıpta ile baktığı bir hale geldi. Öğrenciler ve öğretmenler 24 kişilik sınıflarda eğitim görmenin tadını çıkarıyorlar artık.

Eğitim yardımı olan burs miktarları artık göstermelik olmaktan çıktı ve gerçek anlamda ihtiyaç karşılayabilecek düzeye erişti. 14 kat artan burs oranı 186 TL seviyesine yükseldi. Özel okullar ulaşılamaz olmaktan çıktı ve özel okul desteği ile arzu edenler çocuklarını özel okullarda okutabilmektedirler.

Cumhuriyet tarihimizin kara lekesi olan başörtüsü yasağının kalkması ile öğretmen ve öğrencilerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Bununla birlikte farklı dil ve lehçelerin öğrenimi de serbest hale geldi. Hiç kimse artık ikna odalarında çağ dışı uygulamalar ile karşı karşıya kalmıyor. Herkes arzu ettiği şekil ve biçimde eğitimden faydalanabiliyor. Bu bile başlı başına bir devrim sayılır.

Çağın gereklerine göre yenilenen eğitim müfredatı,  “Kur’an-ı Kerim” ve “Siyer” derslerinin seçmeli oluşu, teknoloji ile buluşan eğitim sistemi, okul öncesi ücretsiz eğitim hizmetleri, yetenek ve ilgi alanlarına göre eğitim imkânı, ekonomik kalkınmaya destek mesleki eğitim, yükseköğretime geçişte uygulanan katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, üniversitesi olmayan ilimizin kalmaması gibi onlarca yenilik ve değişimin olduğu eğitimimiz artık milli olma niteliğine doğru hızla ilerlemektedir.

En büyük yatırım ise eğitimde engellerin kalkması adına yapıldı. Görme, zihinsel ve işitme engelliler için ders kitaplarından özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz için taşıma hizmetine kadar, okullardaki ulaşılabilirliğin artırılmasından rehabilitasyonlarına kadar her alanda iyileştirilen şartlar sayesinde artık engeller kaldırılmış durumdadır.

Son on yılda yapılan öğretmen atamaları Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdamı olmuştur. Bundan sonra görev mesleki imkânlarının ve hayat şartlarının iyileştirildiği öğretmenlerimize düşüyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğimizi en iyi şekilde inşa edecek bilgi ve becerilerle donatmaları arzumuzdur. Yeryüzünde barışı sağlayacak, vücutta ve ruhtaki güzelliği geliştirecek bir nesil yetiştirmeleri umudu ile… 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/