GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM 21.02.2017 12:19

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

Aile huzurdur.

İslam bedenen ve ruhen sağlıklı insan yetiştirmeyi şiar edinmiştir. Devlette sosyal politikalarının merkezine aileyi almalıdır. Milletleri güçlü kılan, güçlü ailedir. Sağlıklı nesiller ancak sağlıklı ortamlarda, sağlıklı ailelerde yetişir. Toplumun huzur ve mutluluğu, onu oluşturan bireyin mutluluğu ile bireyin mutluluğu ise içinde doğup büyüdüğü ailenin düzen, huzur ve mutluluğu ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı dinimiz evlenmeyi ve sağlıklı yuvalar kurup hayırlı nesiller yetiştirmeyi teşvik etmiştir. Aile, toplumu geleceğe taşıyan, dini ve milli değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kurumdur. Geleceği inşa etmek isteyen toplumlar önce aileyi inşa etmeliler.

Aile ilk eğitim yuvasıdır. Fiziki olarak sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için bakanlık tarafından başlatılan ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) ile ihtiyacı olan her aileye sosyal destek uzmanı atanmıştır. Bu sayede kutsal saydığımız evlilik kurumu ile evliliğe hazırlanan ailelere yönelik Aile Eğitim Programları gerçekleştirilmektedir. Anne ve Çocuk sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Son yıllarda uygulanan sağlık politikaları ile anne-bebek ölümleri asgariye düşürülmüş ve doğum öncesi bakım hizmetleri artırılmıştır. Dar gelirli ailelere Şartlı Eğitim Yardımı ile 2 milyondan fazla haneye yardım sağlanmış, ilk ve orta öğretimde ücretsiz ders kitapları dağıtılmıştır. Aynı zamanda yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ihtiyaçları da giderilmiştir. Haydi Kızlar Okula ve Ana Kız Okuldayız kampanyaları ile eğitimde ayrımcılığa son verilmiş oldu.

Aile, mevcut birikimlerin yeni nesillere aktarıldığı kurumdur. Çalışan annelere kolaylıklar sağlanmış, esnek çalışma saatleri, doğum yardımları, emzirme ödeneği, erken emeklilik düzenlemeleri, torun bakım teşvikleri ile aile güçlendirilmiştir.

Aile paylaşımın temelidir. Siyasette daha fazla rol alan kadınlarımız son yıllarda kadın temsil oranını %2 lerden, %15 ler seviyesine çıkarmıştır. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Sadece TBMM de değil, yerel yönetimlerde de bu oran tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Aile kadını yücelten yerdir. Kadını insan yerine koymayan bir anlayıştan onlara karşı Ayrımcılığın engellendiği, Şiddet ve İstismarın önlendiği, Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Siyasal yerlerinin güçlendiği, Hak, Fırsat ve İmkânlardan Eşit yararlanabildiği bir toplum düzeni oluşturuldu. Kadın Dostu Politikalar ile toplumdaki hak ettiği yere oturtulan kadın ile sağlıklı aileleri oluşturma anlayışı ikame edildi.

Aile dini hassasiyetlerin ilk ocağıdır. Kurulan Aile Mahkemeleri ile evli hâkimler tarafından ihtisas mahkemeleri hayata geçirildi. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile kanuni düzenlemeler yapıldı. Eşit İşe Eşit Ücret politikası ile iş kanunları düzenlendi. Pozitif Ayrımcılık ilkesi ile kadınlara dinin verdiği ayrıcalıklar verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi sağlandı.

 

Aile huzurdur. Bu huzuru ancak mutlu kadınlarla ikame edebilirsin. Bunun için kadınların güçlenmesini sağlayan devlet kılık kıyafetinden dolayı her türlü zulme maruz kalan kadınlarımızı bundan kurtardı ve her alanda Ayrımcılığa Son verdi. TBMM başta olma üzere bütün kurumlarda mağdur edilen kadınlarımız artık her yer ve mekânda arzu ettikleri kıyafetle görev yapabilmektedirler.

Aile sevgidir. Şiddete Dur politikaları ile kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet önlenmiştir. Bunun için merkezler inşa edilmiş, konukevleri yapılmış, kanuni düzenlemeler getirilmiştir. Çocukların aileleri yanında büyümeleri sağlanmış, destek ödemeleri anneler verilmiş, Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Modeli güçlendirilmiştir. Ev sıcaklığında bakım kuruluşları olan Çocuk Evi ve Çocuk Evi Siteleri açılmıştır. Ücretsiz kreş hizmetleri ile özel okul seviyesinde eğitimler verilmiştir.

Aile gelecektir. İş hayatında da kadınlara her türlü desteği veren hükümetimiz Eşit İşe Eşit Ücret ilkesi ile adaleti sağlamış, Gelir Vergisi Kanunu ile evde üretimin satış gelirini vergiden muaf tutmuş, kadınların istihdamını kolaylaştırmıştır.

Aile bir toplumun başlangıcı, temelidir. Türkiye’de 2011 yılında bu temeli sağlamlaştırmak için “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” kuruldu. Ailedeki sorunları çözmek ve sağlıklı aileler kurmak için köklü çözümler üretmekte, ailelere yönelik sosyal hizmetler vermektedir.

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir” ( Rûm/21) anlayışının toplumda hakkıyla inşa edilmesi dileği ile…

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/