ENSAR DEĞERİMİZDİR | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>ENSAR DEĞERİMİZDİR 30.03.2016 14:28

ENSAR DEĞERİMİZDİR

Ensar Vakfı; Kur’an ışığında insanların birbirinin hukukuna saygı duyduğu, şeref ve haysiyetlerin korunduğu huzurlu bir toplumu meydana getirme gayesi ile çalışmaktadır.

İnsanı en güzel bir şekilde yaratan Yüce Allah, hem onu yeryüzünün halifesi kılmış, hem de ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Hz Âdem ile başlayan peygamberler tarihi Hz. Muhammed ile sonlanmıştır. Bu ikisi arasında gelen peygamberlerin hepsi çeşitli sıkıntılarla uğraşmış, çeşitli zulümler görmüş ve çeşitli iftiralara maruz kalmışlardır.

     Çocukluğundan itibaren Hz. Yusuf, en yakınları tarafından zulüm görmüş, iftiraya maruz kalmış peygamberlerden biridir. Kendi öz kardeşleri tarafından kıskançlıkları nedeniyle öldürülmek istenmiştir. Erginlik çağına geldiğinde, yanında kaldığı vezirin karısı Hz. Yusuf’tan "murad almak" istemiş, ancak Hz. Yusuf, imanı ve Allah korkusu nedeniyle, kadının bu isteğini reddetmiştir. Kadın kendi suçunu gizlemek için Hz. Yusuf’a iftira atmış; onu kendisinden "murad almak" istemekle suçlamıştır. Allah’tan korkan, daima Allah’ın rızasını gözeten bu tertemiz insan, hırsızlık ve zina gibi her toplumda ayıplanarak kınanan suçlarla itham edilmiş, suçsuzluğu açıkça ortada olmasına rağmen kendisine atılan iftira nedeniyle yıllarca hapiste tutulmuştur.

Hz. Yusuf’un kıskanç ve merhametsiz kardeşleri, Hz. Yusuf’a gıyabında iftira atmışlar ve onu hırsızlıkla suçlamışlardır. 
     İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz. Musa, inkârcıların birçok fiilî ve sözlü saldırılarına maruz kalmıştı. Firavun tarafından halkına, Hz. Musa’ya inanmaması için çeşitli işkence ve zulümler uygulanmış, Hz. Musa’ya ve kardeşi Hz. Harun’a iftiralar atılmıştı. Makam ve mevki peşinde olduğu, halkın huzuru ve güvenliğini tehdit ettiği söylenmiş, yalancılık, büyücülük ve sihir yapmakla suçlanmıştır.

    Çok büyük bir mülkün ve zenginliğin sahibi olan Hz. Süleyman’ın gıyabında inkârcılar, iftiracılar ve müminler aleyhinde fitne çıkarmak isteyenler, mülkü aleyhinde yalanlar üretmişler, sefahat içinde yaşadığı yönünde dedikodular yaymışlardır.

     Hz. Meryem, Allah’a olan imanı, samimiyeti, temizliği, iffeti ve güzel ahlâkı ile Allah’ın dünya kadınlarına örnek olarak gösterdiği mübarek bir insandır. Allah’ın dilemesi ile Hz İsa’yı babasız dünyaya getirmiştir. Kavmin ona büyük bir tepki göstermiş onu utanmaz bir kadın olarak suçlamıştır. Hz. İsa, Allah’ın izniyle beşikte iken konuşmuş ve Allah’ın bir mucizesi olduğunu insanlara göstermiştir.

     Hz. Muhammed (sav)’e Mekke döneminde müşrikler tarafından çeşitli iftiralar atılmıştır. Türlü yollara başvuran müşrikler, Hz. Muhammed (sav)’i akli yetersizlik, cinlenmiş veya büyülenmiş olmakla suçlamışlar, insanlar önünde onu küçük düşürmeye çalışmışlardır. Dönemini Asr-ı Saadete çeviren Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretinde en büyük yardımcısı ve destekçisi Ensar olmuştu. Müşriklerin tehditlerine ve zulümlerine boyun eğmeden Müslümanlara arka çıkan, onlara her türlü yardımı sağlayan Ensar’ın misyonunu günümüzde Ensar Vakfı sürdürmeye çalışmaktadır.

     Ensar Vakfı; Kur’an ışığında insanların birbirinin hukukuna saygı duyduğu, şeref ve haysiyetlerin korunduğu huzurlu bir toplumu meydana getirme gayesi ile çalışmaktadır.

     Ensar Vakfı; toplumun yapı taşlarından biri olan ferdin ahlâkî eğitimine büyük önem vermektedir.

     Ensar Vakfı Kur’an’ın yasakladığı kötü ve çirkin davranışlardan insanları uzaklaştırmak, Allah’ın memnun kaldığı davranışlara insanları sevk etmek için uğraşır.

     Ensar Vakfı, tasvip edilmesi mümkün olmayan birçok davranışa şahit olduğumuz toplumumuzda evvela bu davranışlardan insanları korumak ve vazgeçirmeye çalışmak için çaba sarf eder.

     Ensar Vakfı Değerimizdir.

     Peygamberlere iftira atan ve onları zor duruma düşürmeye çalışan müşrik zihniyet bugün de Ensar Vakfı üzerinden aynı küfrünü devam ettirmektedir. Ensar Vakfı ile hiç bir alakası ve bağı olmayan kişi ve olaylar üzerinden saldıranlar da çok iyi biliyorlar ki hedefleri vakıf değil İslam Dinidir. Sosyal barışı tehdit eden iftirayı Kur’an, şiddetle yasaklamıştır. Müslümanlara söylenen her incitici sözün karşılığı dünyada ve ahirette şiddetli bir pişmanlık, telafisi olmayan, içini yakan, onu kahreden bir sıkıntı olarak geri dönecektir. Allah her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah’ın dilemesi dışında hiç kimse bir diğerine zarar veremez. Hiçbir iftira, karşılıksız kalmayacaktır.      

     Peygamberlerin hayatında da örneğini gördüğümüz gibi, müminlere her zaman iftira atılmış, müminlerin aleyhine her zaman tuzaklar kurulmuş ama Allah’ın salih kulları er geç temize çıkmışlardır. Nitekim Müslümanlara karşı düzenlenen bu tür iftiraların başarıya ulaşamayacağı pek çok ayetle haber verilmiştir. İnayet Allah’tandır.

     Selam ve dua ile…

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/