AKILCILAŞMA VE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>AKILCILAŞMA VE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ 22.03.2015 19:47

AKILCILAŞMA VE EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ

Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com


     

   Toplumsal aktörlerin kişisel olmayan ilişkiler bağlamında çevrelerindeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok başvurmaları bağlamında “ akılcılaşma” eğitim yöneticiliği açısından birtakım sonuçlara sahiptir.

  Bu terim bizi “ okul yönetiminin akılcılaşma sürecinin bir parçası mıdır? Sorusunu ele almamızı gerektiriyor. Örgüt olarak okulun etkililiği  büyük bir ölçüde akılcı bir biçimde yönetilmesine bağlıdır. En başta söylenmesi gereken okullarımız akılcı bir biçimde yönetilmiyor.

    Halen sıcaklığını koruyan okul yöneticilerinin atanma hususunun ele alınması gerekiyor. Atanma biçimi bütün boyutlarıyla görülüyor. Çünkü, okul yöneticiliği bir formasyon gerektiriyor. Bazı ülkelerde, eğitim yöneticiliği eğitimi almış kişilerin okul yöneticiğine atandığı bilinen bir gerçektir. Ancak, ülkemizde okul yöneticilerinin atanmasında nepotizm olduğu, ülkemizde yakın geçmişte olduğu görüldü. Akla uymayan bir seçim sistemi ile siyasi iktidara yakın isimler atandı.

     Bu yönde görülen bir zafiyet, okul yönetimini etkisizleştiriyor. Okul yönetimi bir uzmanlık işidir. İnsan doğası, yönetim süreçleri, iş  doyumu, liderlik vb. konuları bilmeksizin okul yöneticiliği yapılabilir mi? Tabii ki bunları bilmek bir formasyon gerektiriyor.

     Ülkemizde yönetim süreçlerinin önemi ve uygulanması konusunda yetersiz okul yöneticileri bulunuyor. Zaten, nepotizm uğruna atanan okul yöneticilerinden bu yönde bilgi sahibi olmaları da beklenemez.    

    Oysa, okulu amaçları doğrultusunda yaşatmak (insan ve madde kaynaklarını eşgüdümlemek) kolay bir süreç değildir. Bu nedenle, mevcut okul müdürlerinin okullar akılcı bir biçimde yönetmeleri kuşku götürmektedir.

   Bu nedenle, okulların akılcı bir biçimde yönetilmesi eğitim yöneticiliği eğitimini zorunlu kılıyor. Lisans  ve yüksek lisans düzeyinde eğitim yöneticiliği eğitimi zorunludur. Yine, okul müdürleri akılcı bir biçimde okulları  yönetmesi için eğitim yöneticiliği eğitim almış  kişiler arasında gerçek bir seçimle seçilmelidir.      

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/