Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir 24.09.2017 20:16

Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir

6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah; Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda görev yapan çalışanlara ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ihtiva eder.
Kanunun 4.maddesine göre Harcırah verilecek kimseler şunlardır;
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye`de bırakacakları aile fertlerine;
9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
10. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; harcırah verilir.
Kanunun 5.maddesine göre, harcırahın unsurları yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder.
Yol masrafı; Yurt içinde yol masrafı, şoförler cemiyeti tarafından belirlenen muaccel tarife üzerinden ödenir.
Yevmiye; Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir. 2017 yılı için yevmiye, 
 
0/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI   
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)   
Ünvanlar Gündelik Miktarları (TL)   
  2017   
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63,00   
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 57,50   
Memur ve Hizmetlilerden;   
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar ** 48,25   
b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,00   
c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,25   
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 37,25   
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 36,25  

Aile masrafı; aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
Yurtiçinde yer değiştirme masrafı ise memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır.
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir (yüzde iki buçuk).
Aile için harcırah ödenmesinde memurun beyanı esas alınır. Memur ayrıldığı yerden çeşitli nedenlerle harcırah alamazsa, gittiği kuruma 1 ay içinde başvuru yaptığında harcırah almaya hak kazanır. Harcırah alabilmek için mutlak surette maaş nakil bildirimine, harcırah alınıp alınmadığı konusunda bir ibare yazdırılmalıdır. 
Harcırahı ödemeye yetkili amir memurun beyanına ilaveten herhangi bir bilgi veya belge isteyemez. Memurun beyanının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsa idari soruşturma başlatabilir.
Sürekli görev yolluğu ile ilgili önemli konular bunlardan ibarettir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/