Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor? 02.06.2015 00:12

Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?

Abdullah Damar

7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerine yaklaşırken, seçimler sonrası oluşacak parlamentoda grubu bulunması muhtemel partiler olan AKP, CHP, MHP ve HDP, toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren “eğitim” konusuna acaba nasıl bakıyor?

Öncelikle bu siyasi partilerin eğitim politikalarını oluşturan temalar şu başlıklar altında belirlenebilir (TEDMEM, 2015);

1. Eğitime Temel Yaklaşım

2. Yönetim ve Yönetişim

3. Eğitim Finansmanı

4. Eğitimde Eşitlik ve Adalet

5. Temel Eğitim ve Ortaöğretim

6. Eğitim İçeriği

7. Eğitim Ortamları ve Fiziksel Altyapı

8. Ölçme-Değerlendirme ve Geçiş Sistemleri

9. Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Niteliği ve İstihdamı

10. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

11. Özel Eğitim ve Farklı Gelişen Çocuklar

12. Mesleki Eğitim

13. Teknoloji

14. Yükseköğretim

15. Yaşam Boyu Eğitim

16. Okul Güvenliği

17. Ana Dilde Eğitim

18. Din Eğitimi

19. Özel Öğretim

20. Eğitimin Diğer Alanlarla İlişkisi.

 

AK Parti, CHP, MHP, HDP’nin 2011 ve 2015 seçim bildirgeleritemalar bazında incelendiğinde, dikkati çeken hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

-Toplumsal katılım, yönetişim, tüm paydaşların eğitime ilişkin kararlara tam anlamıyla dâhilolması gibi, bu katılımcılık anlayışının eğitim sistemi için bir denetim ve denge mekanizmasıolarak işlev görmesine yönelik politikalar tanımsız bırakılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de eğitimsisteminin merkezi olarak yönetilmesine dair sorunlar sıkça tartışılsa da gerekçi ve somutpolitika önerilerine gerektiği kadar değinilmemektedir.

-Eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önkoşul sayılabilecek; eğitimcilereyönelik eğitsel rehberlik, bağımsız idari denetimler, akreditasyon süreçleri, kalite kontrolgöstergeleri gibi niteliğe ilişkin politikalar tartışma konusu olmaktan çok uzaktır.

-Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ile adalet tartışmalarına büyük bir pay verilmektedir ancakbunun sağlanabilmesi için gerekli nitel ve nicel ihtiyaçların giderilmesi eğitime ayrılan

kaynakların artırılması, çeşitlendirilmesi ile ekonomiklik, verimlilik ve etkililik baz alınarakkullanılması yönünde plan ve stratejilerin oldukça sınırlı olduğu söylenebilmektedir.

-Alt yapı, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, adaletin sağlanması gibi oldukça temel sorunalanlarına ilişkin vurgu yapılmasına rağmen, niyetler somut politikalarla desteklenememekteve çözüm üretme noktasında sınırlıklar barındırmaktadır.

-Eğitim ortamları ve fiziksel altyapıya yönelik politikalar diğer birçok alanda olduğu gibinitelik odaklı değildir. Nicel eksiklikler ise, tüm partiler tarafından kabul gören bir sorunalanı değildir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/