Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller! 24.01.2021 22:25

Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller!


İnsanların tek başına yaşamaları sık rastlanan bir durum değildir. Çünkü işbölümü veya işbirliği yapmadan tek başlarına bütün işlerin üstesinden gelmeleri olanaksızdır. Çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanlar bir takım sosyal yapılar oluşturur. Bu sosyal yapılar da zamanla örgütleri oluşturur.

Genel olarak örgüt denildiğinde, iki veya daha fazla insanın ortak bir amacı gerçekleştirmek için davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenlediği yapı anlaşılır. Başka bir deyişle örgüt, belirli bir görevi devamlı, ahenkli ve uyumlu olarak yapmak amacıyla bir kişinin yönetiminde örgütlenmiş insan topluluğudur. Kısaca örgüt, birçok kişinin bilinçli bir şekilde oluşturduğu güç ve eylem birliğidir.

Örgütler de tıpkı birer insan gibi doğar, yaşar, öğrenir, değişir, gelişir, tıkanır, donuklaşır ve ölür. Örgütlerin ölümü öğrenme, yenilenme, değişme ve gelişme çabalarını gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle örgütler de, öğrenmeye kapalı insanlarda olduğu gibi öğrenme yetersizlikleri ile de mustariptir. Bu yetersizliklerin farkına varılmadığında durum daha da kötüleşir. Senge (2013), örgütlerdeki öğrenme yetersizliklerini şu başlıklar altında toplar;

-Pozisyonum neyse ben oyum

Çalışanların bulundukları örgütte, sadece kendi yaptıkları işe odaklanmaları, o iş dışında herhangi bir işe veya göreve yönelik bir talepte bulunmamaları, adeta bir makinenin parçaları gibi hareket etmeleri, bütünü görmemeleri; örgüt, görev veya işlev değiştirdiğinde yeni göreve adapte olamamaları ve bunun sonucunda da kendileriyle birlikte, örgütün de işlevsizleşmesi sonucunun ortaya çıkmasıdır.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/