Okuma Becerisinde Ne Durumdayız? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Okuma Becerisinde Ne Durumdayız? 29.02.2016 19:26

Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?

Uluslararası bir referans olarak PISA`nın temel amacı her bir ülkenin eğitim sisteminin 15 yaş grubu gençleri ne denli iyi eğittiğini ölçmektir. PISA`da ölçülen beceriler fen, matematik ve okuma alanlarında; temel, orta ve ileri seviyelerde değerlendirilmektedir.

Okuma becerileri ile ilgili görev ya da süreç türleri şu şekildedir;

-Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi hatırlamak.

-Bilgileri bir araya getirmek ve yorumlamak.

-Kendi düşüncelerini yansıtmak ve metni değerlendirmek.

Bu ölçütlere göre, PISA 2012 Türkiye Okuma Becerisi Alanı sonuçları, eğitim sistemimizde eskiye dönüşün tartışıldığı bu günlerde yeniden tartışılmak zorundadır.

Rapora göre;[1] PISA`da okuma becerisi alanına yönelik 7 yeterlik düzeyi belirlenmiştir. 6.düzeydeki maddeleri doğru yanıtlayabilen öğrenciler, metnin içerisinde açıkça ifade edilmemiş kavramlarla başa çıkabilir ve soyut kavramları yorumlayabilirler.

Birçok kriteri ve değişkeni göz önünde bulundurarak metinde yer alan bilgilerin ötesinde, eleştirel değerlendirmeler yapabilir, çıkarımlarda bulunabilir ya da hipotezlere ulaşabilirler. 1b düzeyinde başarı gösterebilen öğrenciler, hikâye ya da basit bir liste gibi aşina olduğu bir bağlam ya da konu hakkında yazılmış kısa, basit ve çoğunlukla bir görselle desteklenen bir metnin içinde, açıkça ifade edilmiş bir bilgiyi bulabilir. 1a düzeyindeki öğrenciler ise ek olarak, açıkça ifade edilen bir ya da daha fazla bağımsız bilgiyi metinde bulabilir, aşina olduğu bir konu hakkında yazılmış bir metnin ana fikrini ve yazarın amacını anlayabilir veya metindeki bir bilgi ile yaygın olarak bilinen günlük bilgi arasında ilişki kurabilir.

Okuma becerisi alanında, birinci sırada yer alan Şangay-Çin`de öğrencilerin %3,8`i 6. düzeyde ve  %21,3`ü 5. düzeyde yer alırken; Türkiye`de öğrencilerin sadece %0,3`ü 6. düzeyde ve %4,1`i 5. düzeyde yer alabilmiştir ki bu oranlar, OECD ortalamasının altındadır. Diğer iki alanda olduğu gibi, okuma becerisi alanında da Türkiye`deki öğrencilerin yarısından fazlası (%52,5) 2. Düzey ve altında becerilere sahiptir.

Bu sonuçlar, diğer iki alanın sonuçlarıyla aynıdır. Türkiye`de okuma becerileri alanında 15 yaş grubu öğrencilerin çoğunluğunun sahip olduğu bilgi ve becerilerin, en temel yeterlik seviyesinde olduğunu, bu yaş grubu öğrencilerimizin sadece %4,4`ünün en üst iki düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduğunu göstermektedir. Bu oran Şangay-Çin’de % 25’1’dir.

Öğrencilerimiz, okuma becerisi alanında vahim durumdadır. Diğer alanları da etkileyen okuma becerisi alanında acil olarak tedbir almak gerekmektedir.

 

[1] "PISA 2012 DEÐERLENDİRMESİ:TÜRKİYE İÇİN VERİYE DAYALI EĞİTİMM REFORMU ÖNERİLERİ. TÜSİAD (2014).http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/