Okul Ortamı ve Öğrenme | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Okul Ortamı ve Öğrenme 13.06.2021 17:05

Okul Ortamı ve Öğrenme

Genelde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, özelde de okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması gibi konularda yapılan tartışmalar ‘Okul ortamı’ dediğimiz kavram çerçevesinde incelenir.

Okul ortamı denildiğinde şu unsurlar akla gelir;

-Sosyoekonomik düzeye göre okullar,

-Okul kaynakları,

-Akademik başarıya verilen önem,

-Okula yönelik algılar,

-Okul disiplini ve güvenliği,

-Öğretim programı.

Öğrenme sürecinde, okul ortamının her açıdan elverişli olması, öğrenmeyi, özellikle de öğrenci başarısını olumlu yönde etkiler. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan yerlerde yaşayan öğrenciler için okul, bu dezavantajların giderilmesinde önemli bir yere sahiptir. Yeterli ekonomik kaynak ayrılmış okullar bu açıdan çok önemlidir.

Okulların, bütün paydaşlarıyla birlikte akademik başarıya önem vermesi, olumlu okul algısı ve destekleyici okul iklimi başarıyı etkileyen önemli unsurlardandır. Ancak akademik başarıya verilen önem bütün öğrencilerin kendi kapasitelerinin sınırlarına kadar olmalı ve okuldaki diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri geri planda bırakmamalıdır.

Okul paydaşlarından biri olan velilerin, okula yönelik algıları da öğrenci başarısında etkilidir. Veliler, okula yönelik olumlu bir algıya sahipse, okul etkinliklerine daha fazla katılım göstermekte, okul sosyal faaliyetlerinde daha fazla rol almaktadır.

Okul disiplini ve güvenliği de akademik başarıyı doğrudan etkileyen kavramlardır. Özellikle disiplin sorunları son yıllarda ilkokul aşamasına kadar inmiş durumdadır. Güvenli okul ise sadece disiplin sorunlarıyla değil, olumlu okul iklimi ve okul kültürünü de içeren daha kapsayıcı bir kavramdır. Bu anlamda okulun bütün paydaşlarının birlikte hareket ederek, güvenli okul kavramının gerektirdiği özellikleri kazanması gereklidir.

Son olarak, öğretim programlarının günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi, benzer kademelerdeki uluslararası öğretim programlarıyla paralel hale getirilmesi ve uygun materyallerle desteklenerek öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması, öğretme-öğrenme süreci açısından önemlidir.

Okullarımız ve öğrencilerimiz, covıd-19 sürecinde her açıdan kayıplarla karşı karşıyadır. Bu nedenle önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul ortamının bütün unsurlarının bu kayıpları karşılayacak şekilde konumlanması ve daha fazla zaman kaybedilmemesi gereklidir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/