Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi 14.02.2016 20:49

Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi

2013’te yaşama geçirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) ikincisi 20 Temmuz 2014, üçüncüsü de 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sınav sonuçlarını değerlendirmek için öncelikle yapılan üç sınavın sonuçlarına bakmak gerekiyor. Tablo şu şekilde;[i]

Test Adı

Soru Sayısı

Ortalama (2013)

Ortalama (2014)

Ortalama (2015)

Türkçe

50

26

32

30

İlköğretim Matematik

50

22

20

19

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

15

13

14

Sosyal Bilgiler

50

23

26

26

Türk Dili ve Edebiyatı

50

18

21

25

Tarih

50

25

23

21

Coğrafya

50

22

22

20

Matematik (Lise)

50

24

17

14

Fizik

50

18

17

16

Kimya

50

22

20

14

Biyoloji

50

16

19

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

50

22

25

25

Yabancı Dil (Almanca)

50

12

16

17

Yabancı Dil (İngilizce)

50

29

27

23

Yabancı Dil (Fransızca)

50

-

12

-

Rehber Öğretmen

50

-

31

30

Sınıf Öğretmenliği

50

 

22

26

 

Tablodan çıkarabileceğimiz ilk değerlendirme 2013,  2014 ve 2015 ÖABT’de tüm alanlarda ortalama net doğru sayıları kaygı verici ölçüde düşüktür. Öğretmen adayları, sadece Türkçe, Rehber Öğretmen, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında sınavın en azından yarısını doğru olarak yanıtlayabilmişlerdir. Diğer tüm alanlarda ortalama net doğru sayısı 25’in altındadır. Matematik (lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Almanca, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,  alanlarında ise öğretmen adayları 50 sorunun üçte birini doğru yanıtlayabilmişlerdir.

İkinci değerlendirme ise ÖABT 2013, 2014 ve 2015’te öğretmen adaylarının alanlara göre ortalama net doğru sayıları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göze çarpmadığıdır. 2013’te gözlemlenen başarı düzeyinin öğretmen adayları sınava hazırlıksız yakalandığı için düşük olduğunu düşündürebilir, ancak 2013, 2014 ve 2015 öğretmen adaylarının net doğruları arasında anlamlı bir fark olmaması bunun aksine işaret etmektedir. 2013’e kıyasla 2014 ve 2015’te öğretmen adayları ÖABT’ye hazırlanmak için daha fazla zamana ve kaynağa sahip olmuşlardır. Buna karşın ÖABT’de öğretmen adaylarının ortalama net doğru sayısında anlamlı herhangi bir değişiklik olmaması, 2014 ve 2015 sonuçlarının geçmişteki değerlendirmelerle benzer olduğunu göstermektedir.

ÖABT’ye giren adayların çoğunluğunu fen edebiyat fakültesi mezunları oluşturmaktadır ve ÖABT’deki ortalama net doğruların düşük olmasına fen edebiyat fakültesi mezunlarının düşük performansının neden olduğu ileri sürülebilir. Ancak fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunlarının ÖABT başarılarını karşılaştıran bir çalışma, [ii]bu iki mezun grubunun başarısı arasında ciddi farklılıklar olmadığını, hatta bazı alanlarda fen edebiyat fakültesi mezunlarının daha başarılı olduğunu bulgulamıştır. Buna ek olarak, bu iki fakülteden mezun öğretmenlerin, öğrencilerinin fen başarılarını TIMSS 2011 Türkiye veri setini kullanarak inceleyen başka bir araştırmada, Türkiye’deki fen edebiyat fakültesi mezunu fen öğretmenlerinin öğrencilerinin eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin öğrencilerine göre daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle ÖABT ve TIMSS temelinde gerçekleştirilen araştırmalar, mezun olunan fakülte ve öğretmen niteliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmanın olanaklı olmadığını gösterir.

Bu haliyle ÖABT sonuçları, hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında sunulan eğitimin niteliğinin yükseltilmesine olan gereksinimi göstermektedir. Son yıllarda MEB’in ve YÖK’ün, eğitim fakültelerine ve fen-edebiyat fakültelerine dönük reform çalışmaları mevcuttur ancak bu çalışmaların, ikinci öğretimleri kapatma ve kontenjan sınırlamaları dışında bu fakültelerin niteliğine ilişkin çalışmaları içerip, içermediğine ilişkin herhangi bir emare görünmemektedir.

Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlik mesleği, meslek öncesi eğitiminden, statüsüne, özlük haklarından, kariyer sistemine, çalışma koşullarından hizmetiçi eğitimine kadar bir bütün olarak en fazla özen gösterilmesi gereken meslektir. Eğitim sisteminde yapılacak olan reformların öğretmenden başlaması, sistemin başarısı için en önemli adım olacaktır.

 



[i] https://sonuc.osym.gov.tr/ Erişim Tarihi: 13 Şubat 2016

[ii] E¤itim izleme raporu 2014-15 ERG

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/