Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda? 30.03.2015 14:58

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?

MEB 2014 Faaliyet Raporu’nu[i], mesleki ve teknik ortaöğretimde amaç, hedef ve gerçekleşmeler bakımından değerlendirdiğimizde öncelikle amaç ve hedefleri irdelemek gerekiyor. Raporda yer alan amaç ve hedefler şu şekilde;

Amaç 4: Küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak ve daha nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla, sektörle iş birliği gelişmiş, esnek ve modüler program çeşitliliğine sahip, teknolojik altyapısı güçlü ve daha çok talep edilen bir meslekî teknik eğitim yapısına ulaşmak.

Hedef 4.1: Ortaöğretim içerisinde meslekî ve teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar en az % 50’ye çıkarmak.

Hedef 4.2: Sektörlerle iş birliği içerisinde, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmek ve mezunları istihdama hazırlamak.

Hedef 4.3: İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni alan ve dalların öğretim programlarını esnek ve yeterliliklere dayalı modüler yapıda hazırlamak ve mevcut modüler öğretim programlarını gelişmelere bağlı olarak revize etmek.

Hedef 4.4: Plan dönemi sonuna kadar meslekî eğitimde eğitim sonu sertifikalarının uluslararası akreditasyonunu (geçerlilik, denklik, eşdeğerlik) sağlamak.

Hedef 4.5: Toplumda meslekî teknik eğitim farkındalığı oluşturarak meslekî ve teknik eğitimi daha fazla tercih edilir hâle getirmek.

Hedef 4.6: Meslekî eğitimde paydaşlarla iş birliği içerisinde il, bölgesel ve ulusal düzeyde iş gücü ihtiyaç planlaması yapmak.

Hedef 4.7: Meslekî ve teknik eğitimi geliştirmek üzere Beceri Yarışmalarına her meslekten katılımı sağlayarak plan dönemi sonuna kadar ülke olarak sıralamada ilk 20 arasında yer almak.

 

MEB, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” adlı iki proje yaşama geçirmiş; bu projeyle, mesleki ve teknik eğitimde kalite kültürünü teşvik eden; istihdam edilebilirliği güçlendirmeyi, eğitim ile iş piyasasını uyumlu hale getirmeyi, kazanılan yeterlikleri gösteren belgelerin karşılıklı tanınmasını sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi  kolaylaştırmayı, Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesiyle uyumlu, adil, şeffaf, güvenilir, erişilebilir bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ulaşarak, Türkiye`de ulusal bir kalite güvence sisteminin kurulmasını sağlamayı amaçlamıştır.

 

Bu faaliyetler sonucunda raporda yer alan gerçekleşmelere bakıldığında;

-Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumlarında uygulanmakta olan alanlara (62 alan 226 dal) göre tasarlanan iş kıyafetlerinin sayısı konusunda % 31 oranı ile hedeflere “ulaşılamadı”.

-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/pansiyon/kurumlarımızdaki atölye ve laboratuvarların standart donatım listelerini hazırlayacak öğretmen sayısı konusunda % 47 oranıyla hedeflere “ulaşılamadı”.

-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik hizmetiçi eğitimlere katılanların sayısı konusunda hedeflere “ulaşıldı”.

-Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modül sayısı konusunda hiçbir çalışma yapılmayarak hedeflere “ulaşılamadı”.

-Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik hizmetiçi eğitim verilen öğretmen sayısı konusunda da hedeflere “ulaşılamadı”.

 

Bu sonuçlar dikkate alındığında MEB’in mesleki ve teknik ortaöğretim alanında, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacağı beklentisi bir başka bahara kalmış görünmektedir. Kısacası MEB, bu alanda sınıfta kalmıştır.http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/