MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı? 14.03.2015 21:21

MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?

MEB, Şubat-2015 tarihinde 2014-Faaliyet Raporunu yayımladı.  Bu ve bundan sonraki birkaç yazımızda, eğitim kademelerinde hedefler ve ulaşılan sonuçları kısaca özetlemeye çalışacağız.

Ancak, amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumuna geçmeden önce, değerlendirme ölçütleri arasında yer alan hedeflere “Ulaşıldı”, “Ulaşılamadı” ve “Makul” ölçütlerinin ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor.
Ulaşıldı; hedeflenen değerin %90 veya üzeri oranda gerçekleşmesini,
Makul; hedeflenen değerin %50 ile %90 arasında bir orada gerçekleşmesini,
Ulaşılamadı, hedeflenen değerin %50’nin altında bir oranda gerçekleşmesini ifade eder.

MEB-2014 Faaliyet Raporu’nun, “Okul Öncesi Eğitim” bölümünde yer alan amaç ve hedefler şu şekilde;

Amaç 1: İnsan yaşamının bütün evrelerini zihnî, bedenî ve duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak çağ nüfusunun temel yaşam becerilerini öğrenmesini, ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak.
Hedef 1.1: Okul öncesi eğitimde % 33 olan net okullaşma oranını, dezavantajlı çocukları gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 70’in üstüne çıkarmak.
Hedef 1.2: Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ile ilgili hedefleri yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının tamamını karşılamak.
Hedef 1.3: Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimi çeşitlendirmek ve bu alanda toplumsal farkındalığı artırmak.

MEB tarafından, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için Okul Öncesi Eğitimi Programı ile 0-36 Ay Çocukları İçin Eğitim Programı, Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi Eğitimci Kitabı, 0-36 Ay Çocukları İçin Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi  Aile Kitabı, Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi, 0-36 Aylık Çocuklar İçin Etkinlik Kitabı, 0-36 Aylık Çocuklarda Sağlık, Bakım ve Beslenme, Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Kitabı adlı öğretim materyalleri hazırlanarak 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Yine, Okul Öncesi Eğitim Programı güncellenmiştir. Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından 2013-2014 eğitim öğretim yılında ülke genelinde uygulamaya başlanmıştır. Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygun olarak hazırlanan “Pamuk Şekerim 1" ve "Pamuk Şekerim 2" adlı eğitim materyalleri 2014-2015 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak verilmiştir.

Bu faaliyetler sonucunda;
-Okul öncesi eğitimde öğretmen başına düşen çocuk sayısındaki hedef olan 20’ye ulaşılmış,
- 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranında hedeflenen % 70, % 37 olarak gerçekleşmiş ve makul olarak değerlendirilmiş,
- Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısında hedeflenen 3000, 2064 çocukla makul olarak değerlendirilmiş,
- Okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda yapılan eğitimlerden yararlanan veli sayısında hedeflenen 1000 sayısına ise ulaşılamamıştır.

Bu sonuçlar, okul öncesi eğitimde sadece öğretmen başına düşen öğrenci sayısında hedefe ulaşıldığını, diğer alanlarda başarısız olunduğunu göstermektedir. Bu hedefe ulaşılmasının nedeninin de okul öncesi eğitimde okullaşmanın % 37 gibi düşük bir seviyede kalması sunucunun etkil olduğunu düşünüyoruz. Hedeflenen % 70 ve daha üstü rakamlar, okul öncesi öğretmen ihtiyacını da aynı oranda arttıracağından, MEB’in öğretmen atama politikasıyla, oluşacak okul öncesi öğretmen açığını karşılayacağını düşünmüyoruz.

Bizce okul öncesi eğitimdeki sorunların çözümü, eğitim kademelerini 1+5+3+4 şeklinde yeniden belirleyerek okul öncesi eğitimin de zorunlu eğitim kapsamına alınmasıdır.

 

~~  MEB 2014-Faaliyet Raporu http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2014-idare-faaliyet-raporu-yayimlanmistir/icerik/151 Erişim Tarihi:07.03.2015~~

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/