Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri 06.07.2015 00:49

Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri

Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri


Kamusal eğitim konusu, Şubat-2014 tarihinde, Eğitim Sen tarafından düzenlenen 5.Demokratik Eğitim Kurultayı’nın, en çok tartışılan ve karar altına alınamayan konu başlıklarından biriydi. Bu nedenle Eğitim Sen, konuyu tartıştırmak amacıyla zengin bir katılımcı yelpazesine sahip, soru-cevap ve forum bölümünün de olduğu “Kamusal Eğitim Çalıştayı”nı 27-28 Haziran tarihlerinde Ankara Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Çalıştay Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın açılış konuşmasıyla başladı. Bu konuşmadan sonra, 2014’teki DEK’te, dar bir alana sıkıştırılan kamusal alan tartışmalarının aksine “Kamusal Alan/lar ve Kamusal Eğitim Üzerine” başlıklı sunumuyla, konuyu enine boyuna değerlendiren Nejla Kurul, Çalıştayın ilerleyen bölümlerinde verimli tartışmaların yaşanmasının önünü de açtı. Necla Kurul’un;

-Kamu/Kamusal Kavramının Anlamı

-Özel/Kişisel Kavramı

-Burjuva Kamusal Alan (Habermas, Arenth)

-Proleter Kamusal Alan  (Negt, Kluge)

-Alanları Ortadan Kaldırmak (Marx)

-Kamusal ve Toplumsal Eğitim (Demokratik, Laik, Bilimsel, Anadilinde, Parasız Eğitim)

-Eğitimin Özelleştirilmesi/Ticarileştirilmesi

-Eğitimin Kamulaştırılması, Eğitimin Toplumsallaştırılması

-Eğitimin Demokratikleştirilmesi, Çok Kültürlü, Çok Dilli Eğitim, başlıkları altında incelediği konular gerçekten doyurucuydu.

Ardından, Çalıştayın ilk günü, Özgür Müftüoğlu`nun kolaylaştırıcı olduğu "Neoliberalizm Kuşatması Altında Kamu ve Kamusallık" başlıklı panel yapıldı. Panelde, Erkan Aydoğanoğlu "Kamuda Yaşanan Dönüşümün Boyutları",Mustafa Durmuş "Uluslararası Antlaşmalar ve Kamu Hizmetleri",Ayşe Cebeci "Kamu Özel Ortaklığı", Handan Koç "Kamusallık ve Kadın", Mustafa Bayram Mısır "Kamusal Alan ve Laiklik" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelde özellikle, Mustafa Durmuş’un, uluslararası sermayenin ulaştığı boyut ve yapılan anlaşmalarla dünyanın sermaye tarafından nasıl kontrol edildiği ve dönüştürüldüğü konusunu güncel örneklerle açıklaması dikkat çekiciydi. Ayşe Cebeci’nin kapitalist devlet konusunda yaptığı açılım ve kamu/özel ortaklığı şeklinde gerçekleştirilen yatırımlar konusu aydınlatıcıydı. Feminist hareketten gelen Handan Koç’un, sunumu ve Mustafa Bayram Mısır’ın laiklik konusundaki açıklamaları, soru-cevaplarla daha da zenginleşti. Bu bölümde biz de panelistlere sorular yönelterek konuların daha da açıklanmasına yardımcı olduk. M. Bayram Mısır’ın; laikliği tanımlarken yaparken, “İfade hürriyet” kavramıyla “Din ve vicdan özgürlüğü”nün bir arada bulunması gerektiği seklindeki vurgusu, Eğitim Sen açısından ilerletici bir yönelimin kapısını açar nitelikteydi.

Çalıştayın ikinci günü "Kamusal Eğitim" başlığı ile yapıldı. Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz`ın kolaylaştırıcılığında yapılan oturumda;

Erdal Küçüker "Kamusal Eğitim ve Muhafazakârlaşma", İlker Akcasoy "Eğitimin Ticarileştirilmesi Uygulamaları", Serdar Değirmencioğlu "Eğitimde Ötekileştirilen İnanç ve Kimlikler", Yüksel Mutlu "Anadilinde Eğitim ve Kamu Hizmetleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Erdal Küçüker, eğitim alanında bilinen ‘muhafazakarlaşma’ uygulamalarını sunduktan sonra, çok tartışılan, öğrencilere başörtüsü konusunda, özgürlüklerden yana tavır alınabileceği, öğrencilerin başörtüsü konusunda özgür bırakılabileceği şeklindeki görüşlerini ifade etti. İlker Akçasoy’un ,eğitimde ticarileştirme uygulamaları başlıklı sunumu, katılımcıların aşina olduğu bir konuydu. Serdar Değirmencioğlu’nun sunumunda ise bu ülkede yaşayan azınlıklara, Kürtlere, Romanlara ve tüm ötekileştirilenlere yönelik yapılan yok sayma ve ötekileştirme uygulamalarını,inledik. Anadilinde eğitim konusunda ise eğitimci ve Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı kimliğiyle Yüksel Mutlu’nun sunumunu ve alandaki belediye hizmetlerini bilince çıkarttık.

Çalıştay, ikinci oturumun ardından, bizim de “Karşıt kamusal alan” başlığıyla yaptığımız konuşma ve yaklaşık 25 katılımcının söz aldığı forum ile tamamlandı.

Kamusal Eğitim Çalıştayı, geçen yıl yapılan DEK ve bir ay önce yapılan “Eğitimde Laiklik Sempozyumu”nun aksine çok verimli tartışmaların yapılmasına vesile oldu. Bu tür çalışmaların daha sık yapılması ve sunulan tebliğlerin kısa sürede kitap haline getirilerek Eğitim Sen üyelerine sunulması, sonuçların paylaşılması açısından yararlı olacaktır.

 

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/