İnsan Sermayesi Endeksi ve Endeksin Eğitim Boyutui | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>İnsan Sermayesi Endeksi ve Endeksin Eğitim Boyutui 21.10.2019 23:35

İnsan Sermayesi Endeksi ve Endeksin Eğitim Boyutui


İnsanların yaşamları boyunca biriktirdiği bilgi, beceri ve sağlık düzeyi üzerinden tanımlanan insan sermayesinin, ülkelerin bugünkü gelir düzeyleri ne olursa olsun geleceğin ekonomisinde rekabet edebilmek için kritik önem taşıdığı bilinmektedir. Buradan yola çıkan Dünya Bankası İnsan Sermayesi Projesi kapsamında 157 ülkeden 2017 yılında elde edilen veriler analiz edilerek, ülkelerin İnsan Sermayesi Endeksi hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.

İnsan Sermayesi Endeksi (İSE) bugün doğan bir çocuğun, yaşadığı ülkedeki sağlık durumları ve eğitim riskleri dikkate alınarak, 18 yaşına geldiğinde biriktirmiş olması beklenen insan sermayesi miktarını ölçmektedir. Eğitim ve sağlık göstergeleri bileşenlerinden elde edilen İnsan Sermayesi Endeksi değeri, 1 mümkün olan en iyi değer olmak üzere 0 ile 1 arasındadır ve bize bir çocuğun ülke şartlarında sağlık ve eğitim hizmetlerinden tam kapasite yararlanması durumunda ne kadar üretken olacağını göstermektedir. İnsan Sermayesi Endeksi 0,5 olarak hesaplanmış bir ülkede bireylerin gelecekte %50 oranında üretken olacağı ve ekonomik potansiyellerinin yarısını gerçekleştiremeyeceği tahmin edilmektedir. Bu hem birey hem de ülke için önemli bir ekonomik kayıp olarak yorumlanmaktadır.

Ülkemize ilişkin insan sermayesi endeksinin eğitime ilişkin boyutlarını tablo şeklinde gösterecek olursak;

Boyutlar Erkek Kız Genel

İnsan sermayesi endeksi

0,6 0,63 0,63

Beklenen okulda kalma

süresi 12,2 12 12,1

Uluslararası

değerlendirmelere göre

uyarlanmış test sonuçları 455 463 459

Değerlendirme

sonuçlarının öğrenim

süresi karşılığı 8,9 8,9 8,9

İnsan sermayesi endeksinin eğitimle ilgili boyutlarından birisi çocukların 4 yaşından 18 yaşına kadar ortalama okulda kalma süresidir. Türkiye’deki çocukların ortalama 12,1 yılını okulda geçireceği öngörülmektedir. Bu oran erkek çocuklar için 12,2 yıl iken kız çocuklarda 12,0 yıl olarak hesaplanmaktadır. Singapur’da aynı gün doğan bir çocuğun okulda kalma süresi 13,9 yıl; Finlandiya’da ise 13,7 yıl olarak öngörülmektedir.

Bir başka boyut, uluslararası değerlendirmelerle uyumlu hale getirilmiş puanlardır. Bu puanın hesaplanmasında ülkelerin PISA, TIMSS, PIRLS puanları birlikte ele alınmıştır ve hesaplamalar sonucunda değerlendirmelerden elde edilen puanlarda 625 ileri düzeyi, 300 asgari düzeyi göstermektedir. Türkiye’nin bu göstergedeki ortalama puanı 459’dur. Bu değerlendirme içinde kız çocuklarının puanı 463 iken erkeklerin puanı 455’tir. Ortalama başarı puanlarında Singapur 581 puan ile yine birinciyken, Finlandiya’nın puanı 548’dir.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/