İlköğretim okullarında yemek programı sağlıklı mı ? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>İlköğretim okullarında yemek programı sağlıklı mı ? 07.09.2015 21:46

İlköğretim okullarında yemek programı sağlıklı mı ?

İlköğretim okullarında yemek programı sağlıklı mı ?


İçinden geçmekte olduğumuz dönemde eğitim, sağlık, istihdam, gelir dağılımı, sosyal güvenlik ve siyasal katılım alanlarındaki eşitsizliklerin alabildiğine arttığını gözlemliyoruz. Bu eşitsizlikler, uzun vadede kapitalist sistemin aşılmasıyla ortadan kaldırılabilecek niteliktedir ancak yeniden dağıtımı gözeten, kalıcı eşitsizlik döngüsünü kıran, ayrımcılık pratikleriyle etkin şekilde savaşan sosyal politikalar da bu eşitsizlikleri nispeten geriletebilir. Bunun için de anayasal ve yasal temellerin olması gerekir. Bu temeller yoksa bu alanlardaki eşitsizliklerin nasıl birbirinin yeniden üretimine yol açtığını ve eşitsizliklerin boyutunun gitgide ne şekilde büyüdüğünü tahmin edebiliriz.

Eğitim alanında var olan eşitsizlikleri bir ölçüde gidermek anlamında, AKP hükümetleri tarafından ortaya konulan şartlı nakit destekleri, ücretsiz ders kitabı, okul sütü ve kuru üzüm dağıtımı uygulamaları, toplumun geniş kesimleri tarafından da onaylanan sosyal politika araçlarıdır.

Eğitim alanında hayata geçirilebilecek bir başka sosyal politika aracı da, ilköğretim öğrencilerinden başlamak üzere, okulda yemek verilmesi uygulamasıdır.

Bu alanda, Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen ‘Okulda Yemek Programı’ başlıklı araştırma, ilköğretim öğrencilerine okulda yemek verilmesi uygulamasına duyulan ihtiyacı ve bu programın çok boyutlu faydalarını tespit etmiştir. Bu tespitler şu şekilde sıralanabilir (ATV, 2011);

1. Çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi.

2. Okul günlerinde verilen sıcak öğle yemeği ile çocuğun toplam sıcak yemek tüketiminin yüzde 16’sının karşılanabileceği, bunun da yoksul bir ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yaklaşık yüzde 10’una tekabül ettiği hesap ediliyor.

3. OYP okul devamsızlığı ve okulu terkin azaltılmasında önemli bir rol oynuyor. AÇEV, KADER ve ERG’nin yaptığı bir araştırma, 1999-2005 döneminde 436.614 çocuğun ilköğretim okulunu bitirmeden çalışma hayatına atıldığını gösteriyor.

4. OYP’ler beslenme bozukluklarının engellenmesinde ve sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarının küçük yaştan oluşturulmasında oynadıkları rol sayesinde uzun vadede beslenme bozukluklarının sonucunda ortaya çıkan kronik hastalıkların oluşumunu engelliyor.

5. Obezite de Türkiye’de çocukları bekleyen başka bir sorun olarak ortaya çıkmakta.

6. OYP uzun vadede toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın azaltılmasına katkı sağlıyor, çünkü okullaşmaya, okul devamlılığına ve eğitim süresine olumlu etkisi en çok kız çocuklarında görülüyor.

7. OYP yoksul çiftçiye ve organik tarıma katkı sağlayacak biçimde tasarlanabiliyor.

8. OYP, yemeğin okul mutfağında pişirilmesi durumunda, mahallede küçük de olsa yeni bir istihdam olanağı yaratıyor.

9. OYP ani ekonomik krizlerin yarattığı sosyal şok durumlarında çocukları okulda tutan bir sosyal destek önlemi olarak işlev görüyor. Örneğin 2008 krizinde 20 ülke OYP’leri genişleterek en yoksul kesimleri korumaya çalıştı.

10. OYP okul başarısında artışa katkı yapabiliyor.

11. OYP okullaşmayı, okul devamlılığını ve eğitim süresini artırıyor, okula geç başlama eğilimini ve sınıf tekrarını azaltıyor.

12. OYP’ler çocuk işçiliğini azaltıyor. Çünkü ailenin çocuğu için yaptığı harcamanın yüzde 10’una varabilen miktarlarda bir sosyal transfer anlamı taşıyan ücretsiz okul yemeği, eğitimin gelecekte getirmesi beklenen getiriyle de birleşince, okulu terk edip çalışmaya başlama zorunluluğunu ya da eğilimini azaltıyor.

13. OYP sayesinde çocuğun beslenme ihtiyacının bir bölümünün karşılanması, çocuğun kısa ve uzun vadede yaşam kalitesini çok yönlü olarak artırıyor, yetersiz–dengesiz beslenme sorununu, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı sağlık sorunlarını azaltıyor.

14. OYP çocuğun sağlığını ve fiziksel gelişimini olumlu etkiliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, enfeksiyonlara karşı direncini artırıyor, yemek yeme alışkanlıklarını iyileştiriyor, beslenme bilgisini artırıyor. Böylece uzun vadeli olarak sağlık problemlerinin azalmasını, daha uzun, sağlıklı ve üretken yaşama şansının da artmasını beraberinde getiriyor.

15. OYP çocukların sosyal gelişimine katkı sağlıyor. OYP, yetersiz beslenmeden, örneğin B vitamini eksikliğinden kaynaklanan saldırgan davranma, kişilik değişikliği gibi davranış bozukluklarını44 azaltıyor. Ayrıca beraber oturarak yenen yemekler öğrencilerin sosyal kabiliyetlerini olumlu yönde etkiliyor, arkadaşlık ortamı, ortaklık ve beraberlik duygusu yaratıyor.

Uygulamada halen ilköğretim okullarından YİBO’larda ve taşımalı eğitim veren okullarda çocuklara parasız öğle yemeği veriliyor. Ancak bu, şehir içindeki mahallelerde yaşanan kent yoksulluğuna cevap verebilecek bir sistem olmaktan uzak. Şehrin yoksul mahallelerinde sıkışmış ve kaynak sorunları çeken ilköğretim okullarında okul yemeği programına duyulan ihtiyaç, İstanbul gibi metropol illerde kendisini oldukça açık bir şekilde gösteriyor. Bu bağlamda YİBO, taşımalı eğitim gibi modellerin dışında da ilköğretim okullarında kamu kaynaklarından karşılanacak bir öğle yemeği/sabah kahvaltısı programı, ayrışmış mahallelerde ayrışmış okullara sıkışmış kentli çocukların yaşadığı yoksulluk ile mücadelede önemli bir sosyal politika aracı olabilir.

Kaynaklar

ATV, (2011) DEVLET İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ SAĞLAMAK MÜMKÜN MÜ? İstanbul.
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/