Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı 01.07.2015 01:33

Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı

Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı

Eğitim sistemimiz içindeki pek çok sorundan birinin de felsefe öğretimi alanında yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle ortaöğretimdeki felsefe derslerinin amacına ne kadar uygun olduğu bir problem ve tartışma alanıdır. Liselerde okutulan Felsefe derslerinin genelde en az ilgi duyulan derslerden biri durumuna geldiği görülmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, toplumun sosyo-kültürel koşulları, ikincisi ise eğitim sisteminin yapısından kaynaklanan koşullardır (Akdağ, 2002).

 

Akdağ (2002), insanı özgürlük bilincine ulaştırabilecek bir felsefe eğitiminin, yaşamın diğer boyutlarını açmada bir anahtar olduğunu, öğrencilere özgüven kazandıracak bir "düşünme eğitimi”nin insanın yaşamı boyunca kullanabileceği deneyimler sağladığını ifade etmiş;  felsefe öğretimine dayanan bir deneyimin boyutlarını da şöyle belirtmiştir;

 

a-Temel kavramları sorgulamak,

b-Öngörü ve anlama yeteneği kazanmak,

c-Kişisel deneyim ve özgüven

 

Akdağ (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, lise son sınıf öğrencilerine, etkili bir felsefe eğitimi ve öğretimini belirten sorular sorulmuş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır;

 

- Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre felsefe derslerinin etkililiği konusunda daha olumlu düşünmektedirler.

- Fen Bilimi alanında okuyan öğrenciler Felsefe dersini diğer alanlarda okuyan öğrencilere göre daha az etkili olarak algılamaktadırlar.

- Özel Lise öğrencilerinin Felsefe derslerine yönelik ilgisinin daha az olduğu görülmektedir.

- Sınıf mevcudu “30’dan az” ve “50’den fazla” olanlar, sınıf mevcudu “30-40 arası” ve 40-50 arası” olanlara göre felsefe derslerinin etkililiği konusunda genel anlamda daha olumlu görüş bildirmişlerdir.

- “İlgi alanları” değişkenine bağlı olarak “Yöntem, etkili öğrenme ve işeyararlık” boyutunda Psikolojiye ilgi duyan öğrenciler , diğer ilgi gruplarına göre, felsefe derslerinin “yöntemi, öğrenme etkililiği ve işlevselliği” bakımından daha etkili olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

- Ders kitabı dışında hiç felsefe kitabı okumayan öğrenciler, genel olarak, felsefe derslerinin etkililiği konusunda, kitap okuyanlara göre daha olumsuz düşünmektedirler.

 

Akdağ (2002) bu sonuçlar ışığında şu önerileri yapmış;

 

1. Araştırma, sporla ilgilenen öğrencilerin azımsanmayacak ölçüde çok olduğunuortaya çıkarmıştır. Buna benzer şekilde, felsefe dersleri ve felsefe alanına ilgiyi artırarak düşünmeyi ve sorgulamayı öğrenen bir öğrenci tipi oluşturmak için, genel olarak Lise öğretimin  üniversite sınavlarına hazırlanma yılları olmaktan kurtarılması, özel olarak da felsefe dersi öğretim programının yeniden düzenlenmesi ve ders saatlerinin artırılması önerilebilir.

2. Fen Bilimleri alanında okuyan öğrencilerin felsefe derslerine ilgisini artıracak önlemler alınması gerektiği de düşünülmelidir. Varolan koşullarda bu, Üniversiteye geçiş sınavında felsefe dersinin ağırlığının artırılmasıyla sağlanabilir.

3. Lise türleri arasındaki eşitsiz dağılımın nedeni sayılabilecek olanak farklılıklarını gidermek ve sınıf mevcutlarını uygun ölçülere indirmek felsefe öğretiminin etkililiğini artırmada bir yol olarak önerilebilir.

4. Ders kitabı dışında felsefe metni okuma ve genel anlamda okuma alışkanlığını kazandıracak kültürel okul iklimini oluşturmak bir örgütsel değişim önerisi olarak sunulabilir

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/