Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem 16.10.2015 11:16

Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem

Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem


Ülkemizde, okul yöneticilerinin seçilmesi ve atanması konularındaki kaotik durum Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile dört yıl ve daha fazla süredir okul-kurum müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapanların görevlerine 13 Haziran 2014 itibariyle resen son verilmesiyle daha fazla derinleşmiştir. MEB bu yasaya dayanarak çalıştığı kurumda yönetici olarak 4 yılını doldurmuş 16 bin okul müdürünü yeniden değerlendirmeye tabi tutmuş ve bu değerlendirme işlemi Ağustos 2014’te tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda 16 bin okul yöneticisinden 7 binden fazlası görevden alınmıştır. Bu  16 bin okul müdürü Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca önce okullarında, daha sonra da il milli eğitim müdürü, iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşan bir komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda 75 ve üstünde puan verilen müdürler yeniden görevlendirilmiştir. 75 ve altında puan verilen okul müdürleri ise yeniden yönetici olarak görevlendirilmeyerek öğretmenlik görevlerine dönmeye zorlanmıştır. Bu müdürler il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmelerin nesnel olmadığını, taraflı olduğunu, dolayısıyla da yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını gerekçe göstererek işlemin iptali istemiyle pek çok dava açmıştır. Pek çok davada müdürlerin lehine yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır (Şahin, İ. Kesik, F. Beycioğlu, K. 2015).

Bu süreç devam ederken MEB, 6 Ekim 2015 tarihinde yeni bir görevlendirme yönetmeliği çıkardı (resmigazete.gov.tr, 2015). Bu yönetmelikte, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yazılı sınav getirilirken, okul müdürlüğü için eski yönetmelikte olduğu gibi değerlendirme ve sözlü sınav uygulaması yerini korudu. Ancak eski yönetmelikte müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlardan 8 yıl öğretmenlik yapma şartı kaldırılarak, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik veya Bakanlığın şube müdürlüğü ve daha üst kadrolarında belirli sürelerde görev yapmış olma şartı getirilmiş.

Ancak bu değişikliklere rağmen, kaotik dönemin sona erdiği ve objektif bir yönetmeliğin ortaya çıktığı söylenemez. Bir kere, okul müdürü görevlendirmede yazılı sınav şartının olmaması ve sübjektif değerlendirmelere neden olan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilme yöntemi, ilgili komisyonlardaki üyelerin büyük çoğunluğunun hükümete yakın kişilerden oluşması nedeniyle, önceki yönetmelikle aynı içeriktedir. İkinci olarak, okul yöneticilerinin 4 yıllığına görevlendirilmesi, hizmetin sürekliliğini ve eğitim yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmesini engellemektedir.

Yeni yönetmelikle sona ermesi beklenen eğitim yöneticisi görevlendirmesindeki kaotik dönem maalesef bitmeyecek, yönetici görevlendirmedeki ‘keyfilik’ dönemi devam edecektir.

 

Kaynaklar

Resmi Gazete (2015) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151006-2.htm Erişim Tarihi: 09.10.2015

Şahin, İ. Kesik, F. Beycioğlu, K. (2015). Okul Yöneticisi Atamada Kaotik Dönem ve Çözüm Önerileri. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep.

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/