Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak? 21.02.2016 20:22

Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?


Bu ay içinde ataması yapılan 30 bin aday öğretmen için bu yıl ilk kez uygulayacak “yetiştirme“ programının detayları belli oldu.

Yetiştirme programına alınan yeni atanan aday öğretmenler, 24 hafta boyunca danışman öğretmenleriyle okul içi ve okul dışı faaliyetlere, seminerlere katılacak, film izleyecek, kitap okuyacak ve şehrin tarihi mekânlarını gezecek. 10 tercih yapabilecek ve danışman olan illerde adaylık sürecini geçirebilecek aday öğretmenler, gittikleri illerde, kendi alanlarından bir danışmanla 4 ay sınıf içi, okul içi ve okul dışı olmak üzere, haftanın 5 günü bir çalışma yapacaklar.

Sınıfta danışman eşliğinde 3 gün ders öncesi hazırlık, plan, materyal hazırlama gibi süreçler yaşayacak aday öğretmenler; danışmanın anlattığı dersleri izleyecek, okul içi çalışma kapsamında ilgili müdür yardımcısıyla zümre ve veli toplantılarına katılacak ve nöbet tutan danışmanla okulun işleyişini tanıyacak. Okul dışı çalışma için haftanın bir gününü ayıracak aday öğretmenler için, şehri tanımak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Aday öğretmenler, şehrin tarihsel, kültürel, coğrafi özelliklerini tanıyarak, müzeleri, kütüphaneleri gezerek bu mekânları eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğini araştıracak. Ayrıca aday öğretmenler, ildeki halk eğitim, bilim, sanat ve rehberlik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kaymakamlıkları ziyaret ederek, bunların işleyişlerini ve eğitim imkânlarından nasıl faydalanabileceklerini öğrenecek. Ağustos’un sonunda yetiştirme programı bitecek aday öğretmenler, Eylül’de de görev yapacakları illere gidecekler.[i]

Bu bağlamda, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükselmesi anlamında önemli bir uygulama olarak değerlendirdiğimiz ve bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan ‘Danışman öğretmenlik’ uygulamasının, MEB tarafından nasıl hayata geçirildiğine bakmak gerekiyor.

Danışman öğretmen; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4.maddesi f bendine göre, “Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmen” olarak tanımlanmaktadır.[ii]

MEB, 30.12.2015 tarihli yazı ile danışman öğretmenlik kriterlerini belirleyerek, il milli eğitim müdürlüklerinden, bu kriterlere uyan öğretmenlerin tespit edilmesini de eğitim kurumu müdürlerine bırakarak, listesini istedi. Bu kriterler şu şekildedir;

-Adaylık dâhil en az 10 yıl hizmet süresine sahip olmak,

-Ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olmak,

-Sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlamak,

-İletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü,

-Mesleğinde temayüz etmiş olmak.[iii]

Bu yazı üzerine il milli eğitim müdürlükleri danışman öğretmen olarak belirledikleri öğretmenlerin listesini Bakanlığa gönderdi. Bu süreç tamamlanıp, öğretmen atamaları yapıldıktan sonra MEB, 17.02.2016 tarihli yazıyla ‘Danışman öğretmen eğitim semineri’ planlamasını yaparak il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. [iv]

Yazıya göre, danışman öğretmenlere görev yaptıkları illerde, 22 Şubat-29 Şubat 2016 tarihleri arasında eğitim verilecek ve süreç başlayacaktır.

Bu noktada, ilk kez hayata geçirilecek olan danışman öğretmenlik uygulaması konusunda, eğitim kamuoyunda kimi soruların sorulduğunu ve tereddütlerin ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor. Örneğin;

-Danışman öğretmenlerin seçimi konusunda ortaya konan kriterlerin net ve kesin olmadığı ileri sürülmektedir.

-Bu kriterlere göre danışman öğretmen seçimi konusunda tek yetkilinin okul müdürü olması, kayırmacılık gibi uygulamaların ortaya çıkmasına yol açabilir.

-Danışman öğretmene bu görevi nedeniyle ekders veya herhangi başka bir ödeme yapılacak mıdır?

-Danışman öğretmen, bu görevi nedeniyle mesleki kariyerinde ayrıcalık kazanacak mıdır?

Soruları çoğaltmak mümkün ancak en önemli soru, danışman öğretmen tespit edilirken, kayırmacılığın en üst düzeyde uygulandığı MEB’de, bu konuda da kayırmacılık yapılıp, yapılmadığı sorusudur. Danışman öğretmenler tespit edilirken yüksek lisans, doktora, uzman öğretmenlik gibi objektif kriterlerin dikkate alınmaması bu alanda da kayırmacılığın yapıldığı şüphelerini akla getirmektedir. Tespit edilen danışman öğretmenlerin listesi ortaya çıktığında bu konu da açıklığa kavuşacaktır.

Bekleyip, göreceğiz..

 

 [iii] Adaylara, danışmanlık yapacak öğretmenlere kriter. http://www.memurlar.net/haber/556520/ Erişim Tarihi: 20.02.2016

[iv] Danışman Öğretmen Eğitim Semineri Detayları Belli Oldu. http://www.ogretmenlerhaber.com/ogretmenler/danisman-ogretmen-egitim-semineri-detaylari-belli-oldu-h1295.html Erişim Tarihi: 20.02.2016

 

 

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/