64.Hükümet Programında Eğitim | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>64.Hükümet Programında Eğitim 30.11.2015 00:27

64.Hükümet Programında Eğitim

64.Hükümet Programında Eğitim

64.Hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Hükümet programını TBMM’ye sundu (basbakanlik.gov.tr, 2015).

Program, ‘Nitelikli Eğitim’ bölümünde de belirtildiği üzere, AKP Hükümetlerinin programlarının bir devamı niteliğinde. Yine program, AKP Hükümetleri döneminde eğitim alanındaki temel altyapı ve erişim sorunlarının önemli ölçüde çözüldüğünü ve önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesini yükseltmek olmak üzere, çok daha büyük atılımlar hedeflendiği, iddiasında.

Programın eğitim alanındaki en can alıcı iddiası ise, bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulması, bu sisteme uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın geliştirilmesi ve uygun ortamların tesis edilmesi, iddiasının en temel öncelik olmaya devam edeceğidir.

Programı, eğitim bölümünün detaylarına girmeden genel olarak değerlendirecek olursak; AKP hükümetlerinin eğitime yüklediği en önemli işlevin, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen rekabetçi bir eğitim sistemi, bu sisteme uygun öğretmen, müfredat ve eğitim ortamları olduğu görülecektir. Bu anlamda insan, insanın eğitimsel ihtiyaçları, insanın özgürleşmesi ve potansiyellerinin açığa çıkarılması için yapılması gerekenler, özgürlükçü ve adaletli bir toplum hedefinin hangi insan nitelikleriyle gerçekleştirileceği gibi unsurlara yer olmadığı ve sistemin, özne, insanın nesne olduğu apaçık ortadadır. Bu niteliğiyle program, neoliberal ekonomik sistemin ihtiyaçlarını gözeten tipik bir eğitim programıdır.

Eğitim sistemimizin, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana gerek PISA ve TIMSS gibi uluslararası ölçeklendirme ölçütlerine göre, gerekse TEOG ve YGS gibi ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerindeki başarı oranlarına göre bir değerlendirmesi yapılacak olursa, bir arpa boyu bile yol alamadığımız, eğitim sisteminin bütün taraflarınca kabul edilen bir gerçektir.

64.Hükümet, eğitim alanında insana değil, neoliberal kapitalist sistemin bekasına yönelik yatırım yapmakta, önceliği ve hedefleri bu gerçekliğe göre belirlemektedir.

 

Kaynaklar

basbakanlik.gov.tr, (2015). 64.Hükümet Programı. http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=2b38dcc1-7528-429b-812e-f6cc064575d2 Erişim Tarihi: 28.11.2015

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/