2014’de İlköğretimin Fotoğrafı | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>2014’de İlköğretimin Fotoğrafı 18.03.2015 00:16

2014’de İlköğretimin Fotoğrafı

Şubat-2015 tarihinde MEB tarafından yayımlanan 2014-Faaliyet Raporunu  incelemeye devam ediyoruz. Geçen yazımızda okul öncesi hedefleri, uygulanan politikalar ve gerçekleşmeleri irdelemiş ve MEB’in bu alanda hedeflerine ulaşamadığını görmüştük. Bu hafta da MEB’in ilköğretim (İlkokul-Ortaokul) alanındaki hedef, uygulama ve gerçekleşmeleri mercek altına alacağız.

MEB’in, ilköğretim alanında belirlediği amaç ve hedefleri şöyle;
Amaç 2: Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhî, bedenî ve zihnî yönden  sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir ilköğretim eğitimini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak.
Hedef 2.1: İlköğretimde % 98,20 olan net okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar % 100’e çıkarmak.
Hedef 2.2: İlköğretimdeki okul terklerini 2014 yılı sonuna kadar ortadan kaldırmak.
Hedef 2.3: Türkiye genelinde bölgesel farklılıklar dikkate alınarak ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar 30’a düşürmek.
Hedef 2.4: İlköğretim programlarında, öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, kendi kültürünü özümsemesi, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesiller yetiştirilmesine yönelik etkinlikleri ve uygulamaları plan dönemi boyunca artırmak.
Hedef 2.5: Bütün öğrencilerin, eğitim kurumlarında koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
Hedef 2.6: İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasının hizmet kalitesini artırmak, yatılı ilköğretim bölge okullarının kullanım kapasitesini 2014 yılı sonuna kadar % 90’ın üzerine çıkarmak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını her yıl % 5 oranında artırmak.

Bu hedeflere ulaşmak için MEB, ilköğretim kurumlarına devam oranlarının artırılması projesini hayata geçirmiş; projeyle, 12 yıllık zorunlu eğitimin ilk 8 yılını kapsayan ilköğretimdeki devamsızlığı azaltmayı amaçlamıştır. Haftalık ders saatlerinde değişikliğe gidilerek ve DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile İngilizce dersinin haftada 18 saate kadar işlenebilmesinin önü açılmıştır. Yapılan araştırmalarla ilköğretim kurumlarının mali yönetimi iyileştirilmeye çalışılmış, yine ilköğretimde öğrenci devamsızlığının belirleyicileri ve izlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tablo şöyle;
-İlkokulda net okullaşma oranı % 99,57 oranında gerçekleşmiş ve hedefe ulaşılmış,
-Ortaokulda net okullaşma oranı % 94,52 oranında gerçekleşmiş ve hedefe ulaşılmış,
-Sürekli devamsız öğrenci sayısı 234 bin 932 olmuş ve MEB tarafından makul olarak değerlendirilmiştir.

Bu gerçekleşmelerle, amaç ve hedefler birlikte değerlendirildiğinde öncelikle bazı hedefler konusunda somut verilerin olmadığı; bazı alanlarda ise yeterli ilerlemenin gerçekleşmediği görülüyor. Örneğin; ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranı konusunda 2013 yılının okullaşma oranları dikkate alındığında özellikle ortaokulda okullaşma konusunda herhangi bir ilerlemenin olmadığı görülecektir. Bu konuda % 95’lik oranı aynı kalmış, % 5’lik okullaşmama konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

İlköğretimdeki okul terkleri konusunda hedeflenen 200 bin sayısı tutturulamamış, 2013’te 174 bin 625 olan okul terk eden öğrenci sayısı 234 bin 932 gibi yüksek bir sayıya ulaşmıştır. Bu konu üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bir husustur.

Faaliyet raporunda yer almayan bilgilerden biri derslik başına düşen öğrenci sayısının 30 olarak hedeflenmesine rağmen bu konuda herhangi bir bilginin olmamasıdır. Eğitimin kalitesinin arttırılması noktasında önemli bir veri olan bu sayının raporda yer almaması düşündürücüdür.

Yine raporda, bütün öğrencilerin, eğitim kurumlarında koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak hedefi konusunda herhangi bir faaliyetin ve bilginin olmaması MEB’in bu alanda herhangi bir çalışma yapmadığının göstergesidir.

İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasının kapasitesini artırmak, yatılı ilköğretim bölge okullarının kullanım kapasitesini 2014 yılı sonuna kadar % 90’ın üzerine çıkarmak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını her yıl % 5 oranında artırmak gibi hedeflerle ilgili neler yapıldığı konusunda da raporda herhangi bir bilgi/bulguya rastlayamadık.

Bu nedenlerle MEB-2014 Faaliyet Raporu’nun eksik olduğunu, bu yazıda incelediğimiz alan olan ilköğretim alanında bazı hedeflere ulaşılamadığını, önümüzdeki yıl yapılacak çalışmaların, bu eksiklikler göz önüne alınarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

~~    MEB 2014-Faaliyet Raporu http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-2014-idare-faaliyet-raporu-yayimlanmistir/icerik/151  Erişim Tarihi:07.03.2015

http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/