DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından düzenlenen ortak bildiri metninde, CHP’nin yerel seçimler için kullandığı “Mart’ın sonu bahar” sloganını çağrıştıran “Baharın en güzelini örgütleyecek…” ifadesi kullanılırken, İttihat Terakki çetelerinin cennetmekan Abdulhamid Han’a karşı yaptıkları ayaklanmada kullandıkları “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganına ise “istibdatı yıkıp hürriyeti kuracak olan milyonlar” ifadeleriyle göndermede bulunuldu.


Sol marjinal sendika ve meslek örgütlerinin ortak bildirisinde, Müslümanların hassasiyetlerine saygısızlık içeren bir söylem tercih ettikleri görüldü. “Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız; bizler yaşamı var edenleriz.” şeklinde şirk içeren ifadelerin kullanıldığı bildiride, sol sendika üyeleri ise “Bizler bugün baskıcı ve akıl dışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.” şeklinde tanımlandı.

Gezi benzeri ayaklanma tehdidi...


Sendikacılık adı altında 1 Mayıs kutlamalarında ortalığı yakıp yıkan, vatandaşın malına zarar vermeyi adet haline getiren sol sendikalar, yayınladıkları ortak bildiride FETÖ ağzıyla tehditler savurdu. FETÖ elebaşının sohbetlerinde kullandığı ifadelere benzeyen “Evet; biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız! Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha göstereceğiz ki haramilerin saltanatına son verecek olan biziz!” şeklindeki cümlelere de yer verilen 1 Mayıs bildirisinde, “Emperyalist kapitalist sistemin, faşizmin ve her türden gericiliğin, savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olan bizleriz.” denildi.

Abdulhamid Han’a da gönderme yaptılar...


Sözde emeğin hakkını savunan sol marjinal sendika ve meslek örgütleri, yayınladıkları bildiride cennetmekan Sultan Abdulhamid Han’a dil uzatmayı da ihmal etmediler. Bildiride kullandıkları “Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdatı yıkıp hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.” şeklindeki ifadelerle, İttihat Terakki’nin Abdulhamid Han’ı devirme pahasına Osmanlı’yı yıkan İngiliz piyonlarına da selam çaktılar.

Yeni Akit