EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU KURULDU | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU KURULDU31.01.2020 00:00

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU KURULDU

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU KURULDU


21 eğitim sendikası tarafından, etkin bir güç ve eylem birlikteliğini sağlamak amacıyla platform mutabakat metninde yer verilen ilkeler çerçevesinde 30 Ocak 2020 tarihinde Eğitim Sendikaları Platformu kuruldu.


Bu haber 2389 kez okundu. 21 eğitim sendikası tarafından, etkin bir güç ve eylem birlikteliğini sağlamak amacıyla platform mutabakat metninde yer verilen ilkeler çerçevesinde 30 Ocak 2020 tarihinde Eğitim Sendikaları Platformu kuruldu.

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU

MUTABAKAT TUTANAĞI

MADDE 1: KAPSAM

Bu mutabakat metni; Eğitim Sendikaları Platformu'nun kuruluşunu, amaç ve ilkelerini, çalışma şeklini ve yürüteceği faaliyetleri düzenlemektedir.

MADDE 2: PLATFORM BİLGİLERİ

Platformun Adı: Eğitim Sendikaları Platformu

Platformun Kuruluş Tarihi: Ocak 2020

Platformun Merkezi: Ankara

MADDE 3: PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI

Eğitim Sendikaları Platformu, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94. Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

o 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. Maddesinin f Bendi: "Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder."

o 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. Maddesi: "Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır."

o 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. Maddesi: "Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir."

MADDE 4: PLATFORMUN AMACI

Ülkemizde eğitim sendikalarının faaliyet gösterdiği alanlarda ve konularda ortak akılla amaç ve eylem birlikteliği sağlamak.

MADDE 5: PLATFORMUN ÇALIŞMA İLKELERİ

o Platform çalışmalarını mutabakat metni çerçevesinde yürütmek

o Platform çalışmalarında milli ve manevi değerlerimizi gözetmek

o Platform çalışmalarını karşılıklı saygı, hoşgörü ve nezaketle yürütmek

o Platform çalışmalarını açık, şeffaf, demokratik, çözüm ve icraat odaklı yürütmek

o Platform çalışmalarında uzlaşı ve istişare kültürüne önem vermek

o Platform üyesi sendikalar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek

o Platform üyesi sendikaların farklı özgün yapılarına saygı duymak

o Platform üyesi sendikaların tüzüklerine aykırı eylem ve faaliyetlerden kaçınmak

o Platform çalışmalarını hiçbir siyasi oluşuma ve zümreye yakınlık duymaksızın, siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek yürütmek

MADDE 6: PLATFORMUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

o Platform; platforma üye sendika başkanlarının veya temsilcilerinin katılımıyla her ayın son haftasının ilk iş günü düzenli olarak toplanır.

o Platformun sekretaryası platform üyesi sendikalar arasında aylık olarak dönüşümlü şekilde yapılır.

o Platform toplantılarının ev sahipliği, daveti ve moderatörlüğü ile platform sözcülüğü ilgili ayın sekretaryasını yürüten sendika tarafından yapılır.

o Platform toplantıları; sekretaryayı yürüten sendika tarafından tutanak ile kayıt altına alınır ve alınan kararlar platform karar defterine yazılarak platform üyesi sendika temsilcilerinin imzasına sunulur.

o Platform toplantılarında kararlar; istişare, uzlaşı ve oy çokluğu ile alınır.

MADDE 7: PLATFORMUN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER

o Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda yapılacak çalışmaların ve yürütülecek projelerin destekleyicisi, öncüsü ve icracısı olur.

o Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda miting, eylem, çalıştay, panel, sempozyum, vb. faaliyetleri organize eder ve yürütür.

o Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda ilgili mercilere sunulmak üzere ortak sorunlara ortak akılla çözüm önerilerinde bulunur. Bu kapsamda ilgili mercilere ziyaretlerde bulunur.

o Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda belli konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanır.

o Platform; aylık toplantılarında belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve alınan kararların uygulanabilmesi için gerek duyduğu diğer tüm çalışmaları yürütür.

MADDE 8: PLATFORMUN KURUCULARI

o Platformun kurucu tüzel kişilikleri aşağıda yer verilen 21 eğitim sendikasıdır.

o Platformun amaç ve ilkelerini benimseyen tüm eğitim sendikaları platforma katılabilirler ve gerekçe göstermeksizin ayrılabilirler.

Tüzel Kişilik* Tüzel Kişilik Temsilcisi

AES Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

AND-SEN Erdoğan YAZICI

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN Abdullah SOY

BİRLİK EĞİTİM SEN Murat KARATAŞ

DES İshak ÇELEBİ

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN Mehmet Nuri KAYNAR

EĞİTİM HAK SEN Hanifi GÖKÇEK

EKSEN EĞİTİM SEN İsmail YILDIZ

ENGELSİZ EĞİTİM SEN Resul PARTİCİ

EŞİT HAKLAR SENDİKASI Ahmet YILDIZ

LİYAKAT-SEN Emir KAZAK

MAARİF-SEN Mustafa DAĞAŞAN

OSMANLI EĞİTİM SEN Mehmet Emin KARADAŞ

SAY-SEN Ali GAZELOĞLU

ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN Adem YETKİN

TEÇ-SEN Ümit DEMİREL

TEG-SEN Ali YAVUZ

TÖS Vahap GÜZEY

TÜM EĞİTİM SEN Selman AKSU

TÜM EĞİTİM BİR SEN Ahmet KARAKAŞLI

YURT EĞİTİM SEN Hakan ÇELİKSOY

* Platform üyesi tüzel kişiliklerin isimlerine alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

MADDE 9: PLATFORMUN GİDERLERİ

Ortak faaliyet giderleri, platform üyesi sendikalar tarafından eşit şekilde karşılanır.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

İşbu Eğitim Sendikaları Platformu Mutabakat Tutanağı 10 ana başlık altında toplanmış olup platforma üye sendikaların tüzel temsilcileri tarafından imzalanarak 30/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ AES Başkanı Erdoğan YAZICI AND-SEN Başkanı

Abdullah SOY

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN Başkanı

Murat KARATAŞ BİRLİK EĞİTİM SEN Başkanı

İshak ÇELEBİ

DES Başkanı

Mehmet Nuri KAYNAR DİRİLİŞ EĞİTİM SEN Başkanı

Hanifi GÖKÇEK

EĞİTİM HAK SEN Başkanı

İsmail YILDIZ EKSEN EĞİTİM SEN Başkanı

Resul PARTİCİ

ENGELSİZ EĞİTİM SEN Başkanı

Ahmet YILDIZ EŞİT HAKLAR SEN Başkanı


Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer SENDİKA haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/