Sosyal tesislerden yararlanma konusunda Başbakanlık Genelgesi ne diyor? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Sosyal tesislerden yararlanma konusunda Başbakanlık Genelgesi ne diyor?22.05.2018 01:14

Sosyal tesislerden yararlanma konusunda Başbakanlık Genelgesi ne diyor?

Sosyal tesislerden yararlanma konusunda Başbakanlık Genelgesi ne diyor?


Kamu çalışanlarının görev yaptıkları kurumlardan bazıları çeşitli sosyal tesislere sahipken, bazı kurumların ise sosyal tesisi bulunmamaktadır.


Bu haber 349 kez okundu.
Kamu çalışanlarının görev yaptıkları kurumlardan bazıları çeşitli sosyal tesislere sahipken, bazı kurumların ise sosyal tesisi bulunmamaktadır.

Ancak, her kuruma ait sosyal tesisin olmamasının kamu çalışanlarının sosyal haklardan eşit yararlanmaması sonucunu doğurmaması için Başbakanlık tarafından çıkarılan Genelgelerle konuya çözüm yolu bulunmaya çalışılmaktadır.


 
Sosyal tesislerden yararlanma

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ”leri ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında kamu sosyal tesislerinden yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri de 19 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan 2018-3 sayılı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” ile belirlenmiş ve Tebliğin ortak hususlar başlıklı 7 nci maddesinin 12 nci sırasında ise “Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Başbakanlık genelgeleri hükümleri saklıdır.” denilmiştir.

Ancak, eğitim ve dinlenme tesisi(kamp) sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının, bu tesislerden nasıl yararlanılacağı konusunda yaptıkları duyurularda, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da, konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesine uygun olmayan belirlemeler yer aldığı görülmektedir.

Sosyal tesislerden yararlanma konusunda Başbakanlık Genelgesi ne diyor?

24 Nisan 2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2008/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, sosyal tesisi olmayan kurumların personelinin diğer kurumların tesislerinden nasıl yararlanacağı hususu açıkça belirtilmiştir.

Genelgede “Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkânlarla yararlanması uygun görülmüştür.” denilmiştir.

Bu Genelgede; başka mevzuata atıf yapılmamış, sosyal tesisi olan veya olmayan kamu kurum ve kuruluşları ismen belirtilmemiş; sosyal tesisi olmayan kurum ve kuruluşların personelinin statüsüne ilişkin sınırlayıcı herhangi bir ifade de yer almamıştır. Ayrıca, söz konusu Genelge sonrası konuya ilişkin olarak bugüne kadar yeni bir düzenleme/belirleme de yapılmamıştır.

Bu itibarla, söz konusu Genelgeye göre; kamu kurumlarından herhangi birine ait sosyal tesisten, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin de yararlanması ve bu yararlanmanın tesis sahibi kurumun personeli ile aynı imkânlarla olması gerekiyor.

Kurumların uygulaması

Sosyal tesis sahibi kamu kurum ve kuruluşları, uygulamada bu tesislerden yararlanmada kendi personeli ile kendi personeli olmayan kamu çalışanları hakkında farklı belirlemeler yapmakta; tesislerden yararlanma önceliğini kendi personeline vermesinin yanı sıra başka kurumların personeli için artırımlı ücret tarifesi uygulama yoluna gitmektedir.

Bu haliyle, kurumların uygulamasının Başbakanlığın halen yürürlükte olan 208/5 sayılı Genelgesine uygun olmadığını değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin halen yürürlükte olan Başbakanlık Genelgesi

Konu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

GENELGE (2008/5)

Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/