MEB’DEN MAL VE HİZMET ALIMI GENELGESİ | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> MEB’DEN MAL VE HİZMET ALIMI GENELGESİ06.01.2020 23:29

MEB’DEN MAL VE HİZMET ALIMI GENELGESİ

MEB’DEN MAL VE HİZMET ALIMI GENELGESİ


Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Ziya Selçuk, yayımladığı 2019/17 Sayılı Genelge ile tüm Milli Eğitim Bakanlığı unsurlarının ihtiyaçlarını öncelikle okullarımızın DÖSE işletmelerinden temin edilecek.


Bu haber 19587 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Ziya Selçuk, yayımladığı 2019/17 Sayılı Genelge ile tüm Milli Eğitim Bakanlığı unsurlarının ihtiyaçlarını öncelikle okullarımızın DÖSE işletmelerinden temin edilecek.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90349432-10.06.01-E.26122327 30.12.2019

Konu : Mal ve Hizmet İhtiyaçlarının DÖSE’lerden Karşılanması GENELGE 2019/17 İlgi :3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun. Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları bünyesinde öğrenci ve kursiyerlerin uygulamalı eğitim yapmalarına katkı sağlamak amacıyla, ilgi Kanun’a göre döner sermaye işletmesi kurulmaktadır. Bu Kanun’un genel ve madde gerekçelerinde özetle; “..…mütedavil sermaye hesabına bu okulların atölyelerine sipariş alınması bir gaye degil, temrin malzemesi temin etmek üzere her yıl bütçesinden tahsisat sarf edilmeksizin ameli tedrisat programlarının tatbik edilebilmesi için bir vasıtadır. Binaenaleyh hariçten siparis alınmasında, ne sermayenin nemalandırılması, ne de bir kâr temini gibi dogrudan dogruya istihdaf edilen bir maksat mevzubahis degildir. Bu bakımdan, bu atölyelerde yapılan işlerin ticari bir mahiyeti yoktur.” denilmektedir.

Bakanlığımız meslekî ve teknik ögretim okul ve kurumlarının temel amacı; örgün ve yaygın eğitim yoluyla üreten, özgüvenli ve girişimci özelliklere sahip nitelikli insan gücünün, günümüz şartlarına uygun düzeyde yetiştirilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere, bu amacın gerçekleşmesi de öğrencilere teorik eğitimin yanında, yeterli ve istenilen seviyede uygulamalı (pratik) eğitimin verilmesi ile mümkündür.

Mesleki ve teknik öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapabileceği alanlardan birisi de döner sermayeye alınan siparişler üzerinden yapacakları çalışmalardır. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın her türlü mal ve hizmet alımlarının öncelikle Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli okul ve kurumlardan temin edilmesi, okul ve kurumlarımız bünyesindeki döner sermaye işletmelerince üretilemeyen mal ve hizmet alımlarının piyasadan temin edilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan


Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/