Mahalli idareler 2018 yılı görevde yükselme sınavı ayrıntıları belli oldu | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.
Ana Sayfa
Dolar : 3,8338 Euro : 4,7176 Bist : $11.360
Ana Sayfa >> Mahalli idareler 2018 yılı görevde yükselme sınavı ayrıntıları belli oldu07.01.2018 21:47

Mahalli idareler 2018 yılı görevde yükselme sınavı ayrıntıları belli oldu

Mahalli idareler 2018 yılı görevde yükselme sınavı ayrıntıları belli oldu


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2018 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı usul ve esaslarını bildirdi.


Bu haber 76 kez okundu.


Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Genelgesine göre 2018 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülecek:
“1. Mahalli idareler, Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki esaslara uygun olarak (Şubat ayının sonuna kadar) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir.


 
2. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir.

4. Kayıt İşlemleri: 
a) Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 04.06.2018 – 22.06.2018 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:
b) Adaylar, http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.
c) Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL’yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

5.Adaylar, sınav giriş belgelerini, 17.09.2018 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6. Adaylar, 23.09.2018 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7. Adaylar, 23.09.2018 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

8. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

9. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 08.10.2018 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından 22.10.2018 tarihinden itibaren duyurulacaktır.
10.Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; mahalli idarelerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.
Konunun il özel idaresi, iliniz dahilindeki belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara bildirilmesini, mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excel formatında) hazırlanarak öncelikle mahalli.personel@icisleri.gov.tr adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da e-içişleri ve posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda;”

1- Sınav takvimi çizelgesi 
2- Görevde yükselme sınav konuları 
3- Unvan değişikliği sınav konuları
4- Görevde yükselme sınav formu
5- Unvan değişikliği sınav formu

Diğer MEVZUAT haberleri
Tüm Kategoriler

EĞİTİMİ "KOÇ"LARA BIRAKMAYALIM

EĞİTİMİ
  • EĞİTİMİ
  • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • Lojman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • MEB Şube Müdürlüğü Sınavı 18 Mart'ta Yapılacak
  • Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/