Daire başkanlığı atamalarında büyük değişiklik... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> Daire başkanlığı atamalarında büyük değişiklik...09.09.2018 21:14

Daire başkanlığı atamalarında büyük değişiklik...

Daire başkanlığı atamalarında büyük değişiklik...


Yeni sistemde daire başkanlığı atamalarında büyük değişiklik.


Bu haber 378 kez okundu.

Yeni sistemde daire başkanı atamalarında köklü bir değişikliğe gidilerek ikili bir ayrım yapılmıştır. Bakanlık daire başkanı ataması ile diğer daire başkanlarının atamaları farklılaştırılmıştır. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Daire başkanı atamalarında nasıl farklılığa gidildi?

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde torba kadrolara atama yapılmasının şartları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 703 sayılı KHK ile bu maddede önemli bir değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre bakanlık daire başkanları ile diğer daire başkanlarının atamalarında aranan şartlar köklü bir şekilde değiştirilmiştir.
703 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesine yapılan ilave değişikle;

1- Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan daire başkanı atamalarında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde öngörülen hizmet süresi şartları aranacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bu süre ise bakanlık daire başkanlıklarına yapılacak atama için 5 yıllık kamu hizmeti olarak belirlenmiştir. Bu sürenin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilecek sürelerden olması gerekli değildir. Kamu hizmetinin ise 217 sayılı KHK kapsamında değerlendirilecek hizmetler olması gerekmektedir.

2- Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanacaktır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınacaktır.

Buna göre, bakanlıklardaki daire başkanı dışındaki bir daire başkanlığına atama yapılabilmesi için atanacak kişinin en az 5 yıllık kamu hizmeti olması ve bu hizmetin de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinden olması gerekir. Demek ki her daire başkanı üst kademe kamu yöneticisi sayılmıyor ve atanmaları farklılık arz ediyormuş. Daha önce hangi daire başkanlığı olursa olsun bu süre 10 yıldı. Ümit ederiz ki beş yıllık süre kötüye kullanılmaz ve yönetim kalitesi düşmez.

Ayrıca, burada gerekli olan hizmet süresine askerlik hizmetinin dahil edilemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, askerlik hizmetinin 68/B hesabında nasıl değerlendirileceği başka bir bentte belirtilmiştir.

Hangi hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde belirtileceği 657 sayılı Kanun'da açıkça belirtilmiştir. Yine bazı kanunlarda da çalışılan sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yoksa, bu hizmetler de değerlendirme kapsamı dışında olacaktır.

Bakanlık daire başkanları, bakanlıklardaki müstakil daire başkanları dahil bütün daire başkanlarını kapsamaktadır. Kararnamedeki amacın bütün daire başkanlarından ziyade müstakil daire başkanlarını kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekindeki cetvelde bakanlık daire başkanı ifadesi yazılınca böyle bir sonuç çıkmaktadır. Buna göre daha önce bakan onayı ile atanan bakanlık daire başkanları şimdi Cumhurbaşkanı onayı ile atanacaktır.

10 yıllık kamu hizmeti olan daire başkanı olarak atanabilir mi?

657 sayılı Kanunun 68/B maddesinin ilk fıkrasına göre 10 yıllık kamu hizmeti olanların daire başkanı olarak atanması mümkün gözüküyor. Ancak, son ilave edilen fıkraya göre 10 yıllık sürenin 5 yıllık uygulanacağı ve bu beş yıllık sürenin de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinden olması gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre birinci fıkraya göre atamada sıkıntı olmazken ilave edilen fıkraya göre sıkıntı olduğu görülüyor. Bize göre madde yazımındaki amaç ile ortaya çıkan sonuç oldukça farklı olmuştur. Maddedeki amacın daire başkanı atamasında en az beş yıllık hizmet aranması ve bu sürenin de kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelerinden olması gerektiği kurgulanmasına rağmen çıkan sonuca göre 10 yıllık veya daha fazla kamu hizmeti olan bir kişi kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süresi kısıtı nedeniyle daire başkanı olarak atanamaz hale getirilmiştir. Maddenin bu haliyle değişikliğe ihtiyacı olduğunu ifade edebiliriz. 

Kazanılmış hak aylık ne anlama geliyor?

Kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanuna göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanabilir. 
Kazanılmış hak aylığına esas aylık derecesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi ifade etmektedir. 

Dolayısıyla her kamu hizmeti kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınmamaktadır. 

Şube müdürleri için kaç yıllık hizmet gerekiyor?

Daire başkanları için beş yıllık kamu hizmeti aranırken şube müdürleri için daha fazla kamu hizmeti aranmaktadır. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde göre 1 inci dereceli şube müdürü kadrosuna atanabilmek için en az 10 yıllık kamu hizmeti gerekmektedir. Bu hizmetin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki hizmetler kapsamında olması yeterlidir. Yani kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecek hizmetlerden olması zorunlu değildir.

Ayrıca şube müdürü olarak atanabilmek için görevde yükselme sınavına girerek başarılı olma zorunluluğu vardır.

Sonuç olarak, daire başkanları için getirilen yeni sistemin revize edilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. 


Ahmet ÜNLÜ


Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/