Amirini Şikayet Etmek İsteyen Memur Nelere Dikkat Etmeli? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Amirini Şikayet Etmek İsteyen Memur Nelere Dikkat Etmeli?15.07.2015 05:22

Amirini Şikayet Etmek İsteyen Memur Nelere Dikkat Etmeli?

Amirini Şikayet Etmek İsteyen Memur Nelere Dikkat Etmeli?


Amirleri veya kurumları tarafından haklarında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı memurların “şikâyet” hakkı bulunmakla birlikte, bu hakkın usulüne uygun kullanılmadığı durumlarda, memurların bazı olumsuzluklarla karşılaşması söz konusu olabilmektedir.


Bu haber 1801 kez okundu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun, memurların; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahip olduklarını hükme bağlamıştır. Şikâyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Şikâyet hakkını kullanan memura, yaptığı şikâyetten dolayı herhangi bir ceza verilmemekte, ancak şikayetini belirlenmiş usul ve esaslara uygun yapmayan veya şikayet yoluyla bir suç işleyen memur hakkında adli veya idari işlemler yapılabilmektedir.

Şikâyet nasıl yapılmalı?

Şikâyet hakkını kullanacak memurların, bu konuda yapacakları başvuruda uymaları gereken hususlardan bazıları özetle şöyle:

**Başvurunun, söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılması gerekir.

**Başvuruda bulunurken amirler atlanmamalıdır.

**Şikâyet niteliğindeki konular, elektronik posta ile amirlere iletilmemelidir.

**Yazılı olarak yapılan başvurularda, Yönetmelikle belirlenen dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçe örneği için tıklayınız…

**Şikayet başvurusunda, idare veya üçüncü şahıslara yönelik suçlamalarda ve ispat edilemeyecek iddialarda bulunulmamalıdır.

Şikayetin sözlü olarak yapılması

Şikayetini sözlü olarak yapan memur, istemesi halinde, başvuruyu yaptığı amirle birlikte şikayet konusunu tutanağa bağlanabilir. Tutanağın birer nüshası iki tarafa da verilir.

Sözlü yapılan şikayetin tutanağa geçirilmesini amir de isteyebilir. Memur tutanak düzenlemekten kaçınırsa, şikayet yapılmamış sayılır.

Şikayet üzerine verilecek karar ve itiraz

Memurun yaptığı şikayete ilişkin karar verme yetkisi, şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi olmayan amir, şikayeti silsile yoluyla ve kendi görüşlerini de ekleyerek bir üst amirlere 3 gün içinde iletir ve durum hakkında şikayet edene de bilgi verir.

Usulüne uygun yapılan şikayet, karar vermeye yetkili amir tarafından incelenerek karara bağlanır. Karar, şikayet sahibine ve gerek görülmesi durumunda şikayet edilene yazılı olarak bildirilir.

Şikayet başvurusunun incelenmesi ve karara bağlanarak başvuru sahibine tebliğ edilmesine ilişkin işlemler, şikayet dilekçesinin karar verecek amire ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır.

Şikayet başvurusu üzerine yetkili amir tarafından verilen karara karşı, şikayet eden ve şikayet edilen memurlar tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde bir üst makama itirazda bulunulabilir.

Öte yandan, usulüne uygun yapılmış şikayet başvurusuyla ilgili görevlerini tam ve zamanında yerine getirmeyen amirler hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Usulsüz şikayet

Şikâyet hakkını kullanan memurun, 657 sayılı Kanun ve “Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen usullere uyması gerekir. Bu usullere uyulmaması durumunda;

-Şikayet başvurusu değerlendirmeye alınmayabilir, incelenmeyebilir ve konuya ilişkin herhangi bir karar verilmeyebilir.

-Başvuru sahibine konuyla ilgili cevap verilmeyebilir.

-Usulsüz şikâyette bulunduğu gerekçesiyle memur halkında “uyarma” cezası verilebilir.

-Şikayet başvurusundaki iddia ve ifadelerin, isnat ve iftira niteliği taşıdığı iddiasıyla memur hakkında dava açılması istenebilir. memurunyeri.com


Diğer MEVZUAT haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/