Yıllık izinlerle ilgili memurların bilmesi gerekenler... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Yıllık izinlerle ilgili memurların bilmesi gerekenler...10.06.2019 00:29

Yıllık izinlerle ilgili memurların bilmesi gerekenler...

Yıllık izinlerle ilgili memurların bilmesi gerekenler...


Devlet memurları, bazen hizmet gerekleri ve bazen de amirlerinin keyfi değerlendirmelerinden dolayı, yıllık izin haklarını istedikleri tarihlerde kullanamayabiliyorlar.


Bu haber 673 kez okundu.

Anayasa dinlenmenin çalışanların hakkı olduğunu hükme bağlarken, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu da memurlara belli süre ve şartlarla yıllık izin hakkı tanımıştır. Öte yandan, memurların yıllık izin kullanma zamanı konusunda amirlerine takdir hakkı da verilmiştir.

Kanundaki yıllık izin düzenlemesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

**Memurların yıllık izin süresi; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

**Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

**Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılabilir, ancak cari yıl ile bir önceki yıl hariç olmak üzere önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Memurun yıllık izin kullanmasına amirin müdahalesi

657 sayılı Kanun, memurlara tanınan yıllık izin hakkının amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğini ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğini düzenlemiş olmakla birlikte, amirlerin maiyetlerindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğine de hükmetmiştir. 

-Yıllık izin hakkının memur tarafından bir defada kullanılmasının zorunda olmadığını, farklı zamanlarda kısım kısım da kullanabileceğini, iznin tamamının veya bir kısmının izleyen yılda da kullanılabileceğini,

-Memurun yıllık izin kullanma zamanı konusunda amirlerin takdir yetkisi bulunduğunu, ancak bu yetkinin sınırlı olduğunu,

-Memura izin hakkını hiç kullandırmama gibi bir yola gidilemeyeceğini,

-Yıllık izin kullanımına amirin müdahalesinin, kamu yararı ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinin sağlanması amacıyla olabileceğini,

-Yıllık izin kullanımına müdahalede, amirin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini,

-Amirin, somut bir gerekçe göstermeden memurun yıllık izin kullanmasına izin vermediği durumlarda, ilgili memurun manevi zararının oluşabileceğini,

-Takdir yetkisinin memur aleyhine olacak şekilde, keyfi olarak ya da kin ve garez ile kullanıldığı veya memurun yıllık izin hakkından yararlandırılmaması sonucunu doğuracak şekilde kullanıldığı durumlarda, amirin idari ve/veya adli yaptırımlarla karşılaşabileceğini düşünmekteyiz.Diğer MEMUR haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/