Silah taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Silah taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri...14.09.2018 23:23

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri...

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri...


Silah taşıma ruhsatının kimlere ne şekilde verileceğine ilişkin hususlar, 6136 sayılı “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir.


Bu haber 1981 kez okundu.
Silah taşıma ruhsatının kimlere ne şekilde verileceğine ilişkin hususlar, 6136 sayılı “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir.

Söz konusu mevzuatta, silah taşıma ruhsatının kimlere ne şekilde verileceği ayrıntılı olarak düzenlenirken, silah taşıma ruhsatı alabilecek olanlar arasında bazı kamu görevlilerine de yer verilmiştir.


 
Silah taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri

İlgili mevzuatta yer alan belirlemelere göre, silah taşıma ruhsatı alabilecek olan kamu görevlilerinden bazıları şöyle:

**Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar. (ayrıca, Başbakanlık görevinde bulunmuş olanlar)

**Valiler ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler.

**Hâkim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar.

**Köy ve mahalle muhtarları.

**Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)

**Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler)

**TRT radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)

**TRT röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada)

**Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada).

**Cezaevi birinci ve ikinci müdürleri.

**Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında).

**İnfaz koruma başmemurları ile infaz koruma memurları.

**Bakanlıkların merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında)

**Filen görev yaptıkları sırada taşımaları kaydıyla, Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler.

**Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli (görev yaptıkları sırada).

**Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde bu görevi ifa eden kişiler.

**Veznedarlar (görev sırasında ve görev mahallinde)

**Tahsildarlar (fiilen görev yaptıkları sırada).

**TBMM Genel Sekreteri veya bu görevlerde bulunmuş olan kamu personeli (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş kamu görevlileri)

**Sayıştay Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ve genel müdürler ile bu görevlerde bulunmuş olanlar (Başbakan başmüşaviri, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Bakanlar Kurulu Sekreteri görevinde bulunmuş olanlar dahil).

**Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve bakanlık özel kalem müdürleri.

**Merkezi yönetim içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcıları.

**Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar.

**Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları.

**Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri (görevlerinin devamı süresince)

**Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri.

**Belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri.

**Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel.

**İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları.

**Defterdar ve mal müdürleri (görevleri sırasında).

**Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri, pompa istasyonları başteknisyenleri ve depo müdürleri.

**Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler.

Etiketler: para -zam -iemniyet -polis -mahkeme -adliye -haber -memur haber -kamuhaberi -güncel -haber -flaş haber -sendika -Sosyal Güvenlik Kurumu - SSK - Bağkur - kamu -Sigorta - Sorgulama - Emekli Sandığı -memur -eğitim -işçi -okul -mevzuat -kanun -mahkeme -

Diğer MEMUR haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/