MEMURA HATA SONUCU VERİLEN TERFİNİN GERİ ALINMASI NASIL OLUR? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> MEMURA HATA SONUCU VERİLEN TERFİNİN GERİ ALINMASI NASIL OLUR?25.11.2017 21:53

MEMURA HATA SONUCU VERİLEN TERFİNİN GERİ ALINMASI NASIL OLUR?

MEMURA HATA SONUCU VERİLEN TERFİNİN GERİ ALINMASI NASIL OLUR?


Devlet memurları hakkında çeşitli hallerde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri yapılırken bazen hatalar da yapılabilmekte ve hata sonucu memurlara fazladan verilen terfilerin geri alınması her zaman mümkün olamamaktadır.


Bu haber 948 kez okundu.
Devlet memurları hakkında çeşitli hallerde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri yapılırken bazen hatalar da yapılabilmekte ve hata sonucu memurlara fazladan verilen terfilerin geri alınması her zaman mümkün olamamaktadır. 

Memurun kademe ve derece terfii


 
Eğitim durumları ile görev alacakları hizmet sınıfları ve unvanlarına göre belirlenmiş seviyeden (dereceden, kademeden) memuriyete başlayanlar, esas itibariyle her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda da bir derece yükselmesi yapmaktadırlar.

Memurlar hakkında ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında; memuriyet dışında geçirilen bazı hizmet süreleri, memuriyette tamamlanan bazı eğitimler, son 8 yılda disiplin cezası alınmamış olması gibi bazı hallerden dolayı ilave kademe ve/veya derece terfileri yapılabilmekte ve bazı sürelerin ise (aylıksız izin gibi) terfilerinde değerlendirilmemesi durumu söz konusu olabilmektedir.

Bu terfi işlemleri yürütülürken, hata sonucu memura fazladan derece ve/veya kademe verildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir. (Bu yazımızda, hata sonucu fazladan yapılan terfilere değinilecektir.)

Memurun, hata sonucu fazladan terfi alması

Kurumların, Devlet memurlarına hata sonucu kademe ve/veya derece verildiğini fark ettiklerinde, düzeltme işlemi yaparak fazladan yapılan terfileri geri almaları mümkün olabilirken, bazı hallerde ise hatalı terfileri geri alamamaktadırlar.

Devlet memurlarına hata sonucu fazladan verilen terfilerin geri alınıp alınmayacağı konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, bu konudaki işlemler Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 26.9.1952 tarihli ve K:1952/244 sayılı Kararına dayanılarak yapılmaktadır.

İçtihatları Birleştirme Kurulu kararları ile ilgili olarak 2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.” şeklindeki hüküm nedeniyle, kamu kurumları tarafından yapılan işlemlerde 26/9/1952 tarihli ve 1952/244 sayılı içtihat Kararına göre hareket edilmektedir.

Hatalı terfilere ilişkin içtihat kararı ve etkileri

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 26/9/1952 tarihli ve 1952/244 sayılı Kararında; “… kanunsuz yapılan bir terfinin memur lehine müktesep bir hak doğurmayacağı aşikar olmakla beraber, bu işlemin bir çok subjektif tesir ve neticeler doğurduğu, idarece kanunsuz bir terfi işleminin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin ‘istikrar ilkesiyle’ bağdaştırılamayacağı, memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiler cereyan ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz terfinin geri alınmasının tecviz edilmeyeceği…”  belirtilmiştir.

Bu çerçevede, memurlara hata sonucu fazladan yapılan terfilerin kurumlar tarafından geri alınması üzerine açılan davalarda, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun söz konusu kararını esas alarak karar veren mahkemeler, İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında sözü edilen "müteaddid terfiiler" ibaresinden en az iki derece terfiinin yapılmış olmasının anlaşılması gerekeceğini ve bunun da 6 yıllık bir süreye karşılık geldiğini ifade etmektedirler.

Bu itibarla, hatalı terfilere ilişkin yargı kararlarını da dikkate aldığımızda, terfi işleminde hata yapıldığı kurumlar tarafından fark edildiğinde;

-Hatalı terfi işleminin üzerinden 6 yıl geçmiş ve bu sürede çeşitli defalar usulüne uygun kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi yapılmış olması durumunda, idari istikrar gereği hatalı terfilerin geri alınmaması gerekeceğini,

-Hatalı terfi işleminin üzerinden 6 yıldan daha az bir süre geçmiş olması durumunda ise memura fazladan verilen terfilerin geri alınabileceğini

değerlendirmekteyiz.

Diğer MEMUR haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/