Devlet Memurları hangi durumda ek iş yapabilir? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Devlet Memurları hangi durumda ek iş yapabilir?10.08.2019 21:01

Devlet Memurları hangi durumda ek iş yapabilir?

Devlet Memurları hangi durumda ek iş yapabilir?


Devlet memurları, kamudaki asli görevleri dışında kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunabilirler mi merak ederlerken, bu konuda kanunda kesin hükümler bulunuyor.


Bu haber 296 kez okundu.

Devlet memurları, bütçelerine destek sağlaması için zaman zaman ek işlerde çalışmak ya da ticaret yaparak gelir elde etmek istiyorlar. Ancak bu konu 657 sayılı kanun ile düzenlenmiş durumda ve memurların ek iş yapmalarına müsaade edilmiyor. 

İşte memurların kendilerine ek kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları ile ilgili detaylar...

MEMURLAR EK KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN YAN İŞ YAPABİLİR Mİ?

657 sayılı kanunun 28. maddesi, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı başlığı altında memurların ek gelir getiren işlerde çalışmaları durumunu düzenler. Buna göre memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığıkararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.


Diğer MEMUR haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/